Özvegyi nyugdíj 2018 összege és igénylése: kinek, mikortól és meddig jár?

Özvegyi nyugdíj 2018 összege és igénylése: kinek, mikortól és meddig jár az özvegyi nyugdíj 2018-ban? Ideiglenes és rendes özvegyi nyugdíj mértéke és igénylése 2018-ban, az özvegyi nyugdíj feléledése és szabályai. Sokan nem tudják, de a házastárs mellett az elvált házastárs és az élettárs is jogosult lehet özvegyi nyugdíjra, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Minden olyan szabályt összegyűjtöttünk, mely az özvegyi nyugdíjat érinti 2018-ban. A téma sajnálatos módon sokakat érint, hiszen ma Magyarországon közel 980 ezer özvegy ember él.

Ha váratlanul, vagy hosszan tartó súlyos betegség után valaki elveszíti házastársát vagy szeretett élettársát, akkor élete egyik legnagyobb tragédiája vár rá. Mivel azonban az ember halandó és senki sem él örökké, így az elmúlásra minden embernek fel kell készülnie. Ráadásul a házastárs elveszítésével komoly pénzügyi problémák is kialakulhatnak. A szomorúság mellett sajnos olyan praktikus dolgokra is gondolni kell, hogy az elhunyt személy után jár-e valakinek özvegyi nyugdíj 2018-ban. A nehéz élethelyzetet valamennyire talán segíti az, ha minden fontos információt és szabályt összefoglalunk írásunkban, hogy a nehéz helyzetbe került özvegy feleség vagy férj tájékozódhasson az özvegyi juttatásokról. Írásunkban részletesen taglaljuk, hogy mi különbség az ideiglenes és az állandó vagy rendes özvegyi nyugdíj között, és arról is szót ejtünk, hogy mit jelent ez utóbbival kapcsolatban az "özvegyi nyugdíj feléledése" kifejezés.


Ma Magyarországon a magas halandóság és az elöregedés miatt több százezer embert érintenek az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos szabályok. Az országban közel négyszer annyi nő jogosult özvegyi nyugdíjra mint férfi, hiszen a férfiak születéskor várható átlagéletkora 72,13 év, míg a nőké 78,91 év a 2014-es adatok szerint, vagyis a nők előbb válnak özveggyé. Érdekes adalék, hogy például Budapesten a statisztikai hivatal adatai alapján a férfiak születéskor várható átlagéletkora 2001-ben még csak 69,28 év volt, 2014-ben pedig már 74,14 év volt ugyanez a mutató. A nők esetében Budapesten 2001-ben a születéskor várható átlagéletkor 76,52 év volt, 2014-ben pedig ugyanez a mutató 80,04 év volt.

Sajnos sokan kerülnek nehéz anyagi helyzetbe párjuk elvesztésével, ezért is folyósít az állam özvegyi nyugdíjat azok számára, akiknek házastársuk vagy élettársuk nélkül kell folytatni életüket. A jogszabályok által meghatározott számos feltételnek kell ahhoz megfelelni 2018-ban is, hogy valaki házastársként, élettársként vagy elvált házastársként szeretne özvegyi nyugdíjat igényelni. Az alábbiakban minden lehetőséget és eshetőséget részletesen taglalunk az özvegyi nyugdíj jogosultsággal kapcsolatban.

Napjainkban hazánkban hozzávetőlegesen 820 ezer özvegy nő és 150 ezer özvegy férfi él, közel 650 ezer ember kapja a saját nyugdíja mellett kiegészítő juttatásként az özvegyi nyugdíjat, közel 100 ezer állampolgár pedig fő ellátásként kapja azt. Az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot nagyon sokan félreértik, hogy kinek és mely okból jár. Erről szólunk közérthetően az alábbiakban.

Özvegyi nyugdíj jogosultság 2018

A legtöbb ember azt gondolja, hogy az özvegyi nyugdíj minden házastársnak automatikusan jár, ha elveszti párját. Azonban ez nem így van, ennek megértéséhez érdemes visszatekinteni az elmúlt évtizedekre is. Az özvegyi nyugdíjat több, mint száz éve vezették be Magyarországon abból a célból, hogy azok az özvegyen maradt feleségek kaphassák meg, akik férjükkel közös gyermekeiket nevelték, és emiatt természetesen nem dolgoztak.

Ebből az okból következően a háztartásbeli anyák nem is voltak jogosultak saját jogon nyugdíjra, így a férjük sajnálatos elvesztése rendkívül nehéz anyagi helyzetbe hozta őket és árván maradt gyermekeiket. Így az özvegyen maradt feleségnek járt az elhunyt férj után egy bizonyos összegű özvegyi nyugdíj, hogy el tudja tartani a családot a továbbiakban is. A korábbi viharos évtizedekben, amikor Magyarországon háborúk pusztítottak, és sok katonafeleség nevelte árva gyermekeit, érthető ha állami támogatást kaptak a gyermekneveléshez.

Az özvegyi nyugdíj jogosultság oka 2018-ban sem az a szomorú tény, hogy valakinek meghalt a férje, vagy a felesége. Ugyanis csak abban az esetben jár valaki számára özvegyi nyugdíj, ha a férj halálával a család jövedelemforrása oly mértékben lecsökkent, hogy azt az egyedül maradt feleség még részben sem tudja pótolni vagy kiegészíteni. Az özvegyi nyugdíj összege 2018-ban is csak azok számára nyújt segítséget, akik úgy maradtak özvegyek, hogy önhibájukon kívül eső okok miatt nem képesek ellátni árván maradt gyermekeket. Így fordulhat elő, hogy a jogszabályok szerint aki fiatalon veszíti el fiatal párját, az nem jogosult özvegyi nyugdíj folyósítására.

Az özvegyi nyugdíj jogosultsághoz az elhunyt és az igénylő részéről is teljesülnie kell az özvegyi nyugdíjhoz szükséges számos feltételnek. Az özvegyi nyugdíj mértéke és összege az elhunyt keresetétől függ. Ezen kívül másik három feltétel közül egynek szintén teljesülnie kell, akkor kaphatja meg a kérelmező az özvegyi nyugdíjat. Ezek a feltételek: ha betöltötte az igénylő a nyugdíjkorhatárt, vagy ha egészségi állapota legfeljebb 50%-os, illetve ha az egyedül maradt anya legalább két árva gyermeket nevel. Manapság már természetesen az magától értetődik, hogy nemcsak a nők, hanem a férfiak is ugyanolyan feltételekkel lehetnek jogosultak özvegyi nyugdíjra, tehát a rájuk vonatkozó szabályok nem különböznek a nőkre vonatkozó szabályozástól.

Az özvegyi nyugdíj megállapításához szükséges feltétel, hogy az elhunyt személy megfelelő szolgálati idővel rendelkezett-e, vagy megállapítható lett volna ez számára a ledolgozott évei alapján. Ez érthetőbben azt jelenti, hogy ha öregségi nyugdíjra volt jogosult amikor meghalt, akkor az öregségi nyugdíj alapján özvegy házastársának megállapíthatnak bizonyos összegű özvegyi nyugdíjat.

Az özvegyi nyugdíj megállapításához azonban 2018-ban is más szempontokat kell figyelembe venni, ha az elhunyt még nem szerzett öregségi nyugdíjat. Ilyenkor kettőtől huszonöt évig számítják az elhunyt által megszerzett szolgálati időt jelentő évek számát, és ez alapján számítanak ki egy virtuális nyugdíjat, mely az alapja lesz annak, amit az özvegy kaphat özvegyi hozzátartozói nyugellátásként. Az alábbi táblázatban az látható, hogy ha valaki nem nyugdíjasként hal meg, akkor házastársa vagy élettársa számára mely esetekben lehet özvegyi nyugdíjat lehet megállapítani.

Az elhunyt személy életkora

Házastárs/élettárs özvegyi nyugdíjának megállapításához szükséges biztosítási jogviszony időtartama, mellyel az elhunyt személy rendelkezett

22 évnél fiatalabb

2 év biztosítási jogviszony

22-25 év között

4 év biztosítási jogviszony

25-30 év között

6 év biztosítási jogviszony

30-35 év között

8 év biztosítási jogviszony

35-45 év között

10 év biztosítási jogviszony

45 éves kor után, öregségi nyugdíjkorhatár előtt

15 év biztosítási jogviszony

Feltételek az özvegy szempontjából

Számos feltételnek kell megfelelnie az özvegynek attól függően, hogy az elhunyttal milyen jogviszonyban élt. Az özvegy lehetett az elhunyt házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa (azonos nemű párok esetén), valamint elvált házastársa, továbbá a házastársától külön élő házastársa. Attól függően, hogy milyen jogviszonyban élt együtt az adott pár, az egyedül maradt fél másként jogosult özvegyi nyugdíjra 2018-ban is.

Fontos tudni, hogy özvegyi nyugdíj 2018-ban sem jár senkinek automatikusan, azt a nyugdíjfolyósító semmilyen esetben sem állapítja meg hivatalból eljárva, haláleset esetén azt az özvegynek szükséges minden esetben azt igényelnie. Az igénylést követően bírálja el a hivatal az özvegyi nyugdíjra beadott kérvényt, majd határozatot hoz. Az özvegyi nyugdíjnak alapvetően három különböző formája van, melyről az alábbiakban írunk részletesebben.

Özvegyi nyugdíj jár az élettársnak is két esetben. Az első esetben az elhunyttal annak halála előtt legalább egy éven keresztül megszakítás nélkül együtt élt az özvegy, továbbá született legalább egy közös gyermekük. A második esetben akkor jogosult a túlélő élettárs az ellátásra, ha az elhunyttal annak halála előtt legalább tíz éven keresztül megszakítás nélkül együtt éltek.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj 2018

A haláleset követő sokk és a gyász idejére egy évig a legtöbb embernek jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj 2018-ban is, melyet a nyugdíjfolyósítónál kell igényelni. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj mértéke az elhunyt nyugdíjának 60 százalékát jelenti, a fő szabály szerinti folyósításának időtartama pedig az elhunyt halálának időpontjától számított legalább egy évig terjed.

Ha valaki elvált, vagy több mint egy éve külön él élettársától, akkor csakis abban az esetben igényelhet ideiglenes özvegyi nyugdíjat, ha korábban számára gyermekek után tartásdíj járt. Az özvegyi nyugdíj összege ebben az esetben azonban nem lehet több a tartásdíj összegénél.

Állandó vagy rendes özvegyi nyugdíj 2018

Ha valakinek egy éven keresztül folyósítottak ideiglenes özvegyi nyugdíjat, akkor néhány további feltétel teljesülése esetén rendes vagy állandó özvegyi nyugdíjra is jogosult lehet 2018-ban, ha már betöltötte a nyugdíjkorhatárt. Az a személy kaphat rendes özvegyi nyugdíjat, aki házastársa vagy élettársa halálakor már betöltötte a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, vagy házastársa jogán árvaellátásra jogosult, esetleg megváltozott munkaképességű. Az igényléskor közölt feltételeket természetesen a nyugdíjfolyósítónak meg kell vizsgálnia. A rendes özvegyi nyugdíj mértéke az elhunyt nyugdíjának 30 vagy 60 százaléka, az egyéni körülményektől függően.

A rendes özvegyi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító feléledési űrlapjával lehet igényelni, a rendes özvegyi nyugdíj mértéke 60 százalék abban az esetben, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő özvegyet saját jogon nem illeti meg öregségi nyugdíj, árvaellátás, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás, sem egyéb rendszeres juttatás. A rendes özvegyi nyugdíj mértéke azonban csak 30 százalék abban az esetben, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő özvegyet saját jogon megilleti valamilyen rendszeres juttatás, például öregségi nyugdíj, árvaellátás, esetleg rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás.

Özvegyi nyugdíj feléledése

Az egyedül élő özvegy házastárs akkor kaphat rendes özvegyi nyugdíjat, ha az előbb is említett három feltétel (betölti a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, házastársa jogán árvaellátásra jogosult, vagy megváltozott munkaképességűvé válik) közül valamelyik bekövetkezik a házastárs halálától számított 10 éven belül (vagyis ez az özvegyi nyugdíj feléledése). Ez egy nagyon fontos kitétel, így nem kaphat rendes özvegyi nyugdíjat például az a hölgy, aki 40 év munka után megy nyugdíjba, ha még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt.

Az özvegyi nyugdíj második alkalommal is "feléledhet", abban az esetben például, ha az özvegy első házastársa után jogosult volt rendes özvegyi nyugdíjra, majd a második házasságkötés miatt a jogosultságot elvesztette. Egy - a második férjtől történő - válás után azonban első férje után az özvegy újra jogosult lehet az özvegyi nyugdíjra. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezek viszont már olyan személyre szabott feltételektől és egyénektől függő jogesetek, melyeknél minden esetben szakértők vagy a nyugdíjfolyósító segítségét érdemes kérni a kérdés tisztázásához.

A rendes özvegyi nyugdíjra való jogosultság abban az esetben szűnhet meg, ha az özvegy újra házasságot köt. Ezért is érdemes az állandó kifejezést inkább kerülni a rendes özvegyi nyugdíj megnevezésekor, hiszen van olyan eset, amikor elveszhet a jogosultság, ahogy az előbb is említettük.

Fontos figyelni özvegyi nyugdíjra való jogosultság esetén arra, hogy 2018-ban sem állapítja meg a hivatal senki számára automatikusan az özvegyi nyugdíjat. Vagyis az ideiglenes és a rendes özvegyi nyugdíjat (a feléledést) is külön kérelmek és nyomtatványok benyújtásával a nyugdíjfolyósítótól kell igényelni. Erre a fontos szabályra mindenkinek oda kell figyelni, aki jogosult lehet özvegyi nyugdíjra és szeretne 2018-ban igényelni ilyen ellátást.


KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta: katásoknak kötelező a nyilvántartás vezetése 2018-ban...

KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta letöltés: katásoknak kötelező a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is! KATA adózás esetén a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is  [ ... ]

Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmo [ ... ]

Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok?

Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugd [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás va...

Ingatlan illeték 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2018-ban is számos esetben érvény [ ... ]

Felmondási idő 2018: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2018-ban

Felmondási idő 2018: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2018-ban. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok az elm [ ... ]

Jogosítvány ára 2018: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2018-ban

Jogosítvány ára 2018: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2018-ban. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2018-ban a jogosítvány [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2018: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2018-ban

Családi adókedvezmény összege 2018: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2018-ban. Mi mennyi 2018-ban? Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gye [ ... ]

Munkaszüneti napok 2018: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2018-ban

Munkaszüneti napok 2018-ban, munkarend és munkaidő naptár 2018 minden tudnivalóval! Kilenc hosszú hétvége és áthelyezett munkanap vár ránk 2018-ban! A munkanap áthelyezések miatt 2018-ba [ ... ]

Tanév rendje 2017/18: itt a hivatalos lista, hogy mikor lesznek az iskolai szünetek idén

2017/2018 tanév rendje: ekkor lesz az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet idén. Itt megtalálható a 2017-18-as tanév naptár szerinti időbeosztása, vagyis az iskolai tanítás [ ... ]

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2018: fontos változásokra kell számítani

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2018: rokkant nyugdíj helyett fontos változások léptek életbe korábban, melyre 2018-ban is fontos figyelni. Érdemes tisztázni a rokkantsági ellát [ ... ]

Nők nyugdíja 40 év után 2018: feltételek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjhoz 2018-ban...

Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2018: feltételek és szabályok a nők 40 év munka utáni kedvezményes nyugdíjához 2018-ban. Nők 40 éves nyugdíjazása 2018-ban is igényelhető, a nő [ ... ]

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben?

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben? Most megtudhatja, hogy 2017-ben mire számíthat a kínai horoszkóp előrejelzései alapján: szerencse, harmónia, bőség [ ... ]

Kínai horoszkóp 2016: a Majom éve Önnek milyen változásokat hoz 2016-ban?

Kínai horoszkóp 2016: a Majom éve Önnek milyen változásokat hoz 2016-ban?g> Itt megtudhatja, hogy 2016-ban mire számíthat a kínai horoszkóp jövendölései alapján: harmónia, remény, szeren [ ... ]

TB járulék összege 2018: TB járulék fizetés egyénileg vagy munkanélkülieknek 2018-ban

TB változások 2018 és TB járulék összege és fizetése egyénileg 2018: így történik a TB fizetés egyénileg vagy munkanélkülieknek 2018-ban. Mennyi a TB járulék összege 2018-ban? Minde [ ... ]

Ingatlan bérbeadás adózása 2018: változásokra kell figyelni lakáskiadás esetén!

Ingatlan bérbeadás (albérlet) utáni adózás 2018: erre figyeljen lakáskiadás utáni adózás esetén 2018-ben! Jelentősen módosult és kedvezőbb adózás terheli az ingatlankiadást 2018-tó [ ... ]

Friss

KATA bevételi nyilvántartás 2018 minta letöltés: katásoknak kötelező a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is! KATA adózás esetén a bevételi nyilvántartás vezetése 2018-ban is kötelező, töltse...
Pénzmosás elleni szabályzat 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmosás elleni...
Nyugdíjprémium összege 2018: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugdíjasok egyszeri...
Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasabb nettó bért kap...
Cafeteria szabályzat minta 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2018 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakmai iratanyagról van...

CSOK 2018

Családi adókedvezmény 2018

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2018

Pénzmosás elleni szabályzat 2018

Munkaszerződés 2018

Munkáltatói tájékoztató 2018

Járulékok 2018

Albérleti szerződés 2018

Jelenléti ív 2018 / Túlóra 2018

Számviteli politika 2018

Ajándékozási szerződés 2018

Pénzkezelési szabályzat 2018

Számviteli szabályzatok 2018

Özvegyi nyugdíj 2018

SZÉP Kártya 2018 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2018 / KATA 2018

Betegszabadság 2018

Autópálya matrica 2018

Jogosítvány 2018 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2018

Közmunkabér 2018

Munkanélküli segély 2018

Szociális segély 2018

Megbízási szerződés minta 2018

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2018

Vasárnapi pótlék 2018

Munkáltatói felmondás 2018

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2018

Nyugdíjemelés 2018

Nyugdíj melletti munka 2018

Rokkantsági ellátás 2018

Rehabilitációs ellátás 2018

Adóbevallás 2018

Alkalmi munka 2018

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2018

Munka GYED mellett 2018

GYED Extra 2018

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2018

Nők nyugdíja 40 év után 2018

Nyugdíj utalás 2018

Azonnali hatályú felmondás 2018

Felmondás munkavállaló részéről 2018

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2018

Advent Bécsben 2018

Munkaszüneti napok 2018

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2018

Éves horoszkóp 2018

Utazás

Szlovén autópálya matrica 2018 árak, vásárlás és Szlovénia autópálya térkép. A szlovén matricával igénybe vehető autópálya fontos alternatív tranzitútvonal Horvátország tengerparti városai valamint...
Horvátország bankkártyás fizetés: hogyan lehetséges a gyors kártyás fizetés a horvát autópálya szakaszokon? Milyen bankkártyákkal és hol lehet fizetni Horvátországban? Érdemes-e a kuna árfolyammal és...
Top 12 homokos tengerpart Horvátország: itt a teljes lista és térkép a horvát homokos strandokról! Apartman és szállás ajánló a horvát homokos strandok közelében, melyek kisgyermekes családok számára...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.