Azonnali hatályú felmondás 2018 minta: mit kell tenni ha a munkavállaló vagy a munkáltató mond fel?

Azonnali hatályú felmondás 2018 indoklás nélkül minta: mit kell tenni ha a munkavállaló vagy a munkáltató mond fel 2018-ban? Korábban rendkívüli felmondásnak nevezték ezt az elbocsátási módot. Azonnali felmondás minták 2018 és összefoglaló külön-külön a két esetről: teendők munkavállaló (dolgozó) azonnali hatályú felmondása esetén, illetve részletes szabályok ha azonnali felmondással a munkáltató szünteti meg a munkaviszonyt 2018-ban. Részletesen írunk arról, hogy mik az azonnali hatályú felmondás következményei 2018-ban a munkáltatóra illetve a munkavállalóra nézve.

Ennél a felmondás esetnél érdemes talán az "azonnali" szó magyarázatával kezdeni. Korábban ez a felmondás rendkívüli felmondás elnevezéssel szerepelt a Munka Törvénykönyvében, de ezt 2012. óta az új Munka Törvénykönyve már azonnali hatályú felmondásként taglalja. Alapszabály, hogy az azonnali felmondást 2018-ban is mind a munkavállaló, mind a munkaadó alkalmazhatja, de hogy milyen szabályok szerint azt az alábbiakban írjuk le.


A legfőbb ismérve az azonnali felmondásnak 2018-ban is, hogy a felmondás közlésének pillanatában megszűnik a munkaviszony, vagyis nincsen felmondási idő. Arra azonban fontos figyelni, hogy akár határozott akár határozatlan idejű munkaviszony esetén megfelelő (és szigorú) jogszabályi feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy az azonnali hatályú felmondás alkalmazható legyen bármely fél részéről.

Alapszabály, hogy az azonnali hatályú felmondást kötelezően indokolni kell, írásban és időben kell közölni a másik féllel. Az azonnali munkaviszony megszüntetéséhez olyan részletes és alapos indokolás szükséges, mely magyarázatot ad az azonnali felmondás jogszerű alkalmazására.

Mikor lehet azonnali hatállyal felmondani 2018-ban?

A munkaadó és a dolgozó is kezdeményezheti a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését 2018-ban abban az esetben, ha a másik fél a felmondó fél álláspontja szerint oly mértékben megszegi súlyos gondatlansággal vagy akár szándékosan a korábban munkaszerződésben vállalt kötelezettségeit, hogy ez jelentősen megnehezíti a munkavégzés feltételeit.

Azonnali hatályú felmondás kezdeményezhető azokban az esetekben is, ha akár a munkavállaló akár a munkáltató a munkát jelentősen megnehezítő (vagy akár lehetetlenné tevő) magatartást tanúsít, így a vállalkozás számára jelentős nehézséget teremt.

Az indokolás az egyik legfontosabb része az azonnali felmondásnak, hiszen ez alapján ellenőrizhető le a felmondás jogszerűsége, amely vitás ügyekben akár a bírósági szakaszba is eljuthat, vagyis harmadik fél dönthet végül a munkaviszony azonnali megszüntetésének körülményeiről.

A Munka Törvénykönyve nem említ meg konkrét indokokat, melyeket alkalmazni lehet az azonnali hatályú felmondás esetén 2018-ban, hiszen mindig az egyedi eseteket szükséges vizsgálni és az adott munkakör és körülmények között kell megfogalmazni a felmondás okait. Természetesen a kötelezettségszegések korábbi kirívó esetei ismertek az ítélkezési gyakorlatból, így ezeket vitás ügyekben alapul lehet venni.

Vegyünk sorra néhány olyan esetet, melyekben nagy valószínűséggel megáll az azonnali felmondás alkalmazásának lehetősége. Ilyen eset, ha a munkavállaló jelentős mértékben megszegi a munkakörével kapcsolatos kötelezettségeit; ismétlődő jellegű igazolatlan távollétek is okot adhatnak; vagy ha a dolgozó megtagadja a munkavédelmi oktatáson való részvételt; továbbá ha a munkahelyi szabályokat megszegve munkáltatójának veszteséget okoz.

Az pedig a munkavállalónak adhat okot a felmondásra, ha a felettese magáncélú munkavégzést követel tőle; vagy például ha a munkáltató huzamosabb ideig foglalkoztatói kötelességének nem tesz eleget.

Az új Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint próbaidő alatt is megszüntetheti a munkaviszonyt mindkét fél azonnali hatályú felmondással, legyen szó akár határozatlan, akár határozott idejű munkaviszonyról.

Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről 2018: tudnivalók és minta

A munkavállaló általi azonnali hatályú felmondás esetén a munkáltató hozzájárulása nélkül szűnik meg a munkaviszony. Jól meg kell azonban a döntést gondolni, hiszen az azonnali felmondás visszavonására viszont csak a másik fél (vagyis a foglalkoztató) beleegyezésével van lehetőség. Ha a munkavállaló dönt a munkáltató súlyos kötelezettségszegése miatti azonnali hatályú felmondás mellett, akkor számára jár végkielégítés, de természetesen a munkavállalónak is írásban indokolnia kell döntését.

A dolgozó csak abban az esetben dönthet az azonnali hatályú felmondás mellett 2018-ban is, ha a munkáltatója súlyosan kötelezettségszegő magatartást tanúsít, vagy jelentősen megnehezíti a munkavégzés feltételeit illetve a munkahelyi körülményeket (és ezt bizonyítani is tudja).

Ha a munkáltató nem fogadja el a munkavállaló érveit az azonnali hatályú felmondás indokolására, akkor a jogszerűséget a továbbiakban a munkavállalónak szükséges bizonyítania. Ha az azonnali hatályú felmondást nem indokolják a munkahelyi körülmények 2018-ban sem, a munkavállaló természetesen ebben az esetben is felmondhat (korábban ezt a felmondási formát hívták munkavállaló általi rendes felmondásnak), ennek részleteiről itt olvashat: munkavállalói felmondás 2018.

Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről 2018

Ha a munkáltató úgy ítéli meg, hogy valamelyik munkavállalója olyan súlyos kötelezettségszegést követ el 2018-ban, amely jelentős mértékben érinti a szabályszerű munkavégzést, akkor részletes indokolással kiegészítve dönthet az azonnali hatályú felmondás mellett.

Azonnali hatállyal akkor lehet egy munkavállalót elbocsátani, ha az valamely munkahelyi lényeges kötelezettségét súlyos gondatlansággal vagy szándékosan jelentős mértékben megszegi, melyre konkrét eseteket az alábbiakban hozunk példaként:

  • A munkavállaló azonos gazdasági tevékenységet végző társaságot hoz létre anélkül, hogy erről munkaadóját előzetesen tájékoztatta volna.
  • Ha az alkalmazott huzamosabb ideig nem jelenik meg munkahelyén.
  • Amennyiben a munkavállaló másolatot készít a munkáltató birtokában lévő számítógépes programokról vagy adatokról, esetleg megsemmisíti vagy eltulajdonítja azokat.
  • Bármilyen bűncselekmény elkövetése a munkavállaló részéről, mely a munkáltató partnereivel vagy ügyfeleivel kapcsolatos.
  • Az alkoholos állapotban történő munkavégzés egyszeri alkalom esetén csak akkor számít indoknak, ha a munkaszerződés kifejezetten alkoholtilalmat ír elő.

A munkáltató általi azonnali hatályú felmondás alkalmazása esetén fontos kiemelni, hogy mivel a dolgozó szegte meg kötelezettségeit, így rá nem érvényesülnek a felmondási tilalmak és korlátozások (tehát akár terhesség alatt is alkalmazható ez a felmondás típus); sőt a munkavállalónak végkielégítés sem jár.

Azonban ebben az esetben is figyelni kell arra, hogy habár a munkaviszony a közléskor megszűnik, a dolgozóval azonban időben kell közölni az azonnali hatályú felmondás tényét, okait és lehetőséget kell biztosítani a számára a védekezésre.

Az azonnali felmondás okait igazolnia kell a munkáltatónak, emellett ha esetlegesen a jogszerűtlenség gyanúja miatt bírósági eljárásra kerül sor, akkor felmerülhet a kártérítés fizetésének kötelezettsége is a munkáltató számára.

A fentiek alapján összefoglalható, hogy az azonnali hatályú felmondás alkalmazását és indokait nagyon át kell gondolni akár a munkáltatóként, akár munkavállalóként szeretnénk alkalmazni. Hiszen számos esetben ennek a felmondás típusnak a jogszerűségét a másik fél vitatni szokta, így a felmondást nagyon szilárd alapokra és érvekre kell építeni. Ezen túlmenően még több felmondással kapcsolatos információt és letölthető iratmintákat talál FELMONDÁS 2018 című összefoglaló cikkünkben.


azonnali hatályú munkaviszony megszüntetése 2018   azonnali hatályú munkaviszony megszüntetése   Felmondás 2018   Munkaviszony megszüntetése azonnali hatállyal 2017   munkaviszony megszüntetése azonnali hatállyal munkavállaló részéről minta   Azonnali hatályú felmondás 2018   Azonnali hatályú felmondás minta 2018   Felmondás azonnali hatállyal 2018   Azonnali hatályú felmondás következményei   Azonnal fel akarok mondani felmondás minta 2017   felmondás azonnali hatállyal minta 2017   felmondás azonnali hatállyal minta   azonnali felmondás 2018   munkaszerződés felmondása azonnali hatállyal 2017   munkaszerződés felmondása azonnali hatállyal   Felmondás azonnali hatállyal 2017 minta   Felmondás azonnali hatállyal 2017   Felmondás azonnali hatállyal   indoklás nélküli felmondás 2017   Felmondás indoklás nélkül 2017   Rendkívüli felmondás 2017 minta   Munkaviszony megszüntetése minta 2017   azonnali elbocsátás 2017   azonnali hatályú munkaviszony megszüntetés 2017   felmondás 2017 indoklás nélkül   azonnali hatályú felmondás 2017 indoklás nélkül   azonnali felmondás 2017   azonnali hatályú felmondás 2017   rendkívüli felmondás 2017   Azonnali hatályú felmondás minta 2017   felmondás minta 2017   felmondás 2017   rendkívüli felmondás minta   azonnali hatályú felmondás indoklás nélkül   felmondás indoklás nélkül minta   felmondás indoklás nélkül   rendkívüli felmondás   dolgozó azonnali hatályú felmondás   azonnali felmondás   azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről   azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről   azonnali hatályú felmondás minta   azonnali hatályú felmondás   felmondás  
KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta: katásoknak kötelező a nyilvántartás vezetése 2018-ban...

KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta letöltés: katásoknak kötelező a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is! KATA adózás esetén a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is  [ ... ]

Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmo [ ... ]

Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok?

Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugd [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás va...

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2018-ban is számos esetben érvény [ ... ]

Jogosítvány ára 2018: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2018-ban

Jogosítvány ára 2018: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2018-ban. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2018-ban a jogosítvány [ ... ]

Felmondási idő 2018: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2018-ban

Felmondási idő 2018: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2018-ban. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok az elm [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2018: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2018-ban

Családi adókedvezmény összege 2018: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2018-ban. Mi mennyi 2018-ban? Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gye [ ... ]

Munkaszüneti napok 2018: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2018-ban

Munkaszüneti napok 2018-ban, munkarend és munkaidő naptár 2018 minden tudnivalóval! Kilenc hosszú hétvége és áthelyezett munkanap vár ránk 2018-ban! A munkanap áthelyezések miatt 2018-ba [ ... ]

Tanév rendje 2017/18: itt a hivatalos lista, hogy mikor lesznek az iskolai szünetek idén

2017/2018 tanév rendje: ekkor lesz az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet idén. Itt megtalálható a 2017-18-as tanév naptár szerinti időbeosztása, vagyis az iskolai tanítás [ ... ]

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2018: fontos változásokra kell számítani

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2018: rokkant nyugdíj helyett fontos változások léptek életbe korábban, melyre 2018-ban is fontos figyelni. Érdemes tisztázni a rokkantsági ellát [ ... ]

Nők nyugdíja 40 év után 2018: feltételek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjhoz 2018-ban...

Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2018: feltételek és szabályok a nők 40 év munka utáni kedvezményes nyugdíjához 2018-ban. Nők 40 éves nyugdíjazása 2018-ban is igényelhető, a nő [ ... ]

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben?

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben? Most megtudhatja, hogy 2017-ben mire számíthat a kínai horoszkóp előrejelzései alapján: szerencse, harmónia, bőség [ ... ]

Kínai horoszkóp 2016: a Majom éve Önnek milyen változásokat hoz 2016-ban?

Kínai horoszkóp 2016: a Majom éve Önnek milyen változásokat hoz 2016-ban?g> Itt megtudhatja, hogy 2016-ban mire számíthat a kínai horoszkóp jövendölései alapján: harmónia, remény, szeren [ ... ]

TB járulék összege 2018: TB járulék fizetés egyénileg vagy munkanélkülieknek 2018-ban

TB változások 2018 és TB járulék összege és fizetése egyénileg 2018: így történik a TB fizetés egyénileg vagy munkanélkülieknek 2018-ban. Mennyi a TB járulék összege 2018-ban? Minde [ ... ]

Ingatlan bérbeadás adózása 2018: változásokra kell figyelni lakáskiadás esetén!

Ingatlan bérbeadás (albérlet) utáni adózás 2018: erre figyeljen lakáskiadás utáni adózás esetén 2018-ben! Jelentősen módosult és kedvezőbb adózás terheli az ingatlankiadást 2018-tó [ ... ]

Friss

KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta letöltés: katásoknak kötelező a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is! KATA adózás esetén a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is kötelező, töltse...
Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmosás elleni...
Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugdíjasok egyszeri...
Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasabb nettó bért kap...
Cafeteria szabályzat minta 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2018 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakmai iratanyagról van...

CSOK 2018

Családi adókedvezmény 2018

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2018

Pénzmosás elleni szabályzat 2018

Munkaszerződés 2018

Munkáltatói tájékoztató 2018

Járulékok 2018

Albérleti szerződés 2018

Jelenléti ív 2018 / Túlóra 2018

Számviteli politika 2018

Ajándékozási szerződés 2018

Pénzkezelési szabályzat 2018

Számviteli szabályzatok 2018

Özvegyi nyugdíj 2018

SZÉP Kártya 2018 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2018 / KATA 2018

Betegszabadság 2018

Autópálya matrica 2018

Jogosítvány 2018 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2018

Közmunkabér 2018

Munkanélküli segély 2018

Szociális segély 2018

Megbízási szerződés minta 2018

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2018

Vasárnapi pótlék 2018

Munkáltatói felmondás 2018

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2018

Nyugdíjemelés 2018

Nyugdíj melletti munka 2018

Rokkantsági ellátás 2018

Rehabilitációs ellátás 2018

Adóbevallás 2018

Alkalmi munka 2018

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2018

Munka GYED mellett 2018

GYED Extra 2018

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2018

Nők nyugdíja 40 év után 2018

Nyugdíj utalás 2018

Azonnali hatályú felmondás 2018

Felmondás munkavállaló részéről 2018

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2018

Advent Bécsben 2018

Munkaszüneti napok 2018

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2018

Éves horoszkóp 2018

Utazás

Szlovén autópálya matrica 2018 árak, vásárlás és Szlovénia autópálya térkép. A szlovén matricával igénybe vehető autópálya fontos alternatív tranzitútvonal Horvátország tengerparti városai valamint...
Horvátország bankkártyás fizetés: hogyan lehetséges a gyors kártyás fizetés a horvát autópálya szakaszokon? Milyen bankkártyákkal és hol lehet fizetni Horvátországban? Érdemes-e a kuna árfolyammal és...
Top 12 homokos tengerpart Horvátország: itt a teljes lista és térkép a horvát homokos strandokról! Apartman és szállás ajánló a horvát homokos strandok közelében, melyek kisgyermekes családok számára...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.