Megbízási díj járulékai 2017 és a megbízás adózása 2017-ben

Megbízási díj járulékai 2017 és a megbízás adózása 2017-ben: kalkulátor és a megbízási jogviszony változásai az új Ptk. szabályozása alapján. Megbízási díj járulékai 2017-ben munkaviszony mellett, nyugdíjas és nem biztosított munkavállaló esetén. Egészségbiztosítási járulékot és nyugdíj járulékot is kell fizetni megbízási díj esetén bizonyos esetekben. Számos fontos részlet változott az új Polgári Törvénykönyv életbe lépésével, mely alapján a megbízási jogviszony és ezáltal a megbízási díj esetén új szabályozásra kell 2017-ben is számítani azoknak, akik megbízási munkaviszonyt vállalnak el.

A megbízási szerződés szabályozását számos ponton megváltoztatta a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. Így 2016-ban is a 2013. évi V. törvény (Polgári törvénykönyv (474-483 §) az egyes szerződésekre vonatkozó szabályai az iránymutatók abban az esetben, ha valaki megbízási szerződést szeretne kötni. A megbízási szerződést érintő szabályokat számos helyen ponton módosították, pontosították. Egy újdonság például, hogy annak ellenére, hogy a megbízott köteles a megbízó utasításait követni, egy esetben mégis megtagadhatja azt: amennyiben olyan cselekvésre ösztönzik, mely jogsértő vagy mások személyét, illetve vagyonát veszélyezteti. A megbízási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesülése esetén is erősen ajánlott teljesítés igazolás készítése a felek által 2016-ban is; ezáltal pedig minden később felmerülő vita megelőzhető.


A megbízási szerződés aláírásával a megbízó és a megbízott fél is egymással mellérendelt jogviszonyban van. A megbízási jogviszony létrejöttével a megbízott fél ügyellátásra van kötelezve a megbízója által. A megbízás gondossági kötelem, amely azt jelenti valójában, hogy a megbízott nem az eredményességért felelős, hanem sokkal inkább azért felel, hogy a megbízót megfelelő módon és kellő gondossággal képviselje egy adott ügyben. Ez pedig azt jelenti, hogy a megbízás nem egy eredményorientált tevékenység, a vállalkozási szerződés által létrejött jogviszonnyal ellentétben.

A legalapvetőbb különbség a munkaviszony keretében végzett tevékenység és a megbízási tevékenység között, hogy megbízottként sokkal szabadabban lehet eljárni az adott ügy érdekében. A megbízási jogviszony 2016-ban is bármilyen ügyben köthető, teljesen szabad a felek döntése ez ügyben. Ami a legfontosabb megkötés, hogy a megbízási szerződés még véletlenül se leplezzen rendes munkaviszonyt, mivel az bújtatott foglalkoztatásnak illetve színlelt szerződésnek minősül 2016-ban is.

Megbízási jogviszony esetén 2016-ban sincsen minimális megbízási díj kikötésére lehetőség, vagyis a megbízó és a megbízott fel egyéni döntésének és megállapodásának következtében alakul ki az az összeg, melyért a megbízás elvégzésre kerül. A megbízás során a megbízó köteles megtéríteni minden olyan költséget, mely a munka elvégzése során merül fel.

Megbízási jogviszony felmondása

A hatályos szabályok szerint a megbízott személy kérhet valamilyen biztosítékot, mely bizonyítja a megbízó elkötelezettségét, amennyiben nem kap biztosítékot, megtagadhatja az utasítások teljesítését. A megbízási jogviszonyt bármelyik fél felmondhatja, és abban az esetben a felmondással keletkezett kárt sem köteles az egyik fél megtéríteni, ha a másik fél szerződésszegése miatt került sor a szerződés felbontására. Ha tartós megbízási jogviszonyról van szó, akkor kiköthető a szerződésben, hogy bizonyos ideig a felmondási jog nem gyakorolható, de ez természetesen mindkét fél akaratával egybe esik.

A megbízás felmondásának alaki megkötése nincsen, szóban és írásban egyaránt történhet, sőt a megbízónak az a joga is megvan, hogy bármikor azonnali hatályú felmondással éljen, azzal azonban érdemes tisztában lenni, hogy ha nem volt valós oka az azonnali hatályú felmondásnak, akkor a megbízó később jelentős kártérítést is fizethet a korábbi megbízottjának.

A megbízó annak érdekében, hogy a megbízott által menedzselt ügy gördülékeny módon haladjon, megbízási jutalékot is fizethet a megbízottnak. A jutalékot általában egy konkrét eredmény eléréséhez kell kötni, de a megbízási jutalék akkor is jár a megbízottnak, ha nem szabályszerű módon teljesít, de az eredmény létrejön. Ekkor azonban csak mérsékelt megbízási díj jár neki.

Megbízási díj járulékai 2016

Az alábbiakban részletesen foglalkozunk azzal, hogy 2016-ban hogyan kell adózni a megbízási díj után. Most azzal az esettel foglalkozunk részletesen, amikor egy vállalkozás egy magánszemélyt bíz meg egy feladat elvégzésével. A megbízási szerződésben foglaltak alapján az elvégzett feladat ellenértékeként adóköteles jövedelem keletkezik, mely maga az adóalap.

Mivel az szja-törvény alapján magánszemélyek esetén megbízási jogviszony önálló tevékenységnek minősül, ezért a törvényi szabályozás a megbízott számára megengedi az elvégzett tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek elszámolását.

A költségelszámolásnak két módja lehetséges 2016-ban, az egyik a tételes költségelszámolás, mely során a felmerült költségeket számlákkal kell igazolni. A másik lehetőség pedig az átalány költségelszámolás, ilyenkor a teljes bevétel 10 százalékát lehet költségként elszámolni. Az adóalapot mindenképpen érdemes az előbbi két ehetőség egyikével csökkenteni, hiszen akkor a további fizetendő járulékok összege is kisebb lesz.

Ami a TB-t illeti, akkor nem áll fent biztosítási jogviszony társadalombiztosítási szempontból, ha a megbízási díj összege nem éri el az adott hónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének 30 százalékát, amely 2015-ben 31.500 forintot tesz ki. Ha a megbízottnak juttatott pénzösszeg ezt az összeget nem éri el, akkor nincsen biztosítási jogviszony. Ezt időarányosan is ki lehet számolni, vagyis mindez naptári napokra vonatkoztatva: a kapott megbízási díj nem érheti el a minimálbér havi összegének 30 százalékának harmincad részét (31.500/30=1.050 forint naponta).

Azt tudni kell azonban, hogy a megbízó az előbb említett esetben is köteles 16 százalékos személyi jövedelemadó-előleget levonni, valamint 27 százalékos szociális hozzájárulási adót és 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot is. Ha valaki 2015-ben a havi limitnél több megbízási díjat kap, akkor a kifizetőt (azaz a megbízót) terhelő (16+27+1,5 százalékos) adó mellett a megbízottnak is jelentős plusz terhet kell fizetni.

Ebben az esetben a megbízott köteles 7 százalékos mértékű egészségbiztosítási (mely áll 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékból és 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékból) illetve 10 százalékos mértékű nyugdíjbiztosítási járulékot is fizetni, ez pedig mindösszesen 17 százalékos további levonást jelent a megbízási díjból.

Ha valaki nyugdíjas és saját jogon szerzett nyugdíjat kap, emellett pedig megbízási szerződés alapján is dolgozik, akkor az ő esetében a megbízási díjból le kell vonni a 16 százalékos szja-t, 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot, 10 százalék mértékű nyugdíjjárulékot, de nem kell fizetnie a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot sem. Amennyiben valaki nyugdíjasként úgy vállal el egy megbízást, hogy a nyugdíja az adott időszakban szünetel, akkor az előbb említetteken felül pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni.

 

A megbízási díj járulékai. http://j.mp/megbizasi-dij Posted by Gazdasági Hírek on 2015. október 7.


Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2016: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegés...

Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2016: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést a jogosultak. 2016. Karácsonyán a fenyőfa alatt a nyugdíjasok állami nyugdíj-k [ ... ]

Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei

Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei. A lakhatási támogatás 2017. január 1-től jelentősen megváltozik, így a munkáltató akár adómentesen is s [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Cafeteria 2017 változások: ezt kell tudni a készpénz-cafeteriáról és a SZÉP-kártyáról 2017-től...

Cafeteria 2017 változások, kalkulátor és adózás: jön a készpénz-cafeteria és marad a SZÉP-kártya 2017-től. Új cafeteria juttatások jönnek 2017-ben. Jelentős és fontos változások j [ ... ]

CSOK 2017 kisokos: a CSOK feltételei, összege, igénylése új és használt lakásra 2017-ben

CSOK 2017 változások, feltételek és az igénylés módja, CSOK-rendelet 2017 és kalkulátor: a CSOK támogatás összege új és használt lakásra, házra, bővítésre. Egy helyen mindent megtu [ ... ]

Családi pótlék 2017 összege, utalás időpontjai 2017-ben - A családi pótlék igénylés feltételei...

Családi pótlék összege, emelés, feltételei 2017; családi pótlék utalás vagy kifizetés 2017-ben mely napokon várható? - A családi pótlék igénylése 2017-ben már a megyei Kormányhivat [ ... ]

Közalkalmazotti bértábla 2017: jön a közalkalmazotti béremelés 2017-ben

Közalkalmazotti bértábla 2017: jön a közalkalmazotti béremelés 2017-ben, és megtalálható oldalunkon a köztisztviselői bértábla 2017 fizetési fokozatai táblázat formában összefoglalv [ ... ]

Erzsébet-program 2017 pályázatok: üdülési pályázat és nyugdíjas Erzsébet-utalvány igénylése 2017-ben...

Erzsébet-program pályázat nyugdíjasoknak 2017: ong>nyugdíjas Erzsébet-utalvány és rong>üdülési pályázatong> időseknek 2017-ben! Ingyenes fürdőbelépő nyugdíjasoknak a 2017-es évben sajnos nem ig [ ... ]

Munkanélküli segély 2017 összege, igénylése: a munkanélküli segély utalás időpontjai 2017-ben...

Munkanélküli segély 2017 összege, igénylése: a munkanélküli segély utalás időpontjai 2017-ben. Az álláskeresési járadék összege és igénylése 2017-ben a Munkaügyi Központ kalkulá [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Felmondás minta 2017: változtak a szabályok! Erre figyeljen felmondás esetén 2017-ben

Felmondás minta 2017: változtak a szabályok! Erre figyeljen felmondás esetén 2017. január 1-től: már a felmondások egyes elnevezései is változtak 2017-ben, így számos apró részletre fig [ ... ]

GYED / GYES kisokos 2017: ezt kell tudni a CSED, GYED és GYES összegéről és igényléséről 2017-ben...

GYED / GYES / CSED 2017 összege, igénylés módja: fontos tudnivalók és kalkulátor a CSED, anyasági támogatás, GYES és GYED Extra 2017-től aktuális változásairól és a terhes nők és a  [ ... ]

Útlevél 2017 igénylés okmányirodában, útlevél ára 2017-ben, az útlevél ügyintézés menete...

Útlevél 2017 igénylés okmányirodában, útlevél ára 2017-ben, a soron kívüli, sürgősségi és az azonnali útlevél ügyintézés menete 2017. január 1-től. Összefoglaltuk a teendőket a [ ... ]

Szabadság számítása 2017: kinek hány nap szabadság jár 2017-ben?

Szabadság számítása időarányosan 2017: kinek hány nap szabadság jár a kalkulátor alapján 2017-ben? A letölthető szabadság nyilvántartó lap 2017-ben is rögzíti a szabadnapok pontos sz [ ... ]

Táppénz kalkulátor 2017: táppénz összege, számítása és igénylés 2017-ben

Táppénz kalkulátor 2017: táppénz összege, számítása, kifizetés és igénylés 2017-ben. Szigorodnak a szabályok, táppénz összege és kifizetése 2017-ben, passzív táppénz információ [ ... ]

Pedagógus bértábla 2016/2017: béremelés, pótlékok, pedagógus életpályamodell 2016-ban

Pedagógus bértábla 2016/2017 szeptember: béremelés, pótlékok, fizetési fokozatok, életpályamodell a pedagógusoknak. 2016-ban eltolják a pedagógusok béremelését, mivel változtak az err [ ... ]

Autópálya matrica árak 2017 és érvényesség: a fizetős utak térképe megyénként 2017-ben

Magyar autópálya matrica árak 2017 és az érvényesség ideje: megyei, heti, havi és éves autópálya matricák díja és a fizetős utak térképe megyénként! 2017-ben is fizetős lesz az M0  [ ... ]

Végkielégítés 2017: kinek mennyi végkielégítés jár az új szabályok szerint 2017-ben?

Végkielégítés mértéke 2017: kinek mennyi végkielégítés jár az új szabályok szerint 2017-ben? Végkielégítés nem mindenkinek jár a munkaviszony megszűnése esetén 2017-ben sem. A mun [ ... ]

Minimálbér 2015 nettó összege: ennyit kaphat kézhez 2015-ben

Minimálbér 2015 nettó összege: ennyit kaphat kézhez 2015-ben. A biztató gazdasági adatok miatt a magyarországi minimálbér összege 2015-ben újra emelkedni fog és jócskán meghaladhatja a  [ ... ]

Adóbevallás 2017 kisokos: a 1653 nyomtatvány kitöltése és adóbevallás határidők 2017-ben

Adóbevallás 2017 nyomtatvány és határidők: a 1653 és az adó 1% nyomtatványok letöltése egy helyről, kitöltési útmutatóval együtt! Adóbevallás 2017 határidők: változtak az időpon [ ... ]

Mi mennyi 2016 / CSOK 2017

Családi adókedvezmény 2017

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2017

Munkaszerződés 2017

Albérleti szerződés 2016

Jelenléti ív 2017 / Túlóra 2017

Számviteli politika 2017

Ajándékozási szerződés 2017

Pénzkezelési szabályzat 2017

Özvegyi nyugdíj 2016

SZÉP Kártya 2016 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2016 / KATA 2017

Betegszabadság 2016

Autópálya matrica 2017

Jogosítvány 2016 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2016

Közmunkabér 2017

Munkanélküli segély 2016

Szociális segély 2016

Megbízási szerződés minta 2017

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2016

Vasárnapi pótlék 2016

Munkáltatói felmondás 2017

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2016

Nyugdíjemelés 2016

Nyugdíj melletti munka 2016

Munkaszüneti napok 2016

Rokkantsági ellátás 2016

Rehabilitációs ellátás 2016

Adóbevallás 2017

Alkalmi munka 2016

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2016

Munka GYED mellett 2016

GYED Extra 2016

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2016

Nők nyugdíja 40 év után 2016

Nyugdíj utalás 2016

2016/2017 tanév rendje

Azonnali hatályú felmondás 2017

Felmondás munkavállaló részéről 2017

Felmondás a munkavállaló részéről 2016

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2016

Advent Bécsben 2016

Munkaszüneti napok 2017

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Kínai horoszkóp 2017

Éves horoszkóp 2017

Utazás

A Ryanair 2016-ban Gran Canaria szigetére és Las Palmas repülőterére indít fapados repülőjáratot Budapestről. Gran Canaria (Kanári-szigetek) és Las Palmas látnivalók, strandok, időjárás információk. A...
Fapados menetrend Budapest: 2016-ban ezek az új Wizz Air és Ryanair járatok indulnak Budapestről és Debrecenből. Mutatjuk az új célpontokat és a járatok pontos indulásának időpontjait is! Kezd még...
EasyJet kézipoggyász kisokos 2016: poggyász díjak, méret szabályok, EasyJet utasfelvételi (check-in)tudnivalók és a Budapestről induló járatok listája. Berlin, Párizs és London Gatwick mellett az...

Friss

Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2016: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést a jogosultak. 2016. Karácsonyán a fenyőfa alatt a nyugdíjasok állami nyugdíj-kiegészítést találnak majd, 10...
Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei. A lakhatási támogatás 2017. január 1-től jelentősen megváltozik, így a munkáltató akár adómentesen is segítheti dolgozója...
Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1-jétől. Ennek oka...
Cafeteria 2017 változások, kalkulátor és adózás: jön a készpénz-cafeteria és marad a SZÉP-kártya 2017-től. Új cafeteria juttatások jönnek 2017-ben. Jelentős és fontos változások jönnek 2017. január...
Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti napok,...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.