Albérleti szerződés minta 2017: védje magát megfelelő lakásbérleti szerződés megkötésével 2017-ben!

Albérleti szerződés minta 2017: kössön megfelelő lakásbérleti szerződést 2017-ben, ezáltal megvédheti magát a jogi és pénzügyi bonyodalmaktól! Lakás kiadása albérletként 2017-ben is bomba üzletnek tűnik, azonban érdemes megfelelően megszerkesztett albérleti szerződést kötni a felek között, mellyel megelőzhetők a későbbi viták. Az bérleti jogviszony létrejöttével ugyanis 2017-ben is jelentősen függ egymástól a lakás tulajdonos, mint bérbeadó, illetve az albérlő is. Az albérletként kiadható lakások befektetési célzatú vásárlása felpörgette a magyarországi ingatlanpiacot, és nem csak Budapesten éri meg a lakáskiadás, hanem a vidéki nagyvárosokban és egyetemi központokban is. Vegyük sorra azonban az alábbiakban, hogy milyen buktatói lehetnek a lakás bérletbe adásának. A kérdést a bérbeadó, illetve az albérlő szemszögéből egyaránt megvizsgáljuk.

2016-ban és 2017-ben rekord alacsonyra csökkent Magyarországon a jegybanki alapkamat, így már nem éri meg az állampolgároknak bankban tartani a pénzüket. Ráadásul az elmúlt évek jelentős pénzügyi botrányai után az állampapírok mellett a mindig stabil pénzügyi befektetésnek tekintett ingatlanokba fektetik az emberek a pénzüket. Ezt további két tényező is segítette: az egyik az Airbnb internetes szálláskiadás budapesti felfutása, valamint a jelentős kereslet az albérletekre, mely a hazánkban élő külföldi diákok és munkavállalók, valamint a hazai egyetemisták részéről jelentkezik. 2017-ben a korábbi évekhez hasonlóan a bankokban kapható betétek sokszorosát lehet havonta nyereségként elkönyvelni, ha valaki ingatlant ad ki akár albérletbe, akár turisztikai célból. Ráadásul még úgyis megéri a lakást albérletként kiadni, hogy időközben az ingatlanárak is elszálltak, és jelentősen megdrágultak a budapesti és a felkapott vidéki városok lakásai. A lakást albérletként kiadva természetesen adót is kell fizetni, erről szólunk egy külön cikkben, mely az ingatlan bérbeadás adózása 2017. évi szabályait foglalja össze.


Az albérleti szerződést minden esetben írásban kell megkötni, ez a legfontosabb alapszabály. Ha ugyanis ez nem történik meg, akkor a bérlő is megkeserítheti a lakás tulajdonosának életét egy esetleges vita során, de az albérlő is kerülhet nehéz helyzetbe, ha például egyik napról a másikra kiteszik az utcára. Vagyis ha valaki albérletet keres, de a tulajdonos nem szeretne albérleti szerződést kötni, akkor annak ellenére ne bérelje ki a szépnek tartott lakást, hogy még az ára is kedvező. Ezzel megelőzhető a későbbi jogvita. Egy biztos: albérleti szerződés kötése előtt a lakást kiadó félnek, és az albérletet kereső bérlőnek is érdemes tanulmányoznia a lakáskiadásra vonatkozó jogszabályt, hogy tisztában legyenek a jogaikkal és a kötelezettségeikkel is.

A leggyakoribb hiba ma Magyarországon az albérletekkel kapcsolatban valóban az, hogy a felek csupán szóban állapodnak meg és nem születik írásos nyoma a lakások kiadásának. Ennek súlyos következményei lehetnek később. Azonban emellett az is gyakori problémát okoz, hogy ugyan a bérbeadó és a bérlő között létrejön egy írásos albérleti szerződés, azonban a tulajdonos az adóhatóság felé már nem jelenti be a bérbeadás tényét. Ezáltal ugyan az adót sem fizeti meg a lakás tulajdonosa, viszont nem lesz írásos vagy nyomtatott dokumentuma arról, hogy az albérlő mikor és mennyit fizetett a számára a bérleményért.

Nehéz eldönteni, hogy mely félnek áll jobban érdekében, hogy készüljön írásos albérleti szerződés. Azonban a bérleti szerződés hiányában a bérlő 2017-ben sem hivatkozhat semmilyen dokumentumra, ha valamilyen kérést szeretne a lakástulajdonos felé közvetíteni, vagy emlékeztetné kötelességei betartására. Ha valaki be szeretné magát albérlőként biztosítani, akkor az albérleti szerződés megírása mellett minden hónapban vagy alkalommal kérnie kell számlát vagy átvételi elismervényt a havi albérleti díj megfizetéséről vagy készpénzben történő átadásáról. Ez esetben egyébként az átvételi elismervény elegendő, hiszen a bérbeadónak nem kötelessége számlát adni.

Amennyiben az albérlő maga fizeti be csekken havonta a közüzemi számlákat, de nem kerültek az órák a nevére, akkor a csekkbefizetéseket igazoló vényeket érdemes lemásolnia arra az esetre, ha a lakástulajdonossal elszámolási vitába keveredne később. Sajnos Magyarországon bevett gyakorlat a lakástulajdonosok között, hogy nem adnak számlát lakásuk kiadásakor, pedig a lakás bérbeadása után adózni kell(ene).

Albérleti szerződés 2017

Hogy mit kell tartalmazni egy korrekt módon megszerkesztett albérleti szerződés 2017-ben? Először is a lakás tulajdonosának személyes adatait, vagyis nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint természetesen az albérlő nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét. Érdemes odafigyelni arra, hogy a bérbeadó és a bérlő személyes adatai is ellenőrzésre kerüljenek a szerződés megkötésekor, így érdemes a lakcímkártyákat és a személyi igazolványokat is megnézni, mielőtt bárki aláírja a dokumentumot.

Az albérleti szerződésben rögzíteni kell az ingatlan adatait, pontos címmel és esetleg helyrajzi számmal, valamint azoknak a helyiségeknek a felsorolását is, melyet az albérlő jogszerűen, az albérleti szerződés alapján használhat. Nagyon fontos, hogy írásos rögzítésre kerüljön a bérleti díj pontos összege, valamint a bérlet időtartama, azaz meddig lakhat a bérlő a lakásban.

Az alapvető tények és adatok rögzítése mellett sok egyéb fontos részletre is gondolni kell az albérleti szerződés megfogalmazása során. A bérleti díj mértékének meghatározásán túl, fontos azt is rögzíteni, hogy van-e lehetősége később a tulajdonosnak a díj emelésére, és azt milyen módon teheti meg. Az albérleti szerződésben szokás arról is említést tenni, hogy a bérleti díjat milyen módon, és milyen határidőig szükséges minden hónapban megfizetni. Lényeges azt is leírni, hogy az ingatlannal kapcsolatos terheket és költségeket mely fél viseli. Vagyis a tulajdonos vagy az albérlő fizeti-e a közös költséget, a fűtés, víz, áram és az internet költségét; emellett pedig azt is tisztázni kell, hogy egy esetleges karbantartás vagy javítás mely fél pénztárcáját terheli majd meg.

Az albérleti szerződés 2017-ben is kétféle lehet: határozott idejű és határozatlan idejű. Mindkét módozatnak vannak előnyei és hátrányai. Ha az albérleti szerződés határozott időre köttetik meg, akkor az albérlő az írásba foglalt dátumig használhatja jogszerűen a lakást, utána már birtokháborítást követ el. Azonban a lakás tulajdonosának ebben az esetben számolnia kell azzal is, hogy idő előtt a határozott idejű albérleti szerződés a részéről egyoldalúan csak úgy nem bontható fel a bérleti időtartamon belül, a felmondás csak közös megegyezéssel történhet, esetleg rendkívüli okokra hivatkozással szüntethető meg a bérleti jogviszony.

Fontos tudni, hogy 2017-ben az albérleti szerződésekre már az az új Polgári Törvénykönyv szabályai érvényesek, így ha egy határozott idejű albérleti szerződés ideje letelik, akkor nem szűnik meg automatikusan a szerződés a felek között, hanem határozatlan idejű szerződéssé alakul át abban az esetben, ha a lakás bérlője továbbra is használja az ingatlant, és ez ellen tizenöt napon belül nem tiltakozik a bérbeadó.

Az albérleti szerződés felmondása, a bérleti jogviszony megszűnése

Az albérleti szerződésben érdemes 2017-ben is kitérni részletesebben, hogy mi történik abban az esetben, ha a bérlő és a bérbeadó között megromlik a viszony, és a bérlőnek ki kell költöznie a lakásból. Erre az esetre kell a bérleti szerződésbe foglalni azt, hogy a bérlőnek az ingatlant eredeti állapotában és berendezési tárgyakkal együtt kell birtokba visszaadnia a tulajdonosnak. Ez a kitétel a bérleti jogviszony megszűnésekor lép életbe.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy az albérleti szerződést kizárólag írásban lehet felmondani. Ráadásul a felmondó levelet el kell juttatni a bérlőhöz, hiszen csak a kézhezvételt követően értesülhet a bérlemény felmondásáról. 2017-ben az albérleti szerződésekre vonatkozó új Polgári Törvénykönyvben szereplő szabályozás szerint határozatlan idejű bérleti szerződés esetén a felmondási idő korábbi háromhavi hossza jelentős mértékben lerövidül. Így ha a lakás bérbeadója az adott hónap 15. napjáig felmondja a határozatlan idejű bérleti szerződést, akkor a bérlő számára a felmondási idő a következő hónap utolsó napjáig tart csak.

Amennyiben az albérleti szerződés felmondása nem a jogszabályban megfogalmazott időintervallumok betartásával történik meg, akkor az új Polgári Törvénykönyv előírásai szerint a bérleti jogviszony a felmondás közlésétől számított második hónap utolsó napján szűnik meg hivatalosan a felek között.

Kaució

A kaució visszafizetésének a feltétele általában az szokott lenni, hogy a kiköltöző albérlőnek igazolnia kell azt, hogy a hatóságokhoz bejelentette ideiglenes lakcimének megváltoztatását, vagyis a bérelt lakás címéről kijelentkezett. Emellett azt is érdemes írásban rögzíteni, hogy a lakás tulajdonosának joga van a kaucióból levonni az esetlegesen hátramaradt közüzemi tartozásokat, illetve a lakásban esett kár összegét is. Ha mindezekre a kaució mértéke nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a tartozás jogi úton is behajtható.

A kauciót általában úgy határozzák meg a felek, hogy egy vagy két hónapnyi bérleti díj összegeként kerül megállapításra. Azonban fontos tudni, hogy a kaució nem bérleti díj, így a bérbeadók jobban teszik, ha a kaució összegét nem engedik meg lelakni a bérlőjüknek. Ennek pedig az az oka, hogy ha ezt mégis megengedik, akkor nagy eséllyel egy lelakott lakást kapnak majd vissza a bérlet lejártakor, melynek felújítására a már lelakott kaucióból nem lehet majd költeni.

A kaució azonban fordítva is okozhat problémát, illetve vethet fel kérdéseket. Ugyanis ha a lakás bérlője kiköltözésekor nem kapja vissza a jogosan visszajáró kaució összegét, akkor ezt írásban közölnie kell a lakástulajdonossal is. Természetesen a kaucióra akkor tarthat igényt az ex-bérlő, ha minden számla rendezve van, és a lakást eredeti állapotában hagyja hátra.

Az albérleti szerződésről szóló fenti információkat érdemes alaposan átolvasni és mérlegelni a lakáskiadás körülményeit. Elsősorban ingatlan tulajdonosként kell nagyon körültekintőnek lenni, hogy a kiadott lakással kapcsolatban megfelelő biztosítékok legyenek a bérleti szerződésbe foglalva. Hiszen jól hangzik, hogy 2017-ben akár tíz százalékos hozam is realizálható a kiadott lakások bérbeadásával, azonban egy nem fizető bérlő meg is keserítheti a bérbeadó életét, melyre senkinek nincsen szüksége.


Pénzmosás elleni szabályzat 2017 / 2018 minta: letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat 2017 / 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A  [ ... ]

Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok?

Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugd [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Cafeteria szabályzat minta 2017: kötelező minden cég és vállalkozás számára

Cafeteria szabályzat minta 2017 / 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2017 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakma [ ... ]

CSOK 2017 / 2018 kisokos: a CSOK feltételei, összege, igénylése új és használt lakásra 2017-ben...

CSOK 2017 / 2018 változások, feltételek és az igénylés módja, CSOK-rendelet 2017 és kalkulátor: a CSOK támogatás összege új és használt lakásra, házra, bővítésre. Egy helyen minden [ ... ]

GYED / GYES kisokos 2017 / 2018: ezt kell tudni a CSED, GYED és GYES összegéről és igényléséről 2017...

GYED / GYES 2017 / 2018 összege, igénylés módja: fontos tudnivalók és kalkulátor a CSED, anyasági támogatás, GYES és GYED Extra 2017-től aktuális változásairól és a terhes nők és a  [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Ingatlan illeték 2017 / 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke l...

Ingatlan illeték 2017 / 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2017-ben is számos esetben  [ ... ]

Felmondási idő 2017 / 2018: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2017-ben...

Felmondási idő 2017 / 2018: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2017-ben. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok [ ... ]

Jogosítvány ára 2017 / 2018: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2017-ben...

Jogosítvány ára 2017 / 2018: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2017-ben. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2017-ben a jogos [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2017 / 2018: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben...

Családi adókedvezmény összege 2017 / 2018: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben. Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gyerek után és [ ... ]

Nagy éves horoszkóp 2018: több újdonságra készülhetünk a 2018-as horoszkóp jóslatai alapján...

Éves horoszkóp 2018: több újdonságra és számos változásra készülhetünk az éves, heti és napi horoszkóp alapján 2018-ban. Horoszkóp 2018 a szerelem, az egészség, a pénz és a karrie [ ... ]

Tanév rendje 2017/18: itt a hivatalos lista, hogy mikor lesznek az iskolai szünetek idén

2017/2018 tanév rendje: ekkor lesz az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet idén. Itt megtalálható a 2017-18-as tanév naptár szerinti időbeosztása, vagyis az iskolai tanítás [ ... ]

Munkaszüneti napok 2018: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2018-ban

Munkaszüneti napok 2018-ban, munkarend és munkaidő naptár 2018 minden tudnivalóval! Kilenc hosszú hétvége és áthelyezett munkanap vár ránk 2018-ban! A munkanap áthelyezések miatt 2018-ba [ ... ]

Felmondás munkavállaló részéről 2017 minta: mit tegyek, ha fel akarok mondani?

Felmondás a munkavállaló részéről 2017 minta: mit tehetek, ha már nem bírom tovább és fel akarok mondani 2017-ben? Munkavállalói rendes felmondás minta 2017: minden tudnivalót összefogl [ ... ]

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2017 / 2018: fontos változásokra kell számítani

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2017 / 2018: rokkant nyugdíj helyett fontos változások léptek életbe korábban, melyre 2017-ben is fontos figyelni. Érdemes tisztázni a rokkantsági [ ... ]

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben?

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben? Most megtudhatja, hogy 2017-ben mire számíthat a kínai horoszkóp előrejelzései alapján: szerencse, harmónia, bőség [ ... ]

Nők nyugdíja 40 év után 2017 / 2018: feltételek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjhoz 2...

Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2017 / 2018: feltételek és szabályok a nők 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjához 2017-ben. Nők 40 éves nyugdíjazása 2017-ben is igény [ ... ]

Friss

Pénzmosás elleni szabályzat 2017 / 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmosás elleni...
Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugdíjasok egyszeri...
Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasabb nettó bért kap...
Cafeteria szabályzat minta 2017 / 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2017 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakmai...
Kínai horoszkóp 2018: a Kutya éve neked milyen változásokat hoz 2018-ban? Nagy éves kínai horoszkóp 2018: kinek milyen előnyt tartogat a Kutya éve? A 2018-as év sok jót ígér azok számára, akik a...

CSOK 2017

Családi adókedvezmény 2017

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2017

Pénzmosás elleni szabályzat 2017

Munkaszerződés 2017

Munkáltatói tájékoztató 2017

Járulékok 2017

Albérleti szerződés 2017

Jelenléti ív 2017 / Túlóra 2017

Számviteli politika 2017

Ajándékozási szerződés 2017

Pénzkezelési szabályzat 2017

Számviteli szabályzatok 2017

Özvegyi nyugdíj 2016

SZÉP Kártya 2016 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2016 / KATA 2017

Betegszabadság 2016

Autópálya matrica 2017

Jogosítvány 2016 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2016

Közmunkabér 2017

Munkanélküli segély 2016

Szociális segély 2016

Megbízási szerződés minta 2017

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2016

Vasárnapi pótlék 2016

Munkáltatói felmondás 2017

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2016

Nyugdíjemelés 2016

Nyugdíj melletti munka 2016

Munkaszüneti napok 2016

Rokkantsági ellátás 2016

Rehabilitációs ellátás 2016

Adóbevallás 2017

Alkalmi munka 2016

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2016

Munka GYED mellett 2016

GYED Extra 2016

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2016

Nők nyugdíja 40 év után 2016

Nyugdíj utalás 2016

2016/2017 tanév rendje

Azonnali hatályú felmondás 2017

Felmondás munkavállaló részéről 2017

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2017

Advent Bécsben 2017

Munkaszüneti napok 2017

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2017

Kínai horoszkóp 2017

Éves horoszkóp 2017

Utazás

Szlovén autópálya matrica 2017 / 2018 árak, vásárlás és Szlovénia autópálya térkép. A szlovénmatricával igénybe vehetőautópálya fontos alternatív tranzitútvonal Horvátország tengerparti városai valamint...
Horvátország bankkártyás fizetés: hogyan lehetséges a gyors kártyás fizetés a horvát autópálya szakaszokon? Milyen bankkártyákkal és hol lehet fizetni Horvátországban? Érdemes-e a kuna árfolyammal és...
Top 12 homokos tengerpart Horvátország: itt a teljes lista és térkép a horvát homokos strandokról! Apartman és szállás ajánló a horvát homokos strandok közelében, melyek kisgyermekes családok számára...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.