Ingatlan illeték 2017 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor?

Ingatlan illeték 2017 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2017-ben is számos esetben érvényesíthető. Ha Ön eladó vagy akár vevő, mindent összefoglaltunk az ingatlan illetékről és az eladáskor felmerülő költségekről. Közérthető módon elolvashatja, hogy mennyi 2017-ben a vevő által fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték, illetve az eladónak mikor és mennyi személyi jövedelemadót kell fizetni.

2015-ben a korábbi évekhez képest hatalmas fellendülés bontakozott ki az ingatlanpiacon, egyre többen szeretnének elsősorban befektetési célzattal jó helyen lévő, belvárosi lakásokat vásárolni. Ha az emelkedő trend 2017-ben folytatódik, akkor az évi akár a 150 ezres tranzakciószám is elérhető közelségbe kerülhet, mely már a válsági előtti szintet is eléri. A kiemelt budapesti és nagyvárosi területeken pedig az akár 400 ezer forintos négyzetméterárhoz is kénytelenek lesznek hozzászokni a vevők, hiszen az élénkülő kereslet és a szűkös kínálat miatt az eladók magasabb áron tudják lakásaikat értékesíteni. Az internetes szálláskiadás olyan népszerűvé vált Budapesten, hogy az Airbnb utáni adózás mikéntjéről külön kisokost készítettünk. A rövid távú kiadás mellett a stabilan jövedelmező albérlet kiadás szintén célkeresztjében van a befektetési célú lakásvásárlóknak. Ha valaki hosszabb távra adja ki lakását, akkor számára az ingatlan bérbeadás adózása 2017. évi szabályainak ismerete elsődleges szempont. Ingatlan adás-vétel esetén nagyon ajánlott a kérdéses ingatlan tulajdoni lap adataiba is betekinteni. A már bejelentett, új lakásokra vonatkozó áfacsökkentés 20176-től várhatóan hatalmas lökést ad majd az ingatlanpiacnak, emellett az 5 milliós áfa-visszaigénylés beindíthatja a magánfinanszírozású házépítéseket is.


Az erős ingatlanpiaci kereslet okán már készítettünk az ingatlan adásvétel témájához kapcsolódó, az új szocpolról szóló részletes CSOK 2017 összefoglaló cikket, de érdemes az ingatlan eladásakor jelentkező illetékről és az esetlegesen fizetendő adóról is szót ejteni. Így az eladók és vevők is tisztábban láthatnak, és pontosabban tudnak kalkulálni ingatlan értékesítése esetén a várható bevételeket és kiadásokat figyelembe véve.

Érdemes külön választani azt a két helyzetet, hogy mit is kell fizetni akkor, ha az eladó pozíciójában vagyunk, és mit, ha vevőként veszünk részt a tranzakcióban. Természetesen sokan az ingatlanuk értékesítéséből befolyt pénzösszegből kívánnak ingatlant vásárolni, ezáltal pedig érintik őket az eladói és vevői pozícióban fellépő költségek egyaránt.

Lakásvásárlási illeték 2017: ingatlan vétele esetén a vevő által fizetendő illeték

Ingatlan vétele esetén 2017-ben a vevő által fizetendő lakásvásárlási illeték neve az elmúlt évekhez hasonlóan a visszterhes vagyonátruházási illeték, melynek mértéke minden esetben a kapott vételár 4 %-a. Vagyis például egy 10 milliós lakás esetén 400 ezer forint, míg egy 20 milliós családi ház esetén már 800 ezer forint a fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke.

Ha ennek az illetéknek a 4 százalékos mértékét túl magasnak találjuk, akkor érdemes az adóhivatalnál tájékozódni az illetékkedvezményekről és az illetékmentességekről, hátha kedvezőbb összeg megállapítására is van lehetőség. Ha valaki résztulajdont szerez egy lakásban vagy házban, akkor a tulajdoni hányadnak megfelelő értékben szükséges illetéket fizetnie.

Cserét pótló vétel: a kérelmezhető illetékkedvezmény

Létezik az úgynevezett cserét pótló vétel esete, ekkor az illeték alapja kisebb. Ez azt jelenti, hogy a fizetendő illeték alapja az eladott és a vásárolt lakás árának a különbsége abban az esetben, ha bármely magánszemély az új lakás vételének időpontjához képest egy évvel korábban eladott egy lakást, vagy a vétel utáni egy éven belül vett másik lakást.

2017-tól olyan új és kedvezőbb szabály lépett életbe a cserét pótló vétellel kapcsolatban, hogy ha új lakástulajdont veszünk, de még a régit nem adtuk el, akkor az adóhatóság felé jelezhető, hogy egy éven belül el kívánjuk adni másik ingatlanunkat, így pedig ideiglenesen az illetékkiszabási eljárás felfüggesztésre kerül.

Amint eladjuk lakásunkat, a vételár adóhivatal felé irányuló közlésével a két lakás vételárának különbözete alapján kerül kiszabásra a visszterhes vagyonátruházási illeték pontos összege. Ha nem sikerül egy éven belül az ingatlant értékesíteni, akkor az illeték megfizetésén felül pótilletéket is kiszab az állami adóhatóság.

Ingatlan illeték kedvezmények 2017-ben

  1. Illetékmentesség akkor áll fenn, ha a vásárolt ingatlan értéke kisebb, mint az egy évvel korábban vagy egy évvel a vételt követően eladott lakástulajdon értéke. Lakáscsere esetén is szükséges illetéket fizetni, ez pedig logikus módon az elcserélt két ingatlan értékének különbözete. Illetékmentesség továbbá az alábbi esetekben is létezik:
  2. Házastársak közötti ingatlan eladás és vétel esetén illetékmentes a visszterhes vagyonátruházás.
  3. Egyenes ági rokonok közötti ingatlan eladás és vétel esetén illetékmentes a visszterhes vagyonátruházás.
  4. Telek vásárlása esetén, amennyiben a telektulajdon szerzése után 4 éven belüli megkezdődik a lakóház építése, illetékmentes a visszterhes vagyonátruházás.
  5. Új lakás vásárlása esetén, melyet vállalkozó épített, a vevő számára illetékmentes a visszterhes vagyonátruházás 15 millió forintos értékhatárig, az ezt meghaladó összegre 4 százalékos illetéket kell fizetni. (Vagyis egy új építésű 25 milliós lakás esetén 25-15=10, vagyis csak 10 millió forint után kell 400 ezer forintnyi illetéket fizetni.)
  6. Első lakástulajdon megszerzése esetén az illeték felét szükséges kifizetni, ha a fiatal vásárló a 35. életévét még nem töltötte be és a vásárolt lakástulajdon forgalmi értéke nem több, mint 15 millió forint. A fiatal ráadásul ebben az esetben 12 havi részletfizetési kedvezményt kaphat, ha ezt kéri.
  7. Önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő lakás vagy ház vásárlásakor szintén nem kell visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetni.

Vétel esetén a vagyonszerzés bejelentésének módja, az illeték kiszabása

Ha valaki ingatlant vásárol, akkor az adás-vételt követően 30 napon belül köteles a vagyonszerzés tényét bejelenteni az ingatlanügyi hatósághoz, mindezt pedig az adásvételi szerződés benyújtásával lehet igazolni. Ennek elmulasztása esetén mulasztási bírságot szabnak ki a vevőre.

Ezt követően az ingatlanügyi hatóság bejegyzi az új tulajdonjogot a vevő részére, az adásvételről pedig értesíti az állami adóhatóságot, mely az illetéket fogja majd kiszabni. Amennyiben a vevő az ingatlanügyi hatóság felé nyilatkozik az erre rendszeresített nyomtatványon, hogy valamilyen illetékkedvezmény illeti meg, ez is továbbítódik az adóhatóság felé, így az illeték mértéke kedvezőbben alakul majd.

Az adóhatóság a vevő által közölt és az ingatlanügyi hatóság által továbbított adatok alapján határozatot hoz és fizetési meghagyásban közli a magánszeméllyel a fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték pontos összegét, melynek késedelmi pótlék nélküli befizetésére 30 nap áll rendelkezésre.

Ingatlan eladása esetén az eladó által fizetendő adó 2017-ben

Az eladónak személyi jövedelemadó (szja) fizetési kötelezettsége van 2017-ben, attól függően, hogy hány éve volt a birtokában az értékesített lakás, ház, telek vagy termőföld. Ha az ingatlan eladásra került, akkor az abból származó bevételt lehet csökkenteni az eltelt években felmerült költségekkel, majd az így kiszámított összeg után kell 2017-ben 15 százalékos szja-t fizetni.

Lakás céljára szolgáló ingatlanok

Személyi jövedelemadót akkor kell az eladónak fizetnie, ha a néhány évvel ezelőtt vásárolt ingatlanát a vásárlást követően 5 vagy 15 éven belül továbbértékesíti. Az 5 éves időkorlát lakás és családi ház esetén mérvadó, minden más ingatlan esetében a 15 éves korlát van érvényben 2017-ben is. Ha valaki 5 éven belül értékesít tovább lakóingatlant a korábbi árnál drágábban, akkor az adóalap a kapott magasabb vételár, és a korábbi ár különbözete, ez az összeg az adóalap, melyből 15 százalékos szja-t kell fizetni.

Abban az esetben nem keletkezik 2017-ben adóköteles jövedelem, amennyiben 2017-ben értékesítésre kerül egy olyan lakás céljára szolgáló ingatlan (családi ház, lakás), amelyet az eladó 2011. évben vagy azt megelőzően vásárolt vagy örökölt, azaz került a tulajdonába. Ha az ingatlant az eladó a 2011-et követő években szerezte, akkor az alábbi táblázat szerint kell az adóköteles jövedelmet megállapítani és 15 százalék személyi jövedelemadót fizetni.

A lakás céljára szolgáló ingatlan megszerzésének éve

Eladás esetén a 2016-ban keletkező jövedelemből levonható

10 millió forinttal drágábban eladott lakás céljára szolgáló ingatlan (lakás, ház) esetén 2016-ban

az adóalap összege

a fizetendő személyi jövedelemadó mértéke (15%)

2016

0. év

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2015

1. év

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2014

2. év

10%

9.000.000 forint

1.350.000 forint

2013

3. év

40%

6.000.000 forint

900.000 forint

2012

4. év

70%

3.000.000 forint

450.000 forint

2011

5. év

100%

0 forint

0 forint

A fenti példából az látszik, hogy ha valaki egy 2011. decemberében vásárolt 10 milliós ingatlant 2016. decemberében tovább értékesítene, akkor érdemes inkább 2016. januárjában megkötni az adásvételi szerződést, hiszen akkor az eladónak már nem keletkezik 450.000 forintnyi fizetendő személyi jövedelemadója. Vagyis az adómentességhez az szükséges, hogy az eladásra kerülő lakás vagy családi ház az eladó tulajdonában 5 évnél régebb óta legyen.

Néhány esetben adómentes átruházás is történhet ingatlaneladás esetén, ekkor nem kell szja-t fizetni. Ilyen eset például, ha válás esetén megszűnik a házastársi vagyonközösség, és az egyik fél kivásárolja a másikat a korábban közös ingatlanból.

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén azonban nem olyan kedvező az adózási helyzet, mint az előbbiekben, hiszen ahhoz, hogy ne keletkezzen személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, öt helyett több mint 15 éve a tulajdonunkban kell lennie az adott teleknek, üdülőnek, üdülőteleknek, termőföldnek, vagy üzlethelyiségnek. Ebben az esetben a 15 százalékos személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Az ingatlanszerzés éve

Eladás esetén a 2016-ban keletkező jövedelemből levonható

10 millió forintért eladott NEM lakás céljára szolgáló ingatlan (telek, üdülő, üdülőtelek, termőföld, üzlethelyiség) esetén 2016-ban

az adóalap összege

a fizetendő személyi jövedelemadó mértéke (15%)

2016

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2015

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2014

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2013

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2012

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2011

0%

10.000.000 forint

1.500.000 forint

2010

10%

9.000.000 forint

1.350.000 forint

2009

20%

8.000.000 forint

1.200.000 forint

2008

30%

7.000.000 forint

1.105.000 forint

2007

40%

6.000.000 forint

900.000 forint

2006

50%

5.000.000 forint

750.000 forint

2005

60%

4.000.000 forint

600.000 forint

2004

70%

3.000.000 forint

450.000 forint

2003

80%

2.000.000 forint

300.000 forint

2002

90%

1.000.000 forint

150.000 forint

2001

100%

0 forint

0 forint

A lakáscélú illetve a nem lakáscélú ingatlanértékesítés után egyaránt fizetendő személyi jövedelemadót a magánszemélyek arról az adóévről szóló adóbevallásában kell feltüntetnie, melyben az adásvétel történt, majd ezután a kiszámított adó összegét az adóhivatal számlaszámára kell befizetni.

A magyar vásárlók jövőbeni terveiről készített legújabb felmérés szerint jelentősen nőtt 2017-ben azok száma, akik ingatlant terveznek vásárolni. Emellett sokan terveznek lakásfelújítást és bútorvásárlást is. Az erősödő optimizmust az is táplálja, hogy már igénybe vehető a megfelelő bankfiókokban a családi otthonteremtési kedvezmény, azaz a CSOK 2016.

Ingatlan illeték 2016: lakásvásárlási illeték mértéke, valamint a fizetendő adó összege ingatlan eladásakor. http://officina.hu/gazdasag/113-ingatlan-illetek Közzétette: Gazdasági Hírek2016. április 10.


Lakás vásárlása esetén fizetendő adó 2017   Ingatlan illeték kedvezmény 2017   Ingatlan illeték 2017 első lakás   illetékek 2017   lakásvásárlási illeték 2016-ban   ingatlan eladás adó 2016   ingatlan eladás utáni adózás 2017   ingatlan eladás utáni adózás 2016   ingatlan illeték 2017   lakásvásárlási illeték 2017   lakás eladás illeték adó 2016   lakásszerzési illeték   ingatlan illetékkedvezmény 2016   illetékkedvezmény 2016   lakásvásárlási illeték 2016 új lakás   illeték 2016   lakásvásárlási illeték   lakásvásárlási illeték 2016   ingatlan illeték mentesség 2016   átírási illeték lakás ház 2016   átírási illeték lakás   ingatlan illeték és átírás költségei 2016   lakásszerzési illeték 2016   lakásszerzéskor fizetendő illeték 2016   ingatlan átírás költsége 2016   ingatlan illeték kalkulátor 2016   ingatlan illeték kedvezmény 2016   ingatlan átírási illeték 2016   ingatlan illeték 2016   lakáseladás illeték 2015   lakáseladás illeték   lakás eladás utáni adózás 2015   ingatlan vételi illeték 2015   ingatlan eladási illeték 2015   ingatlan illeték szocpol csok 2015   átírási illeték 2015   átírási illeték   ingatlan illetékmentesség 2015   ingatlan eladás adó szja 2015   ingatlan eladás adó szja   illetékkedvezmény   ingatlan illetékkedvezmény   ingatlan   visszterhes vagyonátruházási illeték   illeték   ingatlan átírási illeték   ingatlan illeték   ingatlan adásvétel adózása 2017  
Horvátországi autópályadíjak 2017: kalkulátor, térkép és benzinkutak listája

Horvát autópályadíj 2017 kalkulátor (frissített árak!), sebességhatárok Horvátországban, benzinkutak és 2017-es horvát autópálya térkép. A horvát autópálya díjak 2017-től újra d [ ... ]

Magyarországhoz legközelebbi horvát tengerpart: a leggyorsabban ide juthat el!

Magyarországhoz legközelebbi horvát tengerpart: a leggyorsabban ide juthat el! Rengetegen keresik minden évben a Magyarországhoz legközelebbi horvát >homokos vagy kavicsos strandokat és engerp [ ... ]

Horvátországi árak 2017: élelmiszer, szállás, étterem, benzin árak aktuális listája 2017-ben...

Aktuális árak Horvátországban új, 2017-es lista: horvátországi élelmiszer árak a szupermarketekben, olcsó szállás és apartman árak, étteremben tapasztalható étel és ital árak, benzi [ ... ]

Horvátország legszebb helyei, strandjai és tengerpartjai képekkel és leírással

Horvátország legszebb helyei, strandjai, szigetei és tengerpartjai képekkel és leírással 2017: ez a 10 legjobb strand és gyönyörű tengerpart a horvát Adrián, szubjektív értékelésünk  [ ... ]

CSOK 2017 kisokos: a CSOK feltételei, összege, igénylése új és használt lakásra 2017-ben

CSOK 2017 változások, feltételek és az igénylés módja, CSOK-rendelet 2017 és kalkulátor: a CSOK támogatás összege új és használt lakásra, házra, bővítésre. Egy helyen mindent megtu [ ... ]

GYED / GYES kisokos 2017: ezt kell tudni a CSED, GYED és GYES összegéről és igényléséről 2017-ben...

GYED / GYES / CSED 2017 összege, igénylés módja: fontos tudnivalók és kalkulátor a CSED, anyasági támogatás, GYES és GYED Extra 2017-től aktuális változásairól és a terhes nők és a  [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Végkielégítés 2017: kinek mennyi végkielégítés jár az új szabályok szerint 2017-ben?

Végkielégítés mértéke 2017: kinek mennyi végkielégítés jár az új szabályok szerint 2017-ben? Végkielégítés nem mindenkinek jár a munkaviszony megszűnése esetén 2017-ben sem. A mun [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Adóbevallás 2017 kisokos: a 1653 nyomtatvány kitöltése és adóbevallás határidők 2017-ben

Adóbevallás 2017 nyomtatvány és határidők: a 1653 és az adó 1% nyomtatványok letöltése egy helyről, kitöltési útmutatóval együtt! Adóbevallás 2017 határidők: változtak az időpon [ ... ]

Minimálbér 2015 nettó összege: ennyit kaphat kézhez 2015-ben

Minimálbér 2015 nettó összege: ennyit kaphat kézhez 2015-ben. A biztató gazdasági adatok miatt a magyarországi minimálbér összege 2015-ben újra emelkedni fog és jócskán meghaladhatja a  [ ... ]

Nagy éves horoszkóp 2017: számos változásra készülhetünk az éves horoszkóp alapján 2017-ben...

Nagy éves horoszkóp 2017: számos változásra készülhetünk az éves horoszkóp alapján 2017-ben. Tervezze előrelátó módon a 2017-es évet, hiszen az új év sok új lehetőségeket ígér,  [ ... ]

2016/2017-es tanév rendje: az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet időpontjai

Itt elérhető a 2016/2017-es tanév rendje: az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet időpontjai. Emellett a 2015/2016-os tanév rendje is megtalálható oldalunkon: ekkor lesz a tav [ ... ]

Ingatlan illeték 2017 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás va...

Ingatlan illeték 2017 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2017-ben is számos esetben érvény [ ... ]

Felmondás közös megegyezéssel minta 2017: szabályok és felmondó levél minta 2017

Felmondás közös megegyezéssel minta 2017: szabályok és felmondó levél minta letöltése 2017-ben. Közös megegyezéssel történő felmondás 2017-ben is a munkavállaló és a munkáltató m [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2017: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben

Családi adókedvezmény összege 2017: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben. Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gyerek után és jelent [ ... ]

Felmondási idő 2017: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2017-ben

Felmondási idő 2017: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2017-ben. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok az elm [ ... ]

Jogosítvány ára 2017: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2017-bean

Jogosítvány ára 2017: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2017-ben. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2017-ben a jogosítvány [ ... ]

Azonnali hatályú felmondás 2017 minta: mit kell tenni ha a munkavállaló vagy a munkáltató mond fel?...

Azonnali hatályú felmondás 2017 indoklás nélkül minta: mit kell tenni ha a munkavállaló vagy a munkáltató mond fel 2017-ben? Korábban rendkívüli felmondásnak nevezték ezt az elbocsátá [ ... ]

Friss

Érettségi 2017 kisokos: emelt szintű és középszintű írásbeli és szóbeli időpontok, jelentkezés, érettségi tantárgyak és tételek 2017, követelmények, új érettségi feladatok és megoldások. 2017-ben...
Munkáltatói tájékoztató 2017 minta: kötelező a munkaszerződéshez mellékelni 2017-ben! Munkáltatói tájékoztatás az új Munka Törvénykönyve előírásai alapján, melyet a munkavállaló részére el kell...
Számlatükör 2017 minta: ezt kell tudni a számlakeret felépítéséről 2017-ben. Letölthető számlatükör (számlakerettükör) 2017 minta található portálunkon, továbbá részletes leírást is találhat a...
Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2017: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést a jogosultak. 2017. Karácsonyán a fenyőfa alatt a nyugdíjasok állami nyugdíj-kiegészítést találnak majd, 10...
Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei. A lakhatási támogatás 2017. január 1-től jelentősen megváltozik, így a munkáltató akár adómentesen is segítheti dolgozója...

CSOK 2017

Családi adókedvezmény 2017

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2017

Munkaszerződés 2017

Munkáltatói tájékoztató 2017

Járulékok 2017

Albérleti szerződés 2017

Jelenléti ív 2017 / Túlóra 2017

Számviteli politika 2017

Ajándékozási szerződés 2017

Pénzkezelési szabályzat 2017

Számviteli szabályzatok 2017

Özvegyi nyugdíj 2016

SZÉP Kártya 2016 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2016 / KATA 2017

Betegszabadság 2016

Autópálya matrica 2017

Jogosítvány 2016 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2016

Közmunkabér 2017

Munkanélküli segély 2016

Szociális segély 2016

Megbízási szerződés minta 2017

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2016

Vasárnapi pótlék 2016

Munkáltatói felmondás 2017

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2016

Nyugdíjemelés 2016

Nyugdíj melletti munka 2016

Munkaszüneti napok 2016

Rokkantsági ellátás 2016

Rehabilitációs ellátás 2016

Adóbevallás 2017

Alkalmi munka 2016

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2016

Munka GYED mellett 2016

GYED Extra 2016

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2016

Nők nyugdíja 40 év után 2016

Nyugdíj utalás 2016

2016/2017 tanév rendje

Azonnali hatályú felmondás 2017

Felmondás munkavállaló részéről 2017

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2017

Advent Bécsben 2017

Munkaszüneti napok 2017

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2017

Kínai horoszkóp 2017

Éves horoszkóp 2017

Utazás

Horvát autópályadíj 2017 kalkulátor (frissített árak!), sebességhatárok Horvátországban, benzinkutak és 2017-es horvát autópálya térkép. A horvát autópálya díjak 2017-től újra drágultak, az árakról és...
Magyarországhoz legközelebbi horvát tengerpart: a leggyorsabban ide juthat el! Rengetegen keresik minden évben a Magyarországhoz legközelebbi horváthomokos vagy kavicsos strandokat és...
Aktuális árak Horvátországban új, 2017-es lista: horvátországi élelmiszer árak a szupermarketekben, olcsó szállás és apartman árak, étteremben tapasztalható étel és ital árak, benzin árak, strand,...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.