Pedagógus bértábla 2016/2017: béremelés, pótlékok, pedagógus életpályamodell 2016-ban

Pedagógus bértábla 2016/2017 szeptember: béremelés, pótlékok, fizetési fokozatok, életpályamodell a pedagógusoknak. 2016-ban eltolják a pedagógusok béremelését, mivel változtak az erre vonatkozó szabályok. Oldalunkon megtalálja a hivatalosan közzétett pedagógus bértáblákat, a pótlékok összegét, a fizetési fokozatokat, valamint a kötelezően kifizetett pótlékok rendszerét is. Emellett részletesen elemezzük a pedagógus életpályamodell korábban életbe lépő intézkedéseit.

A 2013-ban bevezetett pedagógus életpályamodell rengeteg újdonságot és változást hozott a pedagógusok életébe, hiszen nemcsak béremelést jelentett, hanem egy teljesen új pedagógus-minősítési rendszert és a korábbiaknál pontosabban meghatározott munkaidő-nyilvántartási rendszert is. 2015-től azonban a korábban nagyon várt béremelés elmarad, hiszen hiába emelkedett a minimálbér összege 3,44%-kal, a pedagógus bérek 2015-től már sajnos nincsenek automatikusan hozzárendelve a minimálbérhez egy néhány hónappal ezelőtt hozott szabály következtében. Az új rendelkezések szerint a pedagógus béremelés az úgynevezett vetítési alaphoz lett 2015-től hozzárendelve, ez a vetítési alap pedig 2015-ben megegyezik a 2014-es minimálbér értékével.


A pedagógusok béremelése azonban nem áll le 2015-ben sem, de a béremelés első időpontja várhatóan eltolódik szeptemberre. A 2014-es évekre elkészített pedagógus bértáblák így 2015. szeptemberig biztosan érvényben lesznek az adatok változatlansága miatt.

Az új rendszer céljai között meg kell említeni, hogy a pedagógus pálya vonzóbbá válhat és a jó pedagógusokat honorálja, ezáltal a pályán tartja. Az egyéni érdemeket jutalmazza, szelektálja a tanárok munkáját, motivál és jobb teljesítményre ösztönöz.

Az új rendszer bevezetésével megvalósul a tanfelügyeleti rendszer, valamint a külső minősítés elve is, a pedagógusok bére pedig az átlagkeresetek szintjére emelkedik. Az új szabályok minden pedagógusra vonatkoznak, így azokra is, akik nem állami vagy önkormányzati iskolákban tanítanak.

Az elmúlt 10 évben ez a legjelentősebb átalakítás, mely az összes tanítót és tanárt érinti, ezért érthető a bizalmatlanság a pedagógusok részéről, amit az okoz, hogy az új rendszert a többség még most tanulja és jópár hónap kell ahhoz, hogy mindenki átlássa az új lehetőségeit.

Pedagógus életpálya fokozatok

1. fokozat:

Gyakornok (2-4 év)

2. fokozat:

Pedagógus I. (6-9 év)

3. fokozat:

Pedagógus II. (min. 6 év)

4. fokozat:

Mesterpedagógus

(feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés)

5. fokozat:

Kutatótanár

(feltétele: PhD, 8/14 év gyakorlat, 2. minősítés)

Pedagógus bértábla 2015

Az alábbi két táblázatban foglaltuk össze, hogy 2015-től milyen garantált juttatásra számíthatnak a pedagógus I. illetve a pedagógus II. kategóriába tartozó oktatók.

Pedagógus és gyakornok garantált bruttó fizetése 2015-ben a pedagógus I. kategóriában

Kategória

Év

Illetményalap százaléka

Középfokú végzettség

Végzettség

Alapfokozat (főiskolai végzettség)

Mesterfokozat (egyetemi végzettség)

1.

0-4

100

120 684

165 750

182 294

2.

3-5

120

144 819

198 898

218 752

3.

6-8

130

156 887

215 473

236 982

4.

9-11

135

162 922

223 761

246 096

5.

12-14

140

168 956

232 048

255 211

6.

15-17

145

174 990

240 336

264 326

7.

18-20

150

181 024

248 623

273 441

8.

21-23

155

187 058

256 910

282 555

9.

24-26

160

193 092

265 198

291 670

10.

27-29

165

199 126

273 485

300 785

11.

30-32

170

205 161

281 773

309 899

12.

33-35

175

211 195

290 060

319 014

13.

36-38

180

217 229

298 348

328 129

14.

39-41

185

223 263

306 635

337 243

15.

42-44

190

229 297

314 923

346 358


Pedagógus garantált bruttó fizetése a pedagógus II. kategóriában 2015-ben

Kategória

Év

Végzettség

Alapfokozat - pedagógus II.

Mesterfokozat - pedagógus II.

5.

12-14

256 910

282 555

6.

15-17

265 198

291 670

7.

18-20

273 485

300 785

8.

21-23

281 773

309 899

9.

24-26

290 060

319 014

10.

27-29

298 348

328 129

11.

30-32

306 635

337 243

12.

33-35

314 923

346 358

13.

36-38

323 210

355 473

14.

39-41

331 498

364 588

15.

42-44

339 785

373 702

Pedagógus pótlékok 2015-ben

A jogszabály szerint az alábbi pótlékok illetik meg 2015-ben a pedagógusokat:

PEDAGÓGUS PÓTLÉKOK 2015 - FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG ESETÉN

 

A pótlék mértéke az illetményalap százalékában, a minimálbér százalékában, illetve forintban 2015-ben

Pótlék alsó határa

Pótlék felső határa

Pótlék megnevezése

Illetményalap százaléka

Minimálbér százaléka

Forint

Illetményalap százaléka

Minimálbér százaléka

Forint

Intézményvezetői

40

65,32%

68 200

80

130,64%

136 500

Intézményvezető-helyettesi

20

32,66%

34 100

40

65,32%

68 200

Osztályfőnöki

10

16,33%

17 000

30

48,99%

51 100

Munkaközösség-vezetői

5

8,165%

8 500

10

16,33%

17 000

Kollégiumi csoportvezetői

10

16,33%

17 000

30

48,99%

51 100

Nemzetiségi

10

16,33%

17 000

10

16,33%

17 000

Gyógypedagógiai

5

8,165%

8 500

10

16,33%

17 000

Nehéz körülmények között dolgozó

10

16,33%

17 000

30

48,99%

51 100


PEDAGÓGUS PÓTLÉKOK 2015 - EGYETEMI VÉGZETTSÉG ESETÉN

 

A pótlék mértéke az illetményalap százalékában, a minimálbér százalékában, illetve forintban 2015-ben

Pótlék alsó határa

Pótlék felső határa

Pótlék megnevezése

Illetményalap százaléka

Minimálbér százaléka

Forint

Illetményalap százaléka

Minimálbér százaléka

Forint

Intézményvezetői

40

71,84%

75 000

80

143,68%

150 100

Intézményvezető-helyettesi

20

35,92%

37 500

40

71,84%

75 000

Osztályfőnöki

10

17,96%

18 700

30

53,88%

56 300

Munkaközösség-vezetői

5

8,98%

9 300

10

17,96%

18 700

Kollégiumi csoportvezetői

10

17,96%

18 700

30

53,88%

56 300

Nemzetiségi

10

17,96%

18 700

10

17,96%

18 700

Gyógypedagógiai

5

8,98%

9 300

10

17,96%

18 700

Nehéz körülmények között dolgozó

10

17,96%

18 700

30

53,88%

56 300

A pedagógusok tartanak azoktól a minősítési eljárásoktól, melyet a kormány bevezetett. A minősítés során a legfőbb szempont az elmúlt esztendőkben végzett tanári munka értékelése, illetve a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában szereplő kötelezettségek betartásának átfogó vizsgálata lesz. A minősítési eljárás és minősítő vizsga részletes szabályait, valamint az ehhez szükséges követelményeket külön jogszabály tartalmazza.

A pedagógusok életét szabályozó új rendszer jelentős kihívás elé állítja a régóta pályán lévő tanárokat és tanítókat, hiszen új típusú feladatok és kihívások várnak rájuk a közeljövőben. Jelentős változás lesz, hogy nem lesz kötelező heti óraszám, hanem a pedagógusi munkakör és bér alapjának a 32 órában meghatározott feladathoz kötött munkaidőt tekintik, mely a a törvényes munkaidő 80 százaléka. Ezalatt a a kötött munkaidő alatt a pedagógusnak kötelező lesz a tanintézményben tartózkodni.

Az új rendszer sokkal nagyobb rálátást enged a pedagógusok munkájára, azt ellenőrzi és figyeli, így a helyes munkavégzést jutalmazza, de a nem megfelelő szakmai munkát akár elbocsátással is szankcionálhatja.

A pedagógusoknak kötelező minősítésen kell átesniük, mely által a jelenleg mindenkire érvényes pedagógus I. osztályból a pedagógus II. osztályba léphetnek. Ezután saját döntésüknek megfelelően mesterpedagógus és kutatótanár szintre is pályázhatnak. Ennek a minősítésnek a lényege az, hogy a pedagógus is fejlődjön, és a magasabb fizetésért magasabb elvárások teljesüljenek a munkájával kapcsolatban.

Az új rendszerben azok a pedagógusok, akik már legalább 8 éve a pályán vannak, és sikeresen leteszik a minősítő vizsgát, pedagógus II. kategóriába kerülnek. Azokra a pedagógusokra pedig nem vonatkoznak az új szabályok és követelmények, akik a rendszer bevezetésétől számított 10 éven belül nyugdíjba vonulhatnak.

Az alábbi ábrán látható, hogy a pedagógus életpályamodellnek milyen folyamatos fokozatai vannak, és ezek hogyan következnek egymás után, egymásra épülve:

Az alábbi folyamatábrán az látható, hogy a már pályán lévő pedagógusokra milyen kötelező előmeneteli szabályok vonatkoznak 2013. szeptember 1-től:

Pedagógus béremelés mértéke

2013. szeptember 1-jén a pedagógusok a béremelés 60%-át kapták meg, majd a kormány döntésének értelmében 2017-ig fokozatosan, évente további 10%-kal fog emelkedni a bérük. Az új rendszerben viszont a túlóra elvész, valamint a korábbi cafeteria juttatásokat sem kapják meg, így számos tanár és tanító járhat rosszabbul, aki korábban sokat túlórázott és ezáltal sok pótlékhoz jutott. A többség viszont több fizetésért több, de hosszú távon is kiszámítható munkát és előremeneteli lehetőséget kap.

A pedagógusnak kifizetett éves jutalom összege nem haladhatja meg az új szabályok szerint:

  • Intézményvezető esetében a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 15 %-t,
  • Beosztott esetében az éves illetményének, munkabérének 15 %-t.

2015-ben is kézhez fogják kapni a már beígért béremelésüket (de várhatóan csak szeptemberben), hiszen erre a célra a kormány elkülönített már több milliárd forintot. A jelenlegi béremelés csupán a munkával eltöltött időt díjazza, de 2014. szeptemberétől már megkezdődtek a pedagógus minősítések is.

 


Számlatükör 2017 minta: ezt kell tudni a számlakeret felépítéséről 2017-ben

Számlatükör 2017 minta: ezt kell tudni a számlakeret felépítéséről 2017-ben. Letölthető számlatükör (számlakerettükör) 2017 minta található portálunkon, továbbá részletes leír [ ... ]

Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2016: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegés...

Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2016: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést a jogosultak. 2016. Karácsonyán a fenyőfa alatt a nyugdíjasok állami nyugdíj-k [ ... ]

Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei

Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei. A lakhatási támogatás 2017. január 1-től jelentősen megváltozik, így a munkáltató akár adómentesen is s [ ... ]

Járulékok 2017, munkáltatói levonások a bruttó bérből: mi mennyi 2017-ben?

Járulékok 2017, munkáltatói levonások a bruttó bérből: mi mennyi 2017-ben? Változnak az adózás és a cafeteria szabályai! Részletes, frissített összefoglaló táblázat a 2017. évi ad [ ... ]

CSOK 2017 kisokos: a CSOK feltételei, összege, igénylése új és használt lakásra 2017-ben

CSOK 2017 változások, feltételek és az igénylés módja, CSOK-rendelet 2017 és kalkulátor: a CSOK támogatás összege új és használt lakásra, házra, bővítésre. Egy helyen mindent megtu [ ... ]

Családi pótlék 2017 összege, utalás időpontjai 2017-ben - A családi pótlék igénylés feltételei...

Családi pótlék összege, emelés, feltételei 2017; családi pótlék utalás vagy kifizetés 2017-ben mely napokon várható? - A családi pótlék igénylése 2017-ben már a megyei Kormányhivat [ ... ]

Erzsébet-program 2017 pályázatok: üdülési pályázat és nyugdíjas Erzsébet-utalvány igénylése 2017-ben...

Erzsébet-program pályázat nyugdíjasoknak 2017: ong>nyugdíjas Erzsébet-utalvány és rong>üdülési pályázatong> időseknek 2017-ben! Ingyenes fürdőbelépő nyugdíjasoknak a 2017-es évben sajnos nem ig [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

GYED / GYES kisokos 2017: ezt kell tudni a CSED, GYED és GYES összegéről és igényléséről 2017-ben...

GYED / GYES / CSED 2017 összege, igénylés módja: fontos tudnivalók és kalkulátor a CSED, anyasági támogatás, GYES és GYED Extra 2017-től aktuális változásairól és a terhes nők és a  [ ... ]

Útlevél 2017 igénylés okmányirodában, útlevél ára 2017-ben, az útlevél ügyintézés menete...

Útlevél 2017 igénylés okmányirodában, útlevél ára 2017-ben, a soron kívüli, sürgősségi és az azonnali útlevél ügyintézés menete 2017. január 1-től. Összefoglaltuk a teendőket a [ ... ]

Szabadság számítása 2017: kinek hány nap szabadság jár 2017-ben?

Szabadság számítása időarányosan 2017: kinek hány nap szabadság jár a kalkulátor alapján 2017-ben? A letölthető szabadság nyilvántartó lap 2017-ben is rögzíti a szabadnapok pontos sz [ ... ]

Pedagógus bértábla 2016/2017: béremelés, pótlékok, pedagógus életpályamodell 2016-ban

Pedagógus bértábla 2016/2017 szeptember: béremelés, pótlékok, fizetési fokozatok, életpályamodell a pedagógusoknak. 2016-ban eltolják a pedagógusok béremelését, mivel változtak az err [ ... ]

Végkielégítés 2017: kinek mennyi végkielégítés jár az új szabályok szerint 2017-ben?

Végkielégítés mértéke 2017: kinek mennyi végkielégítés jár az új szabályok szerint 2017-ben? Végkielégítés nem mindenkinek jár a munkaviszony megszűnése esetén 2017-ben sem. A mun [ ... ]

Adóbevallás 2017 kisokos: a 1653 nyomtatvány kitöltése és adóbevallás határidők 2017-ben

Adóbevallás 2017 nyomtatvány és határidők: a 1653 és az adó 1% nyomtatványok letöltése egy helyről, kitöltési útmutatóval együtt! Adóbevallás 2017 határidők: változtak az időpon [ ... ]

Autópálya matrica árak 2017 és érvényesség: a fizetős utak térképe megyénként 2017-ben

Magyar autópálya matrica árak 2017 és az érvényesség ideje: megyei, heti, havi és éves autópálya matricák díja és a fizetős utak térképe megyénként! 2017-ben is fizetős lesz az M0  [ ... ]

Minimálbér 2015 nettó összege: ennyit kaphat kézhez 2015-ben

Minimálbér 2015 nettó összege: ennyit kaphat kézhez 2015-ben. A biztató gazdasági adatok miatt a magyarországi minimálbér összege 2015-ben újra emelkedni fog és jócskán meghaladhatja a  [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Nagy éves horoszkóp 2017: számos változásra készülhetünk az éves horoszkóp alapján 2017-ben...

Nagy éves horoszkóp 2017: számos változásra készülhetünk az éves horoszkóp alapján 2017-ben. Tervezze előrelátó módon a 2017-es évet, hiszen az új év sok új lehetőségeket ígér,  [ ... ]

Új személyi igazolvány 2017 igénylés: ingyenes az e-személyi igazolvány 2017-ben

Új személyi igazolvány 2017 igénylés: kinek lesz ingyenes az e-személyi igazolvány 2017-ben? Az új személyi igazolvány tartalmazza a TAJ-kártya és az zonosító igazolvány (adókárt [ ... ]

Erkölcsi bizonyítvány igénylése ingyen 2017 - Tudnivalók a hatósági erkölcsi bizonyítványról 2017...

Erkölcsi bizonyítvány igénylése ingyenesen a Központi Okmányirodában 2017-ben; ingyenessé vált az erkölcsi bizonyítvány kikérése. Erkölcsi bizonyítványt 2017-ben is számos állásho [ ... ]

Friss

Számlatükör 2017 minta: ezt kell tudni a számlakeret felépítéséről 2017-ben. Letölthető számlatükör (számlakerettükör) 2017 minta található portálunkon, továbbá részletes leírást is találhat a...
Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2016: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést a jogosultak. 2016. Karácsonyán a fenyőfa alatt a nyugdíjasok állami nyugdíj-kiegészítést találnak majd, 10...
Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei. A lakhatási támogatás 2017. január 1-től jelentősen megváltozik, így a munkáltató akár adómentesen is segítheti dolgozója...
Járulékok 2017, munkáltatói levonások a bruttó bérből: mi mennyi 2017-ben? Változnak az adózás és a cafeteria szabályai! Részletes, frissített összefoglaló táblázat a 2017. évi adó- járulék- és...
Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1-jétől. Ennek oka...

Mi mennyi 2016 / CSOK 2017

Családi adókedvezmény 2017

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2017

Munkaszerződés 2017

Járulékok 2017

Albérleti szerződés 2017

Jelenléti ív 2017 / Túlóra 2017

Számviteli politika 2017

Ajándékozási szerződés 2017

Pénzkezelési szabályzat 2017

Számviteli szabályzatok 2017

Özvegyi nyugdíj 2016

SZÉP Kártya 2016 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2016 / KATA 2017

Betegszabadság 2016

Autópálya matrica 2017

Jogosítvány 2016 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2016

Közmunkabér 2017

Munkanélküli segély 2016

Szociális segély 2016

Megbízási szerződés minta 2017

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2016

Vasárnapi pótlék 2016

Munkáltatói felmondás 2017

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2016

Nyugdíjemelés 2016

Nyugdíj melletti munka 2016

Munkaszüneti napok 2016

Rokkantsági ellátás 2016

Rehabilitációs ellátás 2016

Adóbevallás 2017

Alkalmi munka 2016

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2016

Munka GYED mellett 2016

GYED Extra 2016

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2016

Nők nyugdíja 40 év után 2016

Nyugdíj utalás 2016

2016/2017 tanév rendje

Azonnali hatályú felmondás 2017

Felmondás munkavállaló részéről 2017

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2017

Advent Bécsben 2017

Munkaszüneti napok 2017

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2017

Kínai horoszkóp 2017

Éves horoszkóp 2017

Utazás

A Ryanair 2016-ban Gran Canaria szigetére és Las Palmas repülőterére indít fapados repülőjáratot Budapestről. Gran Canaria (Kanári-szigetek) és Las Palmas látnivalók, strandok, időjárás információk. A...
Fapados menetrend Budapest: 2016-ban ezek az új Wizz Air és Ryanair járatok indulnak Budapestről és Debrecenből. Mutatjuk az új célpontokat és a járatok pontos indulásának időpontjait is! Kezd még...
EasyJet kézipoggyász kisokos 2017: poggyász díjak, méret szabályok, EasyJet utasfelvételi (check-in) tudnivalók és az EasyJet közvetlen járatai budapestről. Berlin, Párizs és London Gatwick mellett...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.