Megbízási díj járulékai 2017 / 2018 és a megbízás adózása 2017-ben

Megbízási díj járulékai 2017 / 2018 és a megbízás adózása 2017-ben: kalkulátor és a megbízási jogviszony változásai az új Ptk. szabályozása alapján. Megbízási díj járulékai 2017-ben munkaviszony mellett, nyugdíjas és nem biztosított munkavállaló esetén. Egészségbiztosítási járulékot és nyugdíj járulékot is kell fizetni megbízási díj esetén bizonyos esetekben. Számos fontos részlet változott az új Polgári Törvénykönyv életbe lépésével, mely alapján a megbízási jogviszony és ezáltal a megbízási díj esetén új szabályozásra kell 2017-ben is számítani azoknak, akik megbízási munkaviszonyt vállalnak el.

A megbízási szerződés szabályozását számos ponton megváltoztatta a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. Így 2017-ben is a 2013. évi V. törvény (Polgári törvénykönyv (474-483 §) az egyes szerződésekre vonatkozó szabályai az iránymutatók abban az esetben, ha valaki megbízási szerződést szeretne kötni. A megbízási szerződést érintő szabályokat számos helyen ponton módosították, pontosították. Egy újdonság például, hogy annak ellenére, hogy a megbízott köteles a megbízó utasításait követni, egy esetben mégis megtagadhatja azt: amennyiben olyan cselekvésre ösztönzik, mely jogsértő vagy mások személyét, illetve vagyonát veszélyezteti. A megbízási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesülése esetén is erősen ajánlott teljesítés igazolás készítése a felek által 2017-ben is; ezáltal pedig minden később felmerülő vita megelőzhető.A megbízási szerződés aláírásával a megbízó és a megbízott fél is egymással mellérendelt jogviszonyban van. A megbízási jogviszony létrejöttével a megbízott fél ügyellátásra van kötelezve a megbízója által. A megbízás gondossági kötelem, amely azt jelenti valójában, hogy a megbízott nem az eredményességért felelős, hanem sokkal inkább azért felel, hogy a megbízót megfelelő módon és kellő gondossággal képviselje egy adott ügyben. Ez pedig azt jelenti, hogy a megbízás nem egy eredményorientált tevékenység, a vállalkozási szerződés által létrejött jogviszonnyal ellentétben.

A legalapvetőbb különbség a munkaviszony keretében végzett tevékenység és a megbízási tevékenység között, hogy megbízottként sokkal szabadabban lehet eljárni az adott ügy érdekében. A megbízási jogviszony 2017-ben is bármilyen ügyben köthető, teljesen szabad a felek döntése ez ügyben. Ami a legfontosabb megkötés, hogy a megbízási szerződés még véletlenül se leplezzen rendes munkaviszonyt, mivel az bújtatott foglalkoztatásnak illetve színlelt szerződésnek minősül 2017-ben is.

Megbízási jogviszony esetén 2017-ben sincsen minimális megbízási díj kikötésére lehetőség, vagyis a megbízó és a megbízott fel egyéni döntésének és megállapodásának következtében alakul ki az az összeg, melyért a megbízás elvégzésre kerül. A megbízás során a megbízó köteles megtéríteni minden olyan költséget, mely a munka elvégzése során merül fel.

Megbízási jogviszony felmondása 2017

A hatályos szabályok szerint a megbízott személy kérhet valamilyen biztosítékot, mely bizonyítja a megbízó elkötelezettségét, amennyiben nem kap biztosítékot, megtagadhatja az utasítások teljesítését. A megbízási jogviszonyt bármelyik fél felmondhatja, és abban az esetben a felmondással keletkezett kárt sem köteles az egyik fél megtéríteni, ha a másik fél szerződésszegése miatt került sor a szerződés felbontására. Ha tartós megbízási jogviszonyról van szó, akkor kiköthető a szerződésben, hogy bizonyos ideig a felmondási jog nem gyakorolható, de ez természetesen mindkét fél akaratával egybe esik.

A megbízás felmondásának alaki megkötése nincsen, szóban és írásban egyaránt történhet, sőt a megbízónak az a joga is megvan, hogy bármikor azonnali hatályú felmondással éljen, azzal azonban érdemes tisztában lenni, hogy ha nem volt valós oka az azonnali hatályú felmondásnak, akkor a megbízó később jelentős kártérítést is fizethet a korábbi megbízottjának.

A megbízó annak érdekében, hogy a megbízott által menedzselt ügy gördülékeny módon haladjon, megbízási jutalékot is fizethet a megbízottnak. A jutalékot általában egy konkrét eredmény eléréséhez kell kötni, de a megbízási jutalék akkor is jár a megbízottnak, ha nem szabályszerű módon teljesít, de az eredmény létrejön. Ekkor azonban csak mérsékelt megbízási díj jár neki.

Megbízási díj járulékai 2017

Az alábbiakban részletesen foglalkozunk azzal, hogy 2017-ben hogyan kell adózni a megbízási díj után. Most azzal az esettel foglalkozunk részletesen, amikor egy vállalkozás egy magánszemélyt bíz meg egy feladat elvégzésével. A megbízási szerződésben foglaltak alapján az elvégzett feladat ellenértékeként adóköteles jövedelem keletkezik, mely maga az adóalap.

Mivel az szja-törvény alapján magánszemélyek esetén megbízási jogviszony önálló tevékenységnek minősül, ezért a törvényi szabályozás a megbízott számára megengedi az elvégzett tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek elszámolását.

A költségelszámolásnak két módja lehetséges 2017-ben, az egyik a tételes költségelszámolás, mely során a felmerült költségeket számlákkal kell igazolni. A másik lehetőség pedig az átalány költségelszámolás, ilyenkor a teljes bevétel 10 százalékát lehet költségként elszámolni. Az adóalapot mindenképpen érdemes az előbbi két ehetőség egyikével csökkenteni, hiszen akkor a további fizetendő járulékok összege is kisebb lesz.

Ami a TB-t illeti, akkor nem áll fent biztosítási jogviszony társadalombiztosítási szempontból, ha a megbízási díj összege nem éri el az adott hónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének 30 százalékát, amely 2015-ben 31.500 forintot tesz ki. Ha a megbízottnak juttatott pénzösszeg ezt az összeget nem éri el, akkor nincsen biztosítási jogviszony. Ezt időarányosan is ki lehet számolni, vagyis mindez naptári napokra vonatkoztatva: a kapott megbízási díj nem érheti el a minimálbér havi összegének 30 százalékának harmincad részét (31.500/30=1.050 forint naponta).

Azt tudni kell azonban, hogy a megbízó az előbb említett esetben is köteles 16 százalékos személyi jövedelemadó-előleget levonni, valamint 27 százalékos szociális hozzájárulási adót és 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot is. Ha valaki 2015-ben a havi limitnél több megbízási díjat kap, akkor a kifizetőt (azaz a megbízót) terhelő (16+27+1,5 százalékos) adó mellett a megbízottnak is jelentős plusz terhet kell fizetni.

Ebben az esetben a megbízott köteles 7 százalékos mértékű egészségbiztosítási (mely áll 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékból és 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékból) illetve 10 százalékos mértékű nyugdíjbiztosítási járulékot is fizetni, ez pedig mindösszesen 17 százalékos további levonást jelent a megbízási díjból.

Ha valaki nyugdíjas és saját jogon szerzett nyugdíjat kap, emellett pedig megbízási szerződés alapján is dolgozik, akkor az ő esetében a megbízási díjból le kell vonni a 16 százalékos szja-t, 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot, 10 százalék mértékű nyugdíjjárulékot, de nem kell fizetnie a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot sem. Amennyiben valaki nyugdíjasként úgy vállal el egy megbízást, hogy a nyugdíja az adott időszakban szünetel, akkor az előbb említetteken felül pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni.


Pénzmosás elleni szabályzat 2017 / 2018 minta: letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat 2017 / 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A  [ ... ]

Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok?

Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugd [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Cafeteria szabályzat minta 2017: kötelező minden cég és vállalkozás számára

Cafeteria szabályzat minta 2017 / 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2017 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakma [ ... ]

CSOK 2017 / 2018 kisokos: a CSOK feltételei, összege, igénylése új és használt lakásra 2017-ben...

CSOK 2017 / 2018 változások, feltételek és az igénylés módja, CSOK-rendelet 2017 és kalkulátor: a CSOK támogatás összege új és használt lakásra, házra, bővítésre. Egy helyen minden [ ... ]

GYED / GYES kisokos 2017 / 2018: ezt kell tudni a CSED, GYED és GYES összegéről és igényléséről 2017...

GYED / GYES 2017 / 2018 összege, igénylés módja: fontos tudnivalók és kalkulátor a CSED, anyasági támogatás, GYES és GYED Extra 2017-től aktuális változásairól és a terhes nők és a  [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Ingatlan illeték 2017 / 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke l...

Ingatlan illeték 2017 / 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2017-ben is számos esetben  [ ... ]

Felmondási idő 2017 / 2018: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2017-ben...

Felmondási idő 2017 / 2018: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2017-ben. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok [ ... ]

Jogosítvány ára 2017 / 2018: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2017-ben...

Jogosítvány ára 2017 / 2018: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2017-ben. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2017-ben a jogos [ ... ]

Nagy éves horoszkóp 2018: több újdonságra készülhetünk a 2018-as horoszkóp jóslatai alapján...

Éves horoszkóp 2018: több újdonságra és számos változásra készülhetünk az éves, heti és napi horoszkóp alapján 2018-ban. Horoszkóp 2018 a szerelem, az egészség, a pénz és a karrie [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2017 / 2018: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben...

Családi adókedvezmény összege 2017 / 2018: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben. Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gyerek után és [ ... ]

Tanév rendje 2017/18: itt a hivatalos lista, hogy mikor lesznek az iskolai szünetek idén

2017/2018 tanév rendje: ekkor lesz az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet idén. Itt megtalálható a 2017-18-as tanév naptár szerinti időbeosztása, vagyis az iskolai tanítás [ ... ]

Munkaszüneti napok 2018: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2018-ban

Munkaszüneti napok 2018-ban, munkarend és munkaidő naptár 2018 minden tudnivalóval! Kilenc hosszú hétvége és áthelyezett munkanap vár ránk 2018-ban! A munkanap áthelyezések miatt 2018-ba [ ... ]

Felmondás munkavállaló részéről 2017 minta: mit tegyek, ha fel akarok mondani?

Felmondás a munkavállaló részéről 2017 minta: mit tehetek, ha már nem bírom tovább és fel akarok mondani 2017-ben? Munkavállalói rendes felmondás minta 2017: minden tudnivalót összefogl [ ... ]

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2017 / 2018: fontos változásokra kell számítani

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2017 / 2018: rokkant nyugdíj helyett fontos változások léptek életbe korábban, melyre 2017-ben is fontos figyelni. Érdemes tisztázni a rokkantsági [ ... ]

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben?

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben? Most megtudhatja, hogy 2017-ben mire számíthat a kínai horoszkóp előrejelzései alapján: szerencse, harmónia, bőség [ ... ]

Nők nyugdíja 40 év után 2017 / 2018: feltételek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjhoz 2...

Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2017 / 2018: feltételek és szabályok a nők 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjához 2017-ben. Nők 40 éves nyugdíjazása 2017-ben is igény [ ... ]

Friss

Pénzmosás elleni szabályzat 2017 / 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmosás elleni...
Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugdíjasok egyszeri...
Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasabb nettó bért kap...
Cafeteria szabályzat minta 2017 / 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2017 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakmai...
Kínai horoszkóp 2018: a Kutya éve neked milyen változásokat hoz 2018-ban? Nagy éves kínai horoszkóp 2018: kinek milyen előnyt tartogat a Kutya éve? A 2018-as év sok jót ígér azok számára, akik a...

CSOK 2017

Családi adókedvezmény 2017

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2017

Pénzmosás elleni szabályzat 2017

Munkaszerződés 2017

Munkáltatói tájékoztató 2017

Járulékok 2017

Albérleti szerződés 2017

Jelenléti ív 2017 / Túlóra 2017

Számviteli politika 2017

Ajándékozási szerződés 2017

Pénzkezelési szabályzat 2017

Számviteli szabályzatok 2017

Özvegyi nyugdíj 2016

SZÉP Kártya 2016 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2016 / KATA 2017

Betegszabadság 2016

Autópálya matrica 2017

Jogosítvány 2016 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2016

Közmunkabér 2017

Munkanélküli segély 2016

Szociális segély 2016

Megbízási szerződés minta 2017

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2016

Vasárnapi pótlék 2016

Munkáltatói felmondás 2017

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2016

Nyugdíjemelés 2016

Nyugdíj melletti munka 2016

Munkaszüneti napok 2016

Rokkantsági ellátás 2016

Rehabilitációs ellátás 2016

Adóbevallás 2017

Alkalmi munka 2016

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2016

Munka GYED mellett 2016

GYED Extra 2016

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2016

Nők nyugdíja 40 év után 2016

Nyugdíj utalás 2016

2016/2017 tanév rendje

Azonnali hatályú felmondás 2017

Felmondás munkavállaló részéről 2017

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2017

Advent Bécsben 2017

Munkaszüneti napok 2017

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2017

Kínai horoszkóp 2017

Éves horoszkóp 2017

Utazás

Szlovén autópálya matrica 2017 / 2018 árak, vásárlás és Szlovénia autópálya térkép. A szlovénmatricával igénybe vehetőautópálya fontos alternatív tranzitútvonal Horvátország tengerparti városai valamint...
Horvátország bankkártyás fizetés: hogyan lehetséges a gyors kártyás fizetés a horvát autópálya szakaszokon? Milyen bankkártyákkal és hol lehet fizetni Horvátországban? Érdemes-e a kuna árfolyammal és...
Top 12 homokos tengerpart Horvátország: itt a teljes lista és térkép a horvát homokos strandokról! Apartman és szállás ajánló a horvát homokos strandok közelében, melyek kisgyermekes családok számára...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.