Felmondás indoklása minta 2018: mikor kötelező indokolni és mikor nem?

Felmondás indoklása minta 2018: példák a kötelező indoklásra felmondás esetén 2018-ban. Mikor kötelező a felmondást indokolni és mikor nem? Milyen indoklási példákat és mintákat érdemes alkalmazni, hogy elkerüljük a jogszerűtlen felmondást 2018-ban? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat cikkünkből, mely kizárólag a felmondás indoklásával foglalkozik részletesen, példákkal szemléltetve. A felmondást indokolni számos esetben a munkáltatónak és a munkavállalónak is kell a felmondás 2018 dokumentumban.

Új munkavállalót általában öröm felvenni, hiszen ez azt jelenti, hogy a vállalkozás fejlődik, és a többletmunka elvégzéséhez új munkatársra van szükség. Az új kolléga pedig örül, hogy megfelelő munkahelyet talált magának. Azonban semmiképpen sem szabad elfelejteni, hogy az írásos munkaszerződés nem csupán kötelező formalitás, de azért is íródik, mert abban előzetesen rögzítésre kerülhet a munkaviszony megszűnésének esetére alkalmazandó szabályok.


Talán túlzott bizalmatlanságnak tűnhet, ha már az új munkavállaló felvételekor a munkaviszony esetleges megszűnésére is gondolunk, főleg abban az esetben, ha az új munkatárs nagyon szimpatikus és megbízhatónak látszik. Azonban bármennyire is egy hullámhosszon van a főnökség és a beosztottak, tudni kell, hogy a legtöbb jogvita különböző szerződések megszüntetésekor van. Vagyis a munkaszerződés felbontásakor, azaz felmondás esetén alakul ki leggyakrabban jogvita munkáltató és alkalmazott között.

Házassági szerződést éppen azért nem szokás Magyarországon kötni, mert az azt erőltető felet megszólják és kellemetlen helyzetbe kerülhet. Ugyanilyen oknál fogva tud kényelmetlen lenni egy cégvezető számára, ha az új munkavállaló felvételekor már a munkaviszony későbbi megszüntetésére is gondol. Pedig a gondos előrelátás sok-sok későbbi jogvitát előzhetne meg egy jól megírt szerződés aláírásával.

Miért is érdemes már a munkaszerződésben lefektetni az elválás részleteit és feltételeit? A munkáltató a munkajogi alapszabályok szerint csak úgy változtathat munkavállalójával kötött munkaszerződésen, ha az a munkavállaló előnyére válik. Viszont ha a felmondásról szóló rendelkezések már a munkaszerződésben is megfogalmazásra kerülnek, akkor az védi a munkavállaló jogait is, hiszen teljesen tiszta helyzetet teremt a későbbiekre nézve, így pedig mindkét fél tudja tartani magát a leírt rendelkezésekhez.

Felmondás indoklása

A felmondást általában indokolni kell, hogy a későbbi jogviták elkerülhetők legyenek. Ha a munkáltató bocsátja el alkalmazottját 2017-ben, akkor mindenképpen olyan indokot kell találnia, mely nem közhelyszerű. Így amennyiben a munkaviszony felbontásának módja miatt bírósági eljárást kezdeményez az elbocsátott munkavállaló, az indokolásnak a bíró számára is hihetőnek és életszerűnek kell lennie.

A munkáltató három általános esettel indokolhatja munkavállalója elbocsátását: a munkakörben tanúsított magatartása miatt; képességei miatt (szakmai vagy egészségügyi alkalmatlanság) illetve a munkáltató működésével összefüggő okok miatt (létszámcsökkentés, átszervezős, megszűnés).

A bírói gyakorlatban nem fogadják el megfelelő indokolásként az alábbi helytelen példákat 2017-ben sem:

  • "a munkavállaló a személyéhez kapcsolódó elvárásoknak nem felelt meg munkavégzése során",
  • "más elképzelés alakult ki a munkakör betöltésére a munkáltató részéről",
  • "a munkavállaló súlyos gondatlansággal megszegte a munkaviszonyából eredő lényeges kötelezettségét".

A fenti esetekben az indokolás vagy teljesen közhelyszerű és nem megfogható, vagy annyira nem konkrét, hogy az elbocsátás valós indokát nem lehet belőle megtudni. Emiatt a bíróságok szinte száz százalékban nem fogadják el ezeket a mondatokat az indokokként vitás ügyek elbírálásakor.

Átszervezés

Ha a munkáltató (korábbi nevén rendes) felmondásban indokként azt nevezi meg, hogy a munkáltató nem kívánta elfogadni a vállalkozás átszervezéséből adódó új munkakört, vagy a cég székhelyének, telephelyének megváltozásából, vagyis a munkavégzés helyének változásából fakadó új körülményeket, akkor ezek az indokok sem elfogadhatóak ahhoz, hogy a munkáltató elbocsássa beosztottját.

Ennek pedig az az oka, hogy a munkavállalónak semmilyen jogszabályi kötelezettsége nincs 2017-ben sem, az előbb említett céges változásokból és átszervezésekből adódó új munkakör vagy viszonyok elfogadására, vagyis ha nem fogadja el a módosított körülményeket, az nem lehet ok a munkáltatói felmondásra.

A munkáltató részéről nem történhet semmilyen indokkal egyoldalú munkaszerződés módosítás, így vagy megegyezik az alkalmazottjával, hogy a felmondás közös megegyezéssel történjen, vagy pedig arra hivatkozva szüntetheti meg a munkaviszonyt, hogy az adott munkakör megszűnik. Ebben az esetben azonban nagyon fontos arra figyelni, hogy ez a bizonyos munkakör a valóságban is megszűnjön, és később se töltse be senki más.

Nagyon gyakran indokként a munkáltató az átszervezést jelöli meg a felmondásban. A létszámleépítés vagy az átszervezés előnyeit és hátrányait, célszerűségét a bíróságok nem szokták vizsgálni. A munkáltató hivatkozhat arra is, hogy az adott munkakörben olyan alkalmazottat szeretne látni, akinek magasabb az iskolai végzettsége, vagy éppen nyelvtudással rendelkezik.

A munkáltatónak 2017-ben is figyelnie kell arra, hogy ha az átszervezést említi indokként, akkor azt sokkal konkrétabban kell megfogalmaznia. Például megemlítheti, hogy a munkakör jövőbeni betöltéséhez a korábbiakhoz képest magasabb képzettséget és tudást vár el. De konkrétan azt is le kell írni, hogy az átszervezés milyen módon történik meg, milyen munkakörök szűnnek meg, vagy melyeket vonnak össze és milyen okból.

Számtalanszor előfordul az az eset, hogy a munkáltató munkakör megszűnésének indokával bocsát el valakit, de később kiderül, hogy tartalmilag ugyanazt a munkakört más elnevezéssel felcímkézve tölti be egy korábbi munkatárs, vagy egy újonnan felvett alkalmazott. Amennyiben ezek a vitás ügyek bíróság elé kerülnek, az elbocsátott munkavállaló rendszerint meg szokta nyerni munkáltatójával szemben a munkaügyi pert. A felmondási tilalmak mellett részletes tudnivalókat talál a felmondás a munkáltató részéről összefoglalónkban.

Azonnali hatályú felmondás

Azonnali hatályú felmondás esetén pedig még részletesebben kell indokolni a munkáltató részéről az elbocsátás okát. Ezt elsősorban azért kell megtennie, mert az azonnali hatálybalépés miatt a döntés jelentősen kihat a munkavállaló életére, így "mondvacsinált" okokkal nem jogszerű elbocsátani ily módon valakit. Azonnali felmondás esetén végkielégítés sem jár, vagyis súlyos következményekkel jár az alkalmazott számára. A jogszabályok tehát szigorú indokolási kötelezettséget írnak elő ilyen esetekre.

Azonnali hatállyal akkor lehet egy munkavállalót elbocsátani, ha az valamely munkahelyi lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, melyre konkrét eseteket is felsorolunk azonnali hatályú felmondás összefoglaló cikkünkben, ahol azonnali hatályú felmondás minta is található.

A munkavállalónak mikor kell indokolnia felmondását?

Ha a munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát kívánja felmondással megszüntetnie, nem szükséges azt indokolnia. Neki csupán akkor kötelező indokolnia felmondását, ha munkaviszonyát azonnali hatállyal szünteti meg. Ha a felmondás próbaidő alatt történik a munkavállaló részéról, akkor szintén nem szükséges azt megindokolnia.

Felmondás indoklása - példák

Az alábbiakban néhány megfelelő felmondási indokolás példát említünk meg, melyek természetesen akkor működnek a valóságban, ha konkrét esetekkel alá is támaszthatók. A konkrét eseteket pedig érdemes részletesen kifejteni az indokolásban.

  • A munkavállaló munkakörét nem az elvárásoknak megfelelően látta el, mivel az ügyfelek az üzletben tanúsított kifogásolható magatartása miatt számos alkalommal panaszkönyvi bejegyzést tettek.
  • A munkavállaló többszöri figyelmeztetés ellenére is rendszeresen késve érkezett meg munkahelyére, amelyet az alábbi keltezésű jelenléti ívek bizonyítanak.
  • A munkavállaló a vállalkozás autójával közlekedve szándékosan megszegte a rábízott gépjárművel a közlekedési szabályokat, amivel jelentős kárt vagy balesetet okozott, ennek következtében pedig szabálysértési eljárás indult ellene.

A munkáltatók részéről valótlan indoknak számítanak 2017-ben is azok azok az esetek, amikor a megszüntetett munkaviszonnyal párhuzamosan azonos vagy nagyon hasonló munkakörben új kollégákat alkalmaznak, miközben korában létszámcsökkentésre vagy átszervezésre hivatkoztak. Az indokolásban tehát konkrét tényeket és okokat kell felsorolni, így a részletes indokolásból bármikor megállapítható, hogy miért nincs szükség a munkavállaló foglalkoztatására. A létszámcsökkentés valós volta akkor nem vitatható, ha a munkáltató nem alkalmazott új munkavállalót a későbbiekben.

Felmondás indoklása példák: mikor kötelező indokolni és mikor nem? #felmondas http://tinyurl.com/felmondas-indoklasa Szerző: Gazdasági Hírek, 2015. november 9.


KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta: katásoknak kötelező a nyilvántartás vezetése 2018-ban...

KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta letöltés: katásoknak kötelező a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is! KATA adózás esetén a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is  [ ... ]

Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmo [ ... ]

Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok?

Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugd [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás va...

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2018-ban is számos esetben érvény [ ... ]

Felmondási idő 2018: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2018-ban

Felmondási idő 2018: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2018-ban. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok az elm [ ... ]

Jogosítvány ára 2018: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2018-ban

Jogosítvány ára 2018: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2018-ban. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2018-ban a jogosítvány [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2018: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2018-ban

Családi adókedvezmény összege 2018: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2018-ban. Mi mennyi 2018-ban? Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gye [ ... ]

Munkaszüneti napok 2018: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2018-ban

Munkaszüneti napok 2018-ban, munkarend és munkaidő naptár 2018 minden tudnivalóval! Kilenc hosszú hétvége és áthelyezett munkanap vár ránk 2018-ban! A munkanap áthelyezések miatt 2018-ba [ ... ]

Tanév rendje 2017/18: itt a hivatalos lista, hogy mikor lesznek az iskolai szünetek idén

2017/2018 tanév rendje: ekkor lesz az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet idén. Itt megtalálható a 2017-18-as tanév naptár szerinti időbeosztása, vagyis az iskolai tanítás [ ... ]

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2018: fontos változásokra kell számítani

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2018: rokkant nyugdíj helyett fontos változások léptek életbe korábban, melyre 2018-ban is fontos figyelni. Érdemes tisztázni a rokkantsági ellát [ ... ]

Nők nyugdíja 40 év után 2018: feltételek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjhoz 2018-ban...

Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2018: feltételek és szabályok a nők 40 év munka utáni kedvezményes nyugdíjához 2018-ban. Nők 40 éves nyugdíjazása 2018-ban is igényelhető, a nő [ ... ]

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben?

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben? Most megtudhatja, hogy 2017-ben mire számíthat a kínai horoszkóp előrejelzései alapján: szerencse, harmónia, bőség [ ... ]

Kínai horoszkóp 2016: a Majom éve Önnek milyen változásokat hoz 2016-ban?

Kínai horoszkóp 2016: a Majom éve Önnek milyen változásokat hoz 2016-ban?g> Itt megtudhatja, hogy 2016-ban mire számíthat a kínai horoszkóp jövendölései alapján: harmónia, remény, szeren [ ... ]

TB járulék összege 2018: TB járulék fizetés egyénileg vagy munkanélkülieknek 2018-ban

TB változások 2018 és TB járulék összege és fizetése egyénileg 2018: így történik a TB fizetés egyénileg vagy munkanélkülieknek 2018-ban. Mennyi a TB járulék összege 2018-ban? Minde [ ... ]

Ingatlan bérbeadás adózása 2018: változásokra kell figyelni lakáskiadás esetén!

Ingatlan bérbeadás (albérlet) utáni adózás 2018: erre figyeljen lakáskiadás utáni adózás esetén 2018-ben! Jelentősen módosult és kedvezőbb adózás terheli az ingatlankiadást 2018-tó [ ... ]

Friss

KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta letöltés: katásoknak kötelező a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is! KATA adózás esetén a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is kötelező, töltse...
Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmosás elleni...
Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugdíjasok egyszeri...
Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasabb nettó bért kap...
Cafeteria szabályzat minta 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2018 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakmai iratanyagról van...

CSOK 2018

Családi adókedvezmény 2018

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2018

Pénzmosás elleni szabályzat 2018

Munkaszerződés 2018

Munkáltatói tájékoztató 2018

Járulékok 2018

Albérleti szerződés 2018

Jelenléti ív 2018 / Túlóra 2018

Számviteli politika 2018

Ajándékozási szerződés 2018

Pénzkezelési szabályzat 2018

Számviteli szabályzatok 2018

Özvegyi nyugdíj 2018

SZÉP Kártya 2018 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2018 / KATA 2018

Betegszabadság 2018

Autópálya matrica 2018

Jogosítvány 2018 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2018

Közmunkabér 2018

Munkanélküli segély 2018

Szociális segély 2018

Megbízási szerződés minta 2018

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2018

Vasárnapi pótlék 2018

Munkáltatói felmondás 2018

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2018

Nyugdíjemelés 2018

Nyugdíj melletti munka 2018

Rokkantsági ellátás 2018

Rehabilitációs ellátás 2018

Adóbevallás 2018

Alkalmi munka 2018

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2018

Munka GYED mellett 2018

GYED Extra 2018

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2018

Nők nyugdíja 40 év után 2018

Nyugdíj utalás 2018

Azonnali hatályú felmondás 2018

Felmondás munkavállaló részéről 2018

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2018

Advent Bécsben 2018

Munkaszüneti napok 2018

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2018

Éves horoszkóp 2018

Utazás

Szlovén autópálya matrica 2018 árak, vásárlás és Szlovénia autópálya térkép. A szlovén matricával igénybe vehető autópálya fontos alternatív tranzitútvonal Horvátország tengerparti városai valamint...
Horvátország bankkártyás fizetés: hogyan lehetséges a gyors kártyás fizetés a horvát autópálya szakaszokon? Milyen bankkártyákkal és hol lehet fizetni Horvátországban? Érdemes-e a kuna árfolyammal és...
Top 12 homokos tengerpart Horvátország: itt a teljes lista és térkép a horvát homokos strandokról! Apartman és szállás ajánló a horvát homokos strandok közelében, melyek kisgyermekes családok számára...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.