Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor?

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2018-ban is számos esetben érvényesíthető. Ha Ön eladó vagy akár vevő, mindent összefoglaltunk az ingatlan illetékről és az eladáskor felmerülő költségekről. Közérthető módon elolvashatja, hogy mennyi 2018-ban a vevő által fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték, illetve az eladónak mikor és mennyi személyi jövedelemadót kell fizetni.

2015-ben a korábbi évekhez képest hatalmas fellendülés bontakozott ki az ingatlanpiacon, egyre többen szeretnének elsősorban befektetési célzattal jó helyen lévő, belvárosi lakásokat vásárolni. Ha az emelkedő trend 2017-ben folytatódik, akkor az évi akár a 150 ezres tranzakciószám is elérhető közelségbe kerülhet, mely már a válsági előtti szintet is eléri. A kiemelt budapesti és nagyvárosi területeken pedig az akár 500 ezer forintos négyzetméterárhoz is kénytelenek lesznek hozzászokni a vevők, hiszen az élénkülő kereslet és a szűkös kínálat miatt az eladók magasabb áron tudják lakásaikat értékesíteni. Az internetes szálláskiadás pedig olyan népszerűvé vált Budapesten, hogy az Airbnb utáni adózás mikéntjéről külön kisokost készítettünk. A rövid távú kiadás mellett a stabilan jövedelmező albérlet kiadás szintén célkeresztjében van a befektetési célú lakásvásárlóknak. Ha valaki hosszabb távra adja ki lakását, akkor számára az ingatlan bérbeadás adózása 2017. évi szabályainak ismerete elsődleges szempont. Ingatlan adás-vétel esetén nagyon ajánlott a kérdéses ingatlan tulajdoni lap adataiba is betekinteni. A már bejelentett, új lakásokra vonatkozó áfacsökkentés várhatóan hatalmas lökést ad majd az ingatlanpiacnak, emellett az 5 milliós áfa-visszaigénylés beindíthatja a magánfinanszírozású házépítéseket is.


Az erős ingatlanpiaci kereslet okán már készítettünk az ingatlan adásvétel témájához kapcsolódó, az új szocpolról szóló részletes CSOK 2017 összefoglaló cikket, de érdemes az ingatlan eladásakor jelentkező illetékről és az esetlegesen fizetendő adóról is szót ejteni. Így az eladók és vevők is tisztábban láthatnak, és pontosabban tudnak kalkulálni ingatlan értékesítése esetén a várható bevételeket és kiadásokat figyelembe véve.

Érdemes külön választani azt a két helyzetet, hogy mit is kell fizetni akkor, ha az eladó pozíciójában vagyunk, és mit, ha vevőként veszünk részt a tranzakcióban. Természetesen sokan az ingatlanuk értékesítéséből befolyt pénzösszegből kívánnak ingatlant vásárolni, ezáltal pedig érintik őket az eladói és vevői pozícióban fellépő költségek egyaránt.

Lakásvásárlási illeték 2017: ingatlan vétele esetén a vevő által fizetendő illeték

Ingatlan vétele esetén 2017-ben a vevő által fizetendő lakásvásárlási illeték neve az elmúlt évekhez hasonlóan a visszterhes vagyonátruházási illeték, melynek mértéke minden esetben a kapott vételár 4 %-a. Vagyis például egy 10 milliós lakás esetén 400 ezer forint, míg egy 20 milliós családi ház esetén már 800 ezer forint a fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke.

Ha ennek az illetéknek a 4 százalékos mértékét túl magasnak találjuk, akkor érdemes az adóhivatalnál tájékozódni az illetékkedvezményekről és az illetékmentességekről, hátha kedvezőbb összeg megállapítására is van lehetőség. Ha valaki résztulajdont szerez egy lakásban vagy házban, akkor a tulajdoni hányadnak megfelelő értékben szükséges illetéket fizetnie.

Cserét pótló vétel: a kérelmezhető illetékkedvezmény

Létezik az úgynevezett cserét pótló vétel esete, ekkor az illeték alapja kisebb. Ez azt jelenti, hogy a fizetendő illeték alapja az eladott és a vásárolt lakás árának a különbsége abban az esetben, ha bármely magánszemély az új lakás vételének időpontjához képest egy évvel korábban eladott egy lakást, vagy a vétel utáni egy éven belül vett másik lakást.

2017-tól olyan új és kedvezőbb szabály lépett életbe a cserét pótló vétellel kapcsolatban, hogy ha új lakástulajdont veszünk, de még a régit nem adtuk el, akkor az adóhatóság felé jelezhető, hogy egy éven belül el kívánjuk adni másik ingatlanunkat, így pedig ideiglenesen az illetékkiszabási eljárás felfüggesztésre kerül.

Amint eladjuk lakásunkat, a vételár adóhivatal felé irányuló közlésével a két lakás vételárának különbözete alapján kerül kiszabásra a visszterhes vagyonátruházási illeték pontos összege. Ha nem sikerül egy éven belül az ingatlant értékesíteni, akkor az illeték megfizetésén felül pótilletéket is kiszab az állami adóhatóság.

Ingatlan illeték kedvezmények 2017-ben

  1. Illetékmentesség akkor áll fenn, ha a vásárolt ingatlan értéke kisebb, mint az egy évvel korábban vagy egy évvel a vételt követően eladott lakástulajdon értéke. Lakáscsere esetén is szükséges illetéket fizetni, ez pedig logikus módon az elcserélt két ingatlan értékének különbözete. Illetékmentesség továbbá az alábbi esetekben is létezik:
  2. Házastársak közötti ingatlan eladás és vétel esetén illetékmentes a visszterhes vagyonátruházás.
  3. Egyenes ági rokonok közötti ingatlan eladás és vétel esetén illetékmentes a visszterhes vagyonátruházás.
  4. Telek vásárlása esetén, amennyiben a telektulajdon szerzése után 4 éven belüli megkezdődik a lakóház építése, illetékmentes a visszterhes vagyonátruházás.
  5. Új lakás vásárlása esetén, melyet vállalkozó épített, a vevő számára illetékmentes a visszterhes vagyonátruházás 15 millió forintos értékhatárig, az ezt meghaladó összegre 4 százalékos illetéket kell fizetni. (Vagyis egy új építésű 25 milliós lakás esetén 25-15=10, vagyis csak 10 millió forint után kell 400 ezer forintnyi illetéket fizetni.)
  6. Első lakástulajdon megszerzése esetén az illeték felét szükséges kifizetni, ha a fiatal vásárló a 35. életévét még nem töltötte be és a vásárolt lakástulajdon forgalmi értéke nem több, mint 15 millió forint. A fiatal ráadásul ebben az esetben 12 havi részletfizetési kedvezményt kaphat, ha ezt kéri.
  7. Önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő lakás vagy ház vásárlásakor szintén nem kell visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetni.

Vétel esetén a vagyonszerzés bejelentésének módja, az illeték kiszabása

Ha valaki ingatlant vásárol, akkor az adás-vételt követően 30 napon belül köteles a vagyonszerzés tényét bejelenteni az ingatlanügyi hatósághoz, mindezt pedig az adásvételi szerződés benyújtásával lehet igazolni. Ennek elmulasztása esetén mulasztási bírságot szabnak ki a vevőre.

Ezt követően az ingatlanügyi hatóság bejegyzi az új tulajdonjogot a vevő részére, az adásvételről pedig értesíti az állami adóhatóságot, mely az illetéket fogja majd kiszabni. Amennyiben a vevő az ingatlanügyi hatóság felé nyilatkozik az erre rendszeresített nyomtatványon, hogy valamilyen illetékkedvezmény illeti meg, ez is továbbítódik az adóhatóság felé, így az illeték mértéke kedvezőbben alakul majd.

Az adóhatóság a vevő által közölt és az ingatlanügyi hatóság által továbbított adatok alapján határozatot hoz és fizetési meghagyásban közli a magánszeméllyel a fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték pontos összegét, melynek késedelmi pótlék nélküli befizetésére 30 nap áll rendelkezésre.

Ingatlan eladása esetén az eladó által fizetendő adó 2017-ben

Az eladónak személyi jövedelemadó (szja) fizetési kötelezettsége van 2017-ben, attól függően, hogy hány éve volt a birtokában az értékesített lakás, ház, telek vagy termőföld. Ha az ingatlan eladásra került, akkor az abból származó bevételt lehet csökkenteni az eltelt években felmerült költségekkel, majd az így kiszámított összeg után kell 2017-ben 15 százalékos szja-t fizetni.

Lakás céljára szolgáló ingatlanok

Személyi jövedelemadót akkor kell az eladónak fizetnie, ha a néhány évvel ezelőtt vásárolt ingatlanát a vásárlást követően 5 vagy 15 éven belül továbbértékesíti. Az 5 éves időkorlát lakás és családi ház esetén mérvadó, minden más ingatlan esetében a 15 éves korlát van érvényben 2017-ben is. Ha valaki 5 éven belül értékesít tovább lakóingatlant a korábbi árnál drágábban, akkor az adóalap a kapott magasabb vételár, és a korábbi ár különbözete, ez az összeg az adóalap, melyből 15 százalékos szja-t kell fizetni.

Abban az esetben nem keletkezik 2017-ben adóköteles jövedelem, amennyiben 2017-ben értékesítésre kerül egy olyan lakás céljára szolgáló ingatlan (családi ház, lakás), amelyet az eladó 2012. évben vagy azt megelőzően vásárolt vagy örökölt, azaz került a tulajdonába. Ha az ingatlant az eladó a 2012-őt követő években szerezte, akkor az alábbi táblázat szerint kell az adóköteles jövedelmet megállapítani és 15 százalék személyi jövedelemadót fizetni.

A lakás céljára szolgáló ingatlan megszerzésének éve

Eladás esetén a 2017-ben keletkező jövedelemből levonható

10 millió forinttal drágábban eladott lakás céljára szolgáló ingatlan (lakás, ház) esetén 2017-ben

az adóalap összege

a fizetendő személyi jövedelemadó mértéke (15%)

2017

0. év

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2016

1. év

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2015

2. év

10%

9.000.000 forint

1.350.000 forint

2014

3. év

40%

6.000.000 forint

900.000 forint

2013

4. év

70%

3.000.000 forint

450.000 forint

2012

5. év

100%

0 forint

0 forint

 

A fenti példából az látszik, hogy ha valaki egy 2013. decemberében vásárolt 10 milliós ingatlant 2017. decemberében tovább értékesítene, akkor érdemes inkább 2018. januárjában megkötni az adásvételi szerződést, hiszen akkor az eladónak már nem keletkezik 450.000 forintnyi fizetendő személyi jövedelemadója. Vagyis az adómentességhez az szükséges, hogy az eladásra kerülő lakás vagy családi ház az eladó tulajdonában 5 évnél régebb óta legyen.

Néhány esetben adómentes átruházás is történhet ingatlaneladás esetén, ekkor nem kell szja-t fizetni. Ilyen eset például, ha válás esetén megszűnik a házastársi vagyonközösség, és az egyik fél kivásárolja a másikat a korábban közös ingatlanból.

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén azonban nem olyan kedvező az adózási helyzet, mint az előbbiekben, hiszen ahhoz, hogy ne keletkezzen személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, öt helyett több mint 15 éve a tulajdonunkban kell lennie az adott teleknek, üdülőnek, üdülőteleknek, termőföldnek, vagy üzlethelyiségnek. Ebben az esetben a 15 százalékos személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Az ingatlanszerzés éve

Eladás esetén a 2017-ben keletkező jövedelemből levonható

10 millió forintért eladott NEM lakás céljára szolgáló ingatlan (telek, üdülő, üdülőtelek, termőföld, üzlethelyiség) esetén 2017-ben

az adóalap összege

a fizetendő személyi jövedelemadó mértéke (15%)

2017

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2016

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2015

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2014

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2013

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2012

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2011

10%

9.000.000 forint

1.350.000 forint

2010

20%

8.000.000 forint

1.200.000 forint

2009

30%

7.000.000 forint

1.105.000 forint

2008

40%

6.000.000 forint

900.000 forint

2007

50%

5.000.000 forint

750.000 forint

2006

60%

4.000.000 forint

600.000 forint

2005

70%

3.000.000 forint

450.000 forint

2004

80%

2.000.000 forint

300.000 forint

2003

90%

1.000.000 forint

150.000 forint

2002

100%

0 forint

0 forint

 

A lakáscélú illetve a nem lakáscélú ingatlanértékesítés után egyaránt fizetendő személyi jövedelemadót a magánszemélyek arról az adóévről szóló adóbevallásában kell feltüntetnie, melyben az adásvétel történt, majd ezután a kiszámított adó összegét az adóhivatal számlaszámára kell befizetni.

A magyar vásárlók jövőbeni terveiről készített legújabb felmérés szerint jelentősen nőtt 2017-ben azok száma, akik ingatlant terveznek vásárolni. Emellett sokan terveznek lakásfelújítást és bútorvásárlást is. Az erősödő optimizmust az is táplálja, hogy már igénybe vehető a megfelelő bankfiókokban a családi otthonteremtési kedvezmény, azaz a CSOK 2017.


KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta: katásoknak kötelező a nyilvántartás vezetése 2018-ban...

KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta letöltés: katásoknak kötelező a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is! KATA adózás esetén a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is  [ ... ]

Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmo [ ... ]

Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok?

Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugd [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: kiszámoltuk, ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól! Mennyi a 2018. évi minimálbér bruttó-nettó összege? Garantált bérminimum 2018 összege (szakmunkás minim [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás va...

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2018-ban is számos esetben érvény [ ... ]

Jogosítvány ára 2018: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2018-ban

Jogosítvány ára 2018: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2018-ban. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2018-ban a jogosítvány [ ... ]

Felmondási idő 2018: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2018-ban

Felmondási idő 2018: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2018-ban. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok az elm [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: kiszámoltuk, ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól! Mennyi a 2018. évi minimálbér bruttó-nettó összege? Garantált bérminimum 2018 összege (szakmunkás minim [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2018: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2018-ban

Családi adókedvezmény összege 2018: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2018-ban. Mi mennyi 2018-ban? Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gye [ ... ]

Munkaszüneti napok 2018: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2018-ban

Munkaszüneti napok 2018: itt a munkaidő naptár 2018 és a munkarend. 2018. évi munkaszüneti napok táblázat és naptár: a hosszú hétvégék és a munkaszüneti napok ledolgozása 2018-ban íg [ ... ]

Tanév rendje 2017/18: itt a hivatalos lista, hogy mikor lesznek az iskolai szünetek idén

2017/2018 tanév rendje: ekkor lesz az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet idén. Itt megtalálható a 2017-18-as tanév naptár szerinti időbeosztása, vagyis az iskolai tanítás [ ... ]

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2018: fontos változásokra kell számítani

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2018: rokkant nyugdíj helyett fontos változások léptek életbe korábban, melyre 2018-ban is fontos figyelni. Érdemes tisztázni a rokkantsági ellát [ ... ]

Nők nyugdíja 40 év után 2018: feltételek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjhoz 2018-ban...

Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2018: feltételek és szabályok a nők 40 év munka utáni kedvezményes nyugdíjához 2018-ban. Nők 40 éves nyugdíjazása 2018-ban is igényelhető, a nő [ ... ]

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben?

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben? Most megtudhatja, hogy 2017-ben mire számíthat a kínai horoszkóp előrejelzései alapján: szerencse, harmónia, bőség [ ... ]

Kínai horoszkóp 2016: a Majom éve Önnek milyen változásokat hoz 2016-ban?

Kínai horoszkóp 2016: a Majom éve Önnek milyen változásokat hoz 2016-ban?g> Itt megtudhatja, hogy 2016-ban mire számíthat a kínai horoszkóp jövendölései alapján: harmónia, remény, szeren [ ... ]

TB járulék összege 2018: TB járulék fizetés egyénileg vagy munkanélkülieknek 2018-ban

TB változások 2018 és TB járulék összege és fizetése egyénileg 2018: így történik a TB fizetés egyénileg vagy munkanélkülieknek 2018-ban. Mennyi a TB járulék összege 2018-ban? Minde [ ... ]

Ingatlan bérbeadás adózása 2018: változásokra kell figyelni lakáskiadás esetén!

Ingatlan bérbeadás (albérlet) utáni adózás 2018: erre figyeljen lakáskiadás utáni adózás esetén 2018-ben! Jelentősen módosult és kedvezőbb adózás terheli az ingatlankiadást 2018-tó [ ... ]

Friss

KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta letöltés: katásoknak kötelező a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is! KATA adózás esetén a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is kötelező, töltse...
Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmosás elleni...
Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugdíjasok egyszeri...
Minimálbér 2018 összege: kiszámoltuk, ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól! Mennyi a 2018. évi minimálbér bruttó-nettó összege? Garantált bérminimum 2018 összege (szakmunkás minimálbér) és a...
Cafeteria szabályzat minta 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2018 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakmai iratanyagról van...

CSOK 2018

Családi adókedvezmény 2018

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2018

Pénzmosás elleni szabályzat 2018

Munkaszerződés 2018

Munkáltatói tájékoztató 2018

Járulékok 2018

Albérleti szerződés 2018

Jelenléti ív 2018 / Túlóra 2018

Számviteli politika 2018

Ajándékozási szerződés 2018

Pénzkezelési szabályzat 2018

Számviteli szabályzatok 2018

Özvegyi nyugdíj 2018

SZÉP Kártya 2018 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2018 / KATA 2018

Betegszabadság 2018

Autópálya matrica 2018

Jogosítvány 2018 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2018

Közmunkabér 2018

Munkanélküli segély 2018

Szociális segély 2018

Megbízási szerződés minta 2018

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2018

Vasárnapi pótlék 2018

Munkáltatói felmondás 2018

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2018

Nyugdíjemelés 2018

Nyugdíj melletti munka 2018

Rokkantsági ellátás 2018

Rehabilitációs ellátás 2018

Adóbevallás 2018

Alkalmi munka 2018

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2018

Munka GYED mellett 2018

GYED Extra 2018

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2018

Nők nyugdíja 40 év után 2018

Nyugdíj utalás 2018

Azonnali hatályú felmondás 2018

Felmondás munkavállaló részéről 2018

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2018

Advent Bécsben 2018

Munkaszüneti napok 2018

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2018

Éves horoszkóp 2018

Utazás

Szlovén autópálya matrica 2018 árak, vásárlás és Szlovénia autópálya térkép. A szlovén matricával igénybe vehető autópálya fontos alternatív tranzitútvonal Horvátország tengerparti városai valamint...
Horvátország bankkártyás fizetés: hogyan lehetséges a gyors kártyás fizetés a horvát autópálya szakaszokon? Milyen bankkártyákkal és hol lehet fizetni Horvátországban? Érdemes-e a kuna árfolyammal és...
Top 12 homokos tengerpart Horvátország: itt a teljes lista és térkép a horvát homokos strandokról! Apartman és szállás ajánló a horvát homokos strandok közelében, melyek kisgyermekes családok számára...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.