Pedagógus bértábla 2017/2018: béremelés, pótlékok, pedagógus életpályamodell

Pedagógus bértábla 2017/2018 szeptember: béremelés, pótlékok, fizetési fokozatok, életpályamodell a pedagógusoknak. 2016-ban eltolják a pedagógusok béremelését, mivel változtak az erre vonatkozó szabályok. Oldalunkon megtalálja a hivatalosan közzétett pedagógus bértáblákat, a pótlékok összegét, a fizetési fokozatokat, valamint a kötelezően kifizetett pótlékok rendszerét is. Emellett részletesen elemezzük a pedagógus életpályamodell korábban életbe lépő intézkedéseit.

A 2013-ban bevezetett pedagógus életpályamodell rengeteg újdonságot és változást hozott a pedagógusok életébe, hiszen nemcsak béremelést jelentett, hanem egy teljesen új pedagógus-minősítési rendszert és a korábbiaknál pontosabban meghatározott munkaidő-nyilvántartási rendszert is. 2015-től azonban a korábban nagyon várt béremelés elmarad, hiszen hiába emelkedett a minimálbér összege 3,44%-kal, a pedagógus bérek 2015-től már sajnos nincsenek automatikusan hozzárendelve a minimálbérhez egy néhány hónappal ezelőtt hozott szabály következtében. Az új rendelkezések szerint a pedagógus béremelés az úgynevezett vetítési alaphoz lett 2015-től hozzárendelve, ez a vetítési alap pedig 2015-ben megegyezik a 2014-es minimálbér értékével.


A pedagógusok béremelése azonban nem áll le 2015-ben sem, de a béremelés első időpontja várhatóan eltolódik szeptemberre. A 2014-es évekre elkészített pedagógus bértáblák így 2015. szeptemberig biztosan érvényben lesznek az adatok változatlansága miatt.

Az új rendszer céljai között meg kell említeni, hogy a pedagógus pálya vonzóbbá válhat és a jó pedagógusokat honorálja, ezáltal a pályán tartja. Az egyéni érdemeket jutalmazza, szelektálja a tanárok munkáját, motivál és jobb teljesítményre ösztönöz.

Az új rendszer bevezetésével megvalósul a tanfelügyeleti rendszer, valamint a külső minősítés elve is, a pedagógusok bére pedig az átlagkeresetek szintjére emelkedik. Az új szabályok minden pedagógusra vonatkoznak, így azokra is, akik nem állami vagy önkormányzati iskolákban tanítanak.

Az elmúlt 10 évben ez a legjelentősebb átalakítás, mely az összes tanítót és tanárt érinti, ezért érthető a bizalmatlanság a pedagógusok részéről, amit az okoz, hogy az új rendszert a többség még most tanulja és jópár hónap kell ahhoz, hogy mindenki átlássa az új lehetőségeit.

Pedagógus életpálya fokozatok

1. fokozat:

Gyakornok (2-4 év)

2. fokozat:

Pedagógus I. (6-9 év)

3. fokozat:

Pedagógus II. (min. 6 év)

4. fokozat:

Mesterpedagógus

(feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés)

5. fokozat:

Kutatótanár

(feltétele: PhD, 8/14 év gyakorlat, 2. minősítés)

Pedagógus bértábla 2015

Az alábbi két táblázatban foglaltuk össze, hogy 2015-től milyen garantált juttatásra számíthatnak a pedagógus I. illetve a pedagógus II. kategóriába tartozó oktatók.

Pedagógus és gyakornok garantált bruttó fizetése 2015-ben a pedagógus I. kategóriában

Kategória

Év

Illetményalap százaléka

Középfokú végzettség

Végzettség

Alapfokozat (főiskolai végzettség)

Mesterfokozat (egyetemi végzettség)

1.

0-4

100

120 684

165 750

182 294

2.

3-5

120

144 819

198 898

218 752

3.

6-8

130

156 887

215 473

236 982

4.

9-11

135

162 922

223 761

246 096

5.

12-14

140

168 956

232 048

255 211

6.

15-17

145

174 990

240 336

264 326

7.

18-20

150

181 024

248 623

273 441

8.

21-23

155

187 058

256 910

282 555

9.

24-26

160

193 092

265 198

291 670

10.

27-29

165

199 126

273 485

300 785

11.

30-32

170

205 161

281 773

309 899

12.

33-35

175

211 195

290 060

319 014

13.

36-38

180

217 229

298 348

328 129

14.

39-41

185

223 263

306 635

337 243

15.

42-44

190

229 297

314 923

346 358


Pedagógus garantált bruttó fizetése a pedagógus II. kategóriában 2015-ben

Kategória

Év

Végzettség

Alapfokozat - pedagógus II.

Mesterfokozat - pedagógus II.

5.

12-14

256 910

282 555

6.

15-17

265 198

291 670

7.

18-20

273 485

300 785

8.

21-23

281 773

309 899

9.

24-26

290 060

319 014

10.

27-29

298 348

328 129

11.

30-32

306 635

337 243

12.

33-35

314 923

346 358

13.

36-38

323 210

355 473

14.

39-41

331 498

364 588

15.

42-44

339 785

373 702

Pedagógus pótlékok 2015-ben

A jogszabály szerint az alábbi pótlékok illetik meg 2015-ben a pedagógusokat:

PEDAGÓGUS PÓTLÉKOK 2015 - FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG ESETÉN

 

A pótlék mértéke az illetményalap százalékában, a minimálbér százalékában, illetve forintban 2015-ben

Pótlék alsó határa

Pótlék felső határa

Pótlék megnevezése

Illetményalap százaléka

Minimálbér százaléka

Forint

Illetményalap százaléka

Minimálbér százaléka

Forint

Intézményvezetői

40

65,32%

68 200

80

130,64%

136 500

Intézményvezető-helyettesi

20

32,66%

34 100

40

65,32%

68 200

Osztályfőnöki

10

16,33%

17 000

30

48,99%

51 100

Munkaközösség-vezetői

5

8,165%

8 500

10

16,33%

17 000

Kollégiumi csoportvezetői

10

16,33%

17 000

30

48,99%

51 100

Nemzetiségi

10

16,33%

17 000

10

16,33%

17 000

Gyógypedagógiai

5

8,165%

8 500

10

16,33%

17 000

Nehéz körülmények között dolgozó

10

16,33%

17 000

30

48,99%

51 100


PEDAGÓGUS PÓTLÉKOK 2015 - EGYETEMI VÉGZETTSÉG ESETÉN

 

A pótlék mértéke az illetményalap százalékában, a minimálbér százalékában, illetve forintban 2015-ben

Pótlék alsó határa

Pótlék felső határa

Pótlék megnevezése

Illetményalap százaléka

Minimálbér százaléka

Forint

Illetményalap százaléka

Minimálbér százaléka

Forint

Intézményvezetői

40

71,84%

75 000

80

143,68%

150 100

Intézményvezető-helyettesi

20

35,92%

37 500

40

71,84%

75 000

Osztályfőnöki

10

17,96%

18 700

30

53,88%

56 300

Munkaközösség-vezetői

5

8,98%

9 300

10

17,96%

18 700

Kollégiumi csoportvezetői

10

17,96%

18 700

30

53,88%

56 300

Nemzetiségi

10

17,96%

18 700

10

17,96%

18 700

Gyógypedagógiai

5

8,98%

9 300

10

17,96%

18 700

Nehéz körülmények között dolgozó

10

17,96%

18 700

30

53,88%

56 300

A pedagógusok tartanak azoktól a minősítési eljárásoktól, melyet a kormány bevezetett. A minősítés során a legfőbb szempont az elmúlt esztendőkben végzett tanári munka értékelése, illetve a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában szereplő kötelezettségek betartásának átfogó vizsgálata lesz. A minősítési eljárás és minősítő vizsga részletes szabályait, valamint az ehhez szükséges követelményeket külön jogszabály tartalmazza.

A pedagógusok életét szabályozó új rendszer jelentős kihívás elé állítja a régóta pályán lévő tanárokat és tanítókat, hiszen új típusú feladatok és kihívások várnak rájuk a közeljövőben. Jelentős változás lesz, hogy nem lesz kötelező heti óraszám, hanem a pedagógusi munkakör és bér alapjának a 32 órában meghatározott feladathoz kötött munkaidőt tekintik, mely a a törvényes munkaidő 80 százaléka. Ezalatt a a kötött munkaidő alatt a pedagógusnak kötelező lesz a tanintézményben tartózkodni.

Az új rendszer sokkal nagyobb rálátást enged a pedagógusok munkájára, azt ellenőrzi és figyeli, így a helyes munkavégzést jutalmazza, de a nem megfelelő szakmai munkát akár elbocsátással is szankcionálhatja.

A pedagógusoknak kötelező minősítésen kell átesniük, mely által a jelenleg mindenkire érvényes pedagógus I. osztályból a pedagógus II. osztályba léphetnek. Ezután saját döntésüknek megfelelően mesterpedagógus és kutatótanár szintre is pályázhatnak. Ennek a minősítésnek a lényege az, hogy a pedagógus is fejlődjön, és a magasabb fizetésért magasabb elvárások teljesüljenek a munkájával kapcsolatban.

Az új rendszerben azok a pedagógusok, akik már legalább 8 éve a pályán vannak, és sikeresen leteszik a minősítő vizsgát, pedagógus II. kategóriába kerülnek. Azokra a pedagógusokra pedig nem vonatkoznak az új szabályok és követelmények, akik a rendszer bevezetésétől számított 10 éven belül nyugdíjba vonulhatnak.

Az alábbi ábrán látható, hogy a pedagógus életpályamodellnek milyen folyamatos fokozatai vannak, és ezek hogyan következnek egymás után, egymásra épülve:

Az alábbi folyamatábrán az látható, hogy a már pályán lévő pedagógusokra milyen kötelező előmeneteli szabályok vonatkoznak 2013. szeptember 1-től:

Pedagógus béremelés mértéke

2013. szeptember 1-jén a pedagógusok a béremelés 60%-át kapták meg, majd a kormány döntésének értelmében 2017-ig fokozatosan, évente további 10%-kal fog emelkedni a bérük. Az új rendszerben viszont a túlóra elvész, valamint a korábbi cafeteria juttatásokat sem kapják meg, így számos tanár és tanító járhat rosszabbul, aki korábban sokat túlórázott és ezáltal sok pótlékhoz jutott. A többség viszont több fizetésért több, de hosszú távon is kiszámítható munkát és előremeneteli lehetőséget kap.

A pedagógusnak kifizetett éves jutalom összege nem haladhatja meg az új szabályok szerint:

  • Intézményvezető esetében a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 15 %-t,
  • Beosztott esetében az éves illetményének, munkabérének 15 %-t.

2015-ben is kézhez fogják kapni a már beígért béremelésüket (de várhatóan csak szeptemberben), hiszen erre a célra a kormány elkülönített már több milliárd forintot. A jelenlegi béremelés csupán a munkával eltöltött időt díjazza, de 2014. szeptemberétől már megkezdődtek a pedagógus minősítések is.

 


Pénzmosás elleni szabályzat 2017 minta: letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat 2017 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmo [ ... ]

Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok?

Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugd [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Cafeteria szabályzat minta 2017: kötelező minden cég és vállalkozás számára

Cafeteria szabályzat minta 2017 / 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2017 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakma [ ... ]

CSOK 2017 / 2018 kisokos: a CSOK feltételei, összege, igénylése új és használt lakásra 2017-ben...

CSOK 2017 / 2018 változások, feltételek és az igénylés módja, CSOK-rendelet 2017 és kalkulátor: a CSOK támogatás összege új és használt lakásra, házra, bővítésre. Egy helyen minden [ ... ]

GYED / GYES kisokos 2017 / 2018: ezt kell tudni a CSED, GYED és GYES összegéről és igényléséről 2017...

GYED / GYES 2017 / 2018 összege, igénylés módja: fontos tudnivalók és kalkulátor a CSED, anyasági támogatás, GYES és GYED Extra 2017-től aktuális változásairól és a terhes nők és a  [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Ingatlan illeték 2017 / 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke l...

Ingatlan illeték 2017 / 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2017-ben is számos esetben  [ ... ]

Felmondási idő 2017: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2017-ben

Felmondási idő 2017 / 2018: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2017-ben. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok [ ... ]

Jogosítvány ára 2017 / 2018: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2017-ben...

Jogosítvány ára 2017 / 2018: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2017-ben. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2017-ben a jogos [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2017 / 2018: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben...

Családi adókedvezmény összege 2017 / 2018: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben. Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gyerek után és [ ... ]

Tanév rendje 2017/18: itt a hivatalos lista, hogy mikor lesznek az iskolai szünetek idén

2017/2018 tanév rendje: ekkor lesz az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet idén. Itt megtalálható a 2017-18-as tanév naptár szerinti időbeosztása, vagyis az iskolai tanítás [ ... ]

Nagy éves horoszkóp 2018: több újdonságra készülhetünk a 2018-as horoszkóp jóslatai alapján...

Éves horoszkóp 2018: több újdonságra és számos változásra készülhetünk az éves, heti és napi horoszkóp alapján 2018-ban. Horoszkóp 2018 a szerelem, az egészség, a pénz és a karrie [ ... ]

Munkaszüneti napok 2018: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2018-ban

Munkaszüneti napok 2018-ban, munkarend és munkaidő naptár 2018 minden tudnivalóval! Kilenc hosszú hétvége és áthelyezett munkanap vár ránk 2018-ban! A munkanap áthelyezések miatt 2018-ba [ ... ]

Felmondás munkavállaló részéről 2017 minta: mit tegyek, ha fel akarok mondani?

Felmondás a munkavállaló részéről 2017 minta: mit tehetek, ha már nem bírom tovább és fel akarok mondani 2017-ben? Munkavállalói rendes felmondás minta 2017: minden tudnivalót összefogl [ ... ]

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2017 / 2018: fontos változásokra kell számítani

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2017 / 2018: rokkant nyugdíj helyett fontos változások léptek életbe korábban, melyre 2017-ben is fontos figyelni. Érdemes tisztázni a rokkantsági [ ... ]

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben?

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben? Most megtudhatja, hogy 2017-ben mire számíthat a kínai horoszkóp előrejelzései alapján: szerencse, harmónia, bőség [ ... ]

Nők nyugdíja 40 év után 2017 / 2018: feltételek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjhoz 2...

Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2017 / 2018: feltételek és szabályok a nők 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjához 2017-ben. Nők 40 éves nyugdíjazása 2017-ben is igény [ ... ]

Friss

Pénzmosás elleni szabályzat 2017 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmosás elleni...
Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugdíjasok egyszeri...
Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasabb nettó bért kap...
Cafeteria szabályzat minta 2017 / 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2017 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakmai...
Kínai horoszkóp 2018: a Kutya éve neked milyen változásokat hoz 2018-ban? Nagy éves kínai horoszkóp 2018: kinek milyen előnyt tartogat a Kutya éve? A 2018-as év sok jót ígér azok számára, akik a...

CSOK 2017

Családi adókedvezmény 2017

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2017

Pénzmosás elleni szabályzat 2017

Munkaszerződés 2017

Munkáltatói tájékoztató 2017

Járulékok 2017

Albérleti szerződés 2017

Jelenléti ív 2017 / Túlóra 2017

Számviteli politika 2017

Ajándékozási szerződés 2017

Pénzkezelési szabályzat 2017

Számviteli szabályzatok 2017

Özvegyi nyugdíj 2016

SZÉP Kártya 2016 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2016 / KATA 2017

Betegszabadság 2016

Autópálya matrica 2017

Jogosítvány 2016 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2016

Közmunkabér 2017

Munkanélküli segély 2016

Szociális segély 2016

Megbízási szerződés minta 2017

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2016

Vasárnapi pótlék 2016

Munkáltatói felmondás 2017

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2016

Nyugdíjemelés 2016

Nyugdíj melletti munka 2016

Munkaszüneti napok 2016

Rokkantsági ellátás 2016

Rehabilitációs ellátás 2016

Adóbevallás 2017

Alkalmi munka 2016

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2016

Munka GYED mellett 2016

GYED Extra 2016

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2016

Nők nyugdíja 40 év után 2016

Nyugdíj utalás 2016

2016/2017 tanév rendje

Azonnali hatályú felmondás 2017

Felmondás munkavállaló részéről 2017

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2017

Advent Bécsben 2017

Munkaszüneti napok 2017

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2017

Kínai horoszkóp 2017

Éves horoszkóp 2017

Utazás

Szlovén autópálya matrica 2017 / 2018 árak, vásárlás és Szlovénia autópálya térkép. A szlovénmatricával igénybe vehetőautópálya fontos alternatív tranzitútvonal Horvátország tengerparti városai valamint...
Horvátország bankkártyás fizetés: hogyan lehetséges a gyors kártyás fizetés a horvát autópálya szakaszokon? Milyen bankkártyákkal és hol lehet fizetni Horvátországban? Érdemes-e a kuna árfolyammal és...
Top 12 homokos tengerpart Horvátország: itt a teljes lista és térkép a horvát homokos strandokról! Apartman és szállás ajánló a horvát homokos strandok közelében, melyek kisgyermekes családok számára...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.