Felmondás minta 2018: változtak a szabályok! Erre figyeljen felmondás esetén 2018-ban

Felmondás minta 2018: így változtak a szabályok 2018-ban! Erre figyeljen felmondás esetén 2018. január 1-től: már a felmondások egyes elnevezései is változtak 2018-ban, így számos apró részletre figyelnie kell a munkaviszony megszüntetése esetén. Akár a felmondás közös megegyezéssel köttetik meg 2018-ban, akár rendkívüli felmondás készül, az új Munka Törvénykönyve szabályozásait szükséges figyelembe venni. 2018-ban még számos internetes oldalon a régi szabályok szerinti elavult felmondó levél mintákat tölthet le, ezért fontos, hogy csak megbízható forrásból szerezzen információkat felmondás esetén, akár munkáltató, akár munkavállaló.

A felmondás munkaügyi és jogi kategória, azonban fontos érzelmi döntés is, a felmondással kapcsolatos következményeknek pedig nagy súlya van. Minden ember rendkívüli élethelyzetként éli meg, ha eldönti, hogy felmond a munkahelyén. De a munkáltatók sincsenek sokkal könnyebb helyzetben, ha megszületik az a döntés, hogy valamelyik munkatársat el kell bocsátani. Felmondás esetén fontos áttanulmányozni 2018-ban az aktuális jogszabályokat és a Munka Törvénykönyvét is, hiszen ha valaki munkavállalóként helytelenül adja be felmondását, vagy munkáltatóként nem szabályosan mond fel a munkavállalójának, akkor könnyen bármelyik fél a munkaügyi bíróság elé kerülhet. A felmondás 2018. január 1-től érvényes szabályait foglaljuk össze, valamint tanácsokat adunk, hogy hogyan érdemes felmondani, illetve a felmondást megírni.

Az új Munka Törvénykönyve már 2012. július elsejétől érvénybe lépett, ezáltal pedig a felmondásra is új szabályok vonatkoznak 2018-ban. Fontos tudni, hogy a felmondás elnevezések is változtak, vagyis a felmondás dokumentum címsorában 2018-ban már az új elnevezéseket kell alkalmazni, hogy a jogszabályoknak megfelelőek legyenek. Az új felmondás elnevezéseket részletesen összefoglaljuk.


 • Korábban: rendes felmondás > helyett (2018-ban is): felmondás
 • Korábban: rendkívüli felmondás > helyett (2018-ban is): azonnali hatályú felmondás
 • Korábban: felmondás közös megegyezéssel > marad (2018-ban is): felmondás közös megegyezéssel

Felmondás esetén ha az váratlanul (és nem a munkavállaló részéről) történik, hajlamosak vagyunk depresszióba esni, pedig nagyon fontos, hogy minden apró részletre figyelni kell ilyen esetben: például, hogy a munkáltató felmondás esetén betartja-e a törvényi előírásokat, mennyi felmondási idő és végkielégítés jár hivatalosan.

Ha a munkavállalók nem elég körültekintőek és tájékozottak, akkor sajnos sok esetben a munkahelyek ezt kihasználva további pénzügyi veszteségeket is okozhatnak, nem fizetve ki jogos járandóságokat. Már akkor figyelni kell, amikor valaki új munkahelyre kerül: mielőtt aláírja munkaszerződését, olvassa el figyelmesen, nehogy olyan kitételek szerepeljenek benne, amik később nagyon megnehezítik, vagy a munkavállaló szempontjából hátrányosan érintik a jövőbeni felmondás esetén a jogi lehetőségeket.

Természetesen a munkáltatónak és a munkavállalónak is joga van bármikor felmondani 2018-ban is, csupán arra szükséges figyelni, hogy mely szituációban mely felmondás mintát kell alkalmazni. A legfontosabb alaptézis, hogy szóban nem lehet felmondani, mindent írásba kell foglalni. Emellett amire ilyenkor nagyon fontos figyelni, hogy mi szerepel a felmondás indokolásában. Ami ebben a bekezdésben le van írva, arra lehet a jövőben hivatkozni egy esetleges munkaügyi per során.

Egy felmérés szerint Magyarországon védi Európában leginkább a Munka Törvénykönyve az alkalmazottakat, hiszen a munkáltatói felmondás esetén a foglalkoztatónak minden esetben indokolnia kell dolgozója elbocsátásának okát. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a munkáltató részéről történő felmondás jogellenesnek minősül, és a munkaügyi per során felmerülő költségek akár a felmondás költségének tízszeresét is elérhetik. Ehhez képest Nyugat-Európában sokkal könnyebben lehet elbocsátani a munkavállalókat, és a bírósági költségek is alacsonyabbak.

Egyébként az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseit az EU-s országok szabályaihoz hasonlítva látható, hogy ha Magyarországon jogellenesen bocsátanak el egy munkavállalót, akkor a később a munkáltató által fizetendő esetleges kártérítés vagy kompenzáció mértéke is rendkívül magasnak mondható.

Ha az alkalmazott érzi úgy, hogy munkahelyet szeretne váltani 2018-ban, akkor is körültekintően kell eljárnia a felmondása bejelentésekor. Minden munkavállalónak tudnia kell, hogy az nem járható út, hogy valaki a főnökségnek szóban bejelenti felmondását, és másnap már be sem megy dolgozni. Felmondani a munkavállaló részéről is kizárólag írásban lehet. Sokan elfelejtik azt is, hogy elhagyott munkahelyük részére minden a munkavégzéshez a munkahely által biztosított eszközt vissza kell szolgáltatni.

Sajnos Magyarországon a munkavállalók nagy hányada érzi úgy, hogy etikátlan dolgok történnek munkahelyükön. Sokszor a nem megfelelő munkakörülményeket, vagy a felettesek negatív stílusát hónapokig, sőt éveikig is tűrik a munkavállalók annak érdekében, hogy megmaradjon állásuk. Azonban európai összehasonlításban Magyarországon közel egyharmad azoknak az aránya, akik végül a tarthatatlan helyzetet munkavállalói felmondással szüntették meg az elmúlt években. Ez azt is jelenti, hogy nagyon fontos az, hogy a vállalatok vezetői felismerjék, hogy a nem megfelelő körülmények és az etikai problémák miatt értékes szakembereket is elveszthetnek, akiket később nehéz lesz pótolni.

Felmondás 2018

Az alábbi táblázatban átlátható módon foglaltuk össze, hogy milyen lehetőségei vannak a munkáltatóknak 2018-ban, ha valakit el szeretnének bocsátani, illetve milyen felmondási lehetőségek állnak a munkavállalók rendelkezésére abban az esetben, ha be szeretnék nyújtani felmondásukat munkáltatójuk felé:

Felmondási lehetőségek 2018-ban

Felmondás a munkavállaló részéről 2018-ban (Az alábbi felmondási lehetőségei vannak 2018-ban, ha Ön munkavállaló és szeretne a munkahelyén felmondani):

Felmondás a munkáltató részéről 2018-ban (Az alábbi felmondási lehetőségekkel élhet 2018-ban, ha Ön munkáltató és szeretne valakit elbocsátani):

 1. Felmondás közös megegyezéssel 2018
 1. Felmondás közös megegyezéssel 2018
 1. Felmondás a munkavállaló részéről 2018 (korábban rendes felmondás)
 1. Felmondás a munkáltató részéről 2018 (korábban rendes felmondás)
 1. Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről 2018 (korábban rendkívüli felmondás)
 1. Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről 2018 (korábban rendkívüli felmondás)
 1. Felmondás próbaidő alatt a munkavállaló részéről 2018
 1. Felmondás próbaidő alatt a munkáltató részéről 2018
 1. Felmondás a munkavállaló részéről határozott idejű munkaviszony esetén 2018

A felmondást munkáltatóként is érdemes alaposan végiggondolni, hiszen jogilag és könyveléstechnikailag sem mindegy, hogy egy alkalmazott mily módon kerül elbocsátásra. Érdemes munkáltatóként körültekintő módon eljárni, hiszen így a munkaügyi bírság és a személyes rossz tapasztalatok elkerülhetők. Ugyanez a körültekintés vonatkozik a dolgozókra is, hiszen ha valaki 2018-ban dönt úgy, hogy munkahelyet vált, akkor figyelembe kell vennie, hogy milyen módon a legelőnyösebb számára a felmondás benyújtása.

Többféle felmondás mintát is letölthet oldalunkról, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy 2018-ban milyen szabályok szerint lehet felmondani akár a munkáltató által, akár a munkavállaló részéről.

Továbbá részletesen olvashat a következő linken arról, hogy mire figyeljen abban az esetben, ha a felmondás a felek közös megállapodásán alapul: felmondás közös megegyezéssel 2018 (ahol letölthető a felmondás közös megegyezéssel 2018 minta is). Készítettünk egy újabb részletes összefoglalót, mely minden fontos tudnivalót tartalmaz a munkavállalói felmondás szabályairól (ahol letölthető a munkavállalói felmondás 2018 minta; a próbaidő alatti munkavállalói felmondás 2018 minta valamint a munkavállaló általi azonnali hatályú felmondás minta is). Természetesen nagyon gyakran a főnök mond fel beosztottjainak, így minderről a cégvezetők is hasznos összefoglalót olvashatnak a felmondás a munkáltató részéről cikkünkben (ahol letölthető a munkáltatói felmondás 2018 minta).

Ha a munkavállaló vagy a munkáltató kirívó munkaügyi szabálytalanságokat követ el, akkor a munkaviszony rendkívül gyorsan felbontható, tehát alkalmazható az azonnali hatályú felmondás (ahol letölthető a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás minta valamint a munkavállaló általi azonnali hatályú felmondás minta is). Három részletes írásban külön is foglalkozunk a végkielégítés, a felmondási idő valamint a felmondás indoklása példáival és közérthető módon megfogalmazott szabályaival is.

Felmondás esetén számos esetben jár munkanélküli segély 2018-ben a munkavállalónak, így az álláskeresési járadékról külön összeállításban részletesebben is foglalkozunk. A munkaviszony megszűnését követően általában a munkavállalók új munkahelyen dolgoznak tovább, vagy éppen a cégvezetés új munkatársak felvételét tervezi. Éppen ezért a felmondás után időszerű arról is olvasni lényegre törő információkat, hogy hogyan kell az új helyen szabályosan munkaviszonyt létesíteni, vagy új kollégát felvenni. Erről írunk bővebben a munkaszerződés tartalmát és formai megjelenését is taglaló írásunkban.


felmondási minta 2018   Munkaviszony megszüntetése 2018   Munkaviszony megszüntetése   Felmondás minta 2018   Felmondás 2018 minta   Felmondás 2018   felmondási minta 2017   felmondás minta 2017 pdf vagy doc   felmondási nyilatkozat 2017 minta   felmondási nyilatkozat   Felmondás szabályai 2017-ben   2017 felmondás minta   2017 felmondás szabályai   2017 felmondás   munkaszerződés megszüntetése 2017 minta   munkaszerződés megszüntetése 2017   munkaszerződés megszüntetése   munkanélküli segély felmondás esetén 2017   munkaszerződés felmondása minta 2017   munkaszerződés felmondása minta   munkaviszony megszüntetése minta   munkaszerződés felmondása 2017   munkaszerződés felmondása   Felmondás nyugdíj előtt minta 2017   Felmondás nyugdíj előtt minta   Felmondás nyugdíj előtt   Kilépő dolgozó nyomtatványok 2017 felmondás   Kilépő adatlap minta 2017   kilépő adatlap 2017   kilépő papír   kilépő papír minta 2017   Felmondás határozott idejű munkaszerződés esetén 2017 minta   Felmondás határozott idejű munkaszerződés esetén minta   Felmondás határozatlan idejű szerződés esetén 2017 minta   Felmondás határozatlan idejű szerződés esetén minta   elbocsátás 2017   Rendes felmondás minta 2017   munkaviszony megszűnése 2017   Munkaviszony megszüntetése minta 2017   felmondás után munkanélküli segély 2017   felmondás nyomtatvány 2017   Felmondó levél minta 2017   Felmondás minta 2017 doc Word szerkeszthető   Felmondás 2017 minta   munkaviszony megszüntetése 2017   Rendes felmondás 2017   végkielégítés 2017   felmondás minta 2017   felmondás 2017   felmondás indoklása   felmondás indoklás minta   elbocsátás   felmondás minta word   felmondási idő   felmondás a munkavállaló részéről   azonnali hatályú felmondás   felmondás közös megegyezéssel   felmondás  
KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta: katásoknak kötelező a nyilvántartás vezetése 2018-ban...

KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta letöltés: katásoknak kötelező a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is! KATA adózás esetén a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is  [ ... ]

Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmo [ ... ]

Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok?

Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugd [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás va...

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2018-ban is számos esetben érvény [ ... ]

Felmondási idő 2018: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2018-ban

Felmondási idő 2018: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2018-ban. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok az elm [ ... ]

Jogosítvány ára 2018: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2018-ban

Jogosítvány ára 2018: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2018-ban. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2018-ban a jogosítvány [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2018: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2018-ban

Családi adókedvezmény összege 2018: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2018-ban. Mi mennyi 2018-ban? Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gye [ ... ]

Munkaszüneti napok 2018: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2018-ban

Munkaszüneti napok 2018-ban, munkarend és munkaidő naptár 2018 minden tudnivalóval! Kilenc hosszú hétvége és áthelyezett munkanap vár ránk 2018-ban! A munkanap áthelyezések miatt 2018-ba [ ... ]

Tanév rendje 2017/18: itt a hivatalos lista, hogy mikor lesznek az iskolai szünetek idén

2017/2018 tanév rendje: ekkor lesz az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet idén. Itt megtalálható a 2017-18-as tanév naptár szerinti időbeosztása, vagyis az iskolai tanítás [ ... ]

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2018: fontos változásokra kell számítani

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2018: rokkant nyugdíj helyett fontos változások léptek életbe korábban, melyre 2018-ban is fontos figyelni. Érdemes tisztázni a rokkantsági ellát [ ... ]

Nők nyugdíja 40 év után 2018: feltételek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjhoz 2018-ban...

Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2018: feltételek és szabályok a nők 40 év munka utáni kedvezményes nyugdíjához 2018-ban. Nők 40 éves nyugdíjazása 2018-ban is igényelhető, a nő [ ... ]

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben?

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben? Most megtudhatja, hogy 2017-ben mire számíthat a kínai horoszkóp előrejelzései alapján: szerencse, harmónia, bőség [ ... ]

Kínai horoszkóp 2016: a Majom éve Önnek milyen változásokat hoz 2016-ban?

Kínai horoszkóp 2016: a Majom éve Önnek milyen változásokat hoz 2016-ban?g> Itt megtudhatja, hogy 2016-ban mire számíthat a kínai horoszkóp jövendölései alapján: harmónia, remény, szeren [ ... ]

TB járulék összege 2018: TB járulék fizetés egyénileg vagy munkanélkülieknek 2018-ban

TB változások 2018 és TB járulék összege és fizetése egyénileg 2018: így történik a TB fizetés egyénileg vagy munkanélkülieknek 2018-ban. Mennyi a TB járulék összege 2018-ban? Minde [ ... ]

Ingatlan bérbeadás adózása 2018: változásokra kell figyelni lakáskiadás esetén!

Ingatlan bérbeadás (albérlet) utáni adózás 2018: erre figyeljen lakáskiadás utáni adózás esetén 2018-ben! Jelentősen módosult és kedvezőbb adózás terheli az ingatlankiadást 2018-tó [ ... ]

Friss

KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta letöltés: katásoknak kötelező a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is! KATA adózás esetén a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is kötelező, töltse...
Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmosás elleni...
Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugdíjasok egyszeri...
Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasabb nettó bért kap...
Cafeteria szabályzat minta 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2018 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakmai iratanyagról van...

CSOK 2018

Családi adókedvezmény 2018

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2018

Pénzmosás elleni szabályzat 2018

Munkaszerződés 2018

Munkáltatói tájékoztató 2018

Járulékok 2018

Albérleti szerződés 2018

Jelenléti ív 2018 / Túlóra 2018

Számviteli politika 2018

Ajándékozási szerződés 2018

Pénzkezelési szabályzat 2018

Számviteli szabályzatok 2018

Özvegyi nyugdíj 2018

SZÉP Kártya 2018 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2018 / KATA 2018

Betegszabadság 2018

Autópálya matrica 2018

Jogosítvány 2018 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2018

Közmunkabér 2018

Munkanélküli segély 2018

Szociális segély 2018

Megbízási szerződés minta 2018

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2018

Vasárnapi pótlék 2018

Munkáltatói felmondás 2018

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2018

Nyugdíjemelés 2018

Nyugdíj melletti munka 2018

Rokkantsági ellátás 2018

Rehabilitációs ellátás 2018

Adóbevallás 2018

Alkalmi munka 2018

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2018

Munka GYED mellett 2018

GYED Extra 2018

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2018

Nők nyugdíja 40 év után 2018

Nyugdíj utalás 2018

Azonnali hatályú felmondás 2018

Felmondás munkavállaló részéről 2018

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2018

Advent Bécsben 2018

Munkaszüneti napok 2018

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2018

Éves horoszkóp 2018

Utazás

Szlovén autópálya matrica 2018 árak, vásárlás és Szlovénia autópálya térkép. A szlovén matricával igénybe vehető autópálya fontos alternatív tranzitútvonal Horvátország tengerparti városai valamint...
Horvátország bankkártyás fizetés: hogyan lehetséges a gyors kártyás fizetés a horvát autópálya szakaszokon? Milyen bankkártyákkal és hol lehet fizetni Horvátországban? Érdemes-e a kuna árfolyammal és...
Top 12 homokos tengerpart Horvátország: itt a teljes lista és térkép a horvát homokos strandokról! Apartman és szállás ajánló a horvát homokos strandok közelében, melyek kisgyermekes családok számára...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.