Özvegyi nyugdíj 2017 összege és igénylése: kinek, mikortól és meddig jár?

Özvegyi nyugdíj 2017 összege és igénylése: kinek, mikortól és meddig jár az özvegyi nyugdíj 2017-ben? Ideiglenes és rendes özvegyi nyugdíj mértéke és igénylése 2017-ben, az özvegyi nyugdíj feléledése és szabályai. Sokan nem tudják, de a házastárs mellett az elvált házastárs és az élettárs is jogosult lehet özvegyi nyugdíjra, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Minden olyan szabályt összegyűjtöttünk, mely az özvegyi nyugdíjat érinti 2017-ben. A téma sajnálatos módon sokakat érint, hiszen ma Magyarországon közel 980 ezer özvegy ember él.

Ha váratlanul, vagy hosszan tartó súlyos betegség után valaki elveszíti házastársát vagy szeretett élettársát, akkor élete egyik legnagyobb tragédiája vár rá. Mivel azonban az ember halandó és senki sem él örökké, így az elmúlásra minden embernek fel kell készülnie. Ráadásul a házastárs elveszítésével komoly pénzügyi problémák is kialakulhatnak. A szomorúság mellett sajnos olyan praktikus dolgokra is gondolni kell, hogy az elhunyt személy után jár-e valakinek özvegyi nyugdíj 2016-ban. A nehéz élethelyzetet valamennyire talán segíti az, ha minden fontos információt és szabályt összefoglalunk írásunkban, hogy a nehéz helyzetbe került özvegy feleség vagy férj tájékozódhasson az özvegyi juttatásokról. Írásunkban részletesen taglaljuk, hogy mi különbség az ideiglenes és az állandó vagy rendes özvegyi nyugdíj között, és arról is szót ejtünk, hogy mit jelent ez utóbbival kapcsolatban az "özvegyi nyugdíj feléledése" kifejezés.


Ma Magyarországon a magas halandóság és az elöregedés miatt több százezer embert érintenek az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos szabályok. Az országban közel négyszer annyi nő jogosult özvegyi nyugdíjra mint férfi, hiszen a férfiak születéskor várható átlagéletkora 72,13 év, míg a nőké 78,91 év a 2014-es adatok szerint, vagyis a nők előbb válnak özveggyé. Érdekes adalék, hogy például Budapesten a statisztikai hivatal adatai alapján a férfiak születéskor várható átlagéletkora 2001-ben még csak 69,28 év volt, 2014-ben pedig már 74,14 év volt ugyanez a mutató. A nők esetében Budapesten 2001-ben a születéskor várható átlagéletkor 76,52 év volt, 2014-ben pedig ugyanez a mutató 80,04 év volt.

Sajnos sokan kerülnek nehéz anyagi helyzetbe párjuk elvesztésével, ezért is folyósít az állam özvegyi nyugdíjat azok számára, akiknek házastársuk vagy élettársuk nélkül kell folytatni életüket. A jogszabályok által meghatározott számos feltételnek kell ahhoz megfelelni 2016-ban is, hogy valaki házastársként, élettársként vagy elvált házastársként szeretne özvegyi nyugdíjat igényelni. Az alábbiakban minden lehetőséget és eshetőséget részletesen taglalunk az özvegyi nyugdíj jogosultsággal kapcsolatban.

Napjainkban hazánkban hozzávetőlegesen 820 ezer özvegy nő és 150 ezer özvegy férfi él, közel 650 ezer ember kapja a saját nyugdíja mellett kiegészítő juttatásként az özvegyi nyugdíjat, közel 100 ezer állampolgár pedig fő ellátásként kapja azt. Az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot nagyon sokan félreértik, hogy kinek és mely okból jár. Erről szólunk közérthetően az alábbiakban.

Özvegyi nyugdíj jogosultság 2016

A legtöbb ember azt gondolja, hogy az özvegyi nyugdíj minden házastársnak automatikusan jár, ha elveszti párját. Azonban ez nem így van, ennek megértéséhez érdemes visszatekinteni az elmúlt évtizedekre is. Az özvegyi nyugdíjat több, mint száz éve vezették be Magyarországon abból a célból, hogy azok az özvegyen maradt feleségek kaphassák meg, akik férjükkel közös gyermekeiket nevelték, és emiatt természetesen nem dolgoztak.

Ebből az okból következően a háztartásbeli anyák nem is voltak jogosultak saját jogon nyugdíjra, így a férjük sajnálatos elvesztése rendkívül nehéz anyagi helyzetbe hozta őket és árván maradt gyermekeiket. Így az özvegyen maradt feleségnek járt az elhunyt férj után egy bizonyos összegű özvegyi nyugdíj, hogy el tudja tartani a családot a továbbiakban is. A korábbi viharos évtizedekben, amikor Magyarországon háborúk pusztítottak, és sok katonafeleség nevelte árva gyermekeit, érthető ha állami támogatást kaptak a gyermekneveléshez.

Az özvegyi nyugdíj jogosultság oka 2016-ban sem az a szomorú tény, hogy valakinek meghalt a férje, vagy a felesége. Ugyanis csak abban az esetben jár valaki számára özvegyi nyugdíj, ha a férj halálával a család jövedelemforrása oly mértékben lecsökkent, hogy azt az egyedül maradt feleség még részben sem tudja pótolni vagy kiegészíteni. Az özvegyi nyugdíj összege 2016-ban is csak azok számára nyújt segítséget, akik úgy maradtak özvegyek, hogy önhibájukon kívül eső okok miatt nem képesek ellátni árván maradt gyermekeket. Így fordulhat elő, hogy a jogszabályok szerint aki fiatalon veszíti el fiatal párját, az nem jogosult özvegyi nyugdíj folyósítására.

Az özvegyi nyugdíj jogosultsághoz az elhunyt és az igénylő részéről is teljesülnie kell az özvegyi nyugdíjhoz szükséges számos feltételnek. Az özvegyi nyugdíj mértéke és összege az elhunyt keresetétől függ. Ezen kívül másik három feltétel közül egynek szintén teljesülnie kell, akkor kaphatja meg a kérelmező az özvegyi nyugdíjat. Ezek a feltételek: ha betöltötte az igénylő a nyugdíjkorhatárt, vagy ha egészségi állapota legfeljebb 50%-os, illetve ha az egyedül maradt anya legalább két árva gyermeket nevel. Manapság már természetesen az magától értetődik, hogy nemcsak a nők, hanem a férfiak is ugyanolyan feltételekkel lehetnek jogosultak özvegyi nyugdíjra, tehát a rájuk vonatkozó szabályok nem különböznek a nőkre vonatkozó szabályozástól.

Az özvegyi nyugdíj megállapításához szükséges feltétel, hogy az elhunyt személy megfelelő szolgálati idővel rendelkezett-e, vagy megállapítható lett volna ez számára a ledolgozott évei alapján. Ez érthetőbben azt jelenti, hogy ha öregségi nyugdíjra volt jogosult amikor meghalt, akkor az öregségi nyugdíj alapján özvegy házastársának megállapíthatnak bizonyos összegű özvegyi nyugdíjat.

Az özvegyi nyugdíj megállapításához azonban 2016-ban is más szempontokat kell figyelembe venni, ha az elhunyt még nem szerzett öregségi nyugdíjat. Ilyenkor kettőtől huszonöt évig számítják az elhunyt által megszerzett szolgálati időt jelentő évek számát, és ez alapján számítanak ki egy virtuális nyugdíjat, mely az alapja lesz annak, amit az özvegy kaphat özvegyi hozzátartozói nyugellátásként. Az alábbi táblázatban az látható, hogy ha valaki nem nyugdíjasként hal meg, akkor házastársa vagy élettársa számára mely esetekben lehet özvegyi nyugdíjat lehet megállapítani.

Az elhunyt személy életkora

Házastárs/élettárs özvegyi nyugdíjának megállapításához szükséges biztosítási jogviszony időtartama, mellyel az elhunyt személy rendelkezett

22 évnél fiatalabb

2 év biztosítási jogviszony

22-25 év között

4 év biztosítási jogviszony

25-30 év között

6 év biztosítási jogviszony

30-35 év között

8 év biztosítási jogviszony

35-45 év között

10 év biztosítási jogviszony

45 éves kor után, öregségi nyugdíjkorhatár előtt

15 év biztosítási jogviszony

Feltételek az özvegy szempontjából

Számos feltételnek kell megfelelnie az özvegynek attól függően, hogy az elhunyttal milyen jogviszonyban élt. Az özvegy lehetett az elhunyt házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa (azonos nemű párok esetén), valamint elvált házastársa, továbbá a házastársától külön élő házastársa. Attól függően, hogy milyen jogviszonyban élt együtt az adott pár, az egyedül maradt fél másként jogosult özvegyi nyugdíjra 2016-ban is.

Fontos tudni, hogy özvegyi nyugdíj 2016-ban sem jár senkinek automatikusan, azt a nyugdíjfolyósító semmilyen esetben sem állapítja meg hivatalból eljárva, haláleset esetén azt az özvegynek szükséges minden esetben azt igényelnie. Az igénylést követően bírálja el a hivatal az özvegyi nyugdíjra beadott kérvényt, majd határozatot hoz. Az özvegyi nyugdíjnak alapvetően három különböző formája van, melyről az alábbiakban írunk részletesebben.

Özvegyi nyugdíj jár az élettársnak is két esetben. Az első esetben az elhunyttal annak halála előtt legalább egy éven keresztül megszakítás nélkül együtt élt az özvegy, továbbá született legalább egy közös gyermekük. A második esetben akkor jogosult a túlélő élettárs az ellátásra, ha az elhunyttal annak halála előtt legalább tíz éven keresztül megszakítás nélkül együtt éltek.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj 2016

A haláleset követő sokk és a gyász idejére egy évig a legtöbb embernek jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj 2016-ban is, melyet a nyugdíjfolyósítónál kell igényelni. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj mértéke az elhunyt nyugdíjának 60 százalékát jelenti, a fő szabály szerinti folyósításának időtartama pedig az elhunyt halálának időpontjától számított legalább egy évig terjed.

Ha valaki elvált, vagy több mint egy éve külön él élettársától, akkor csakis abban az esetben igényelhet ideiglenes özvegyi nyugdíjat, ha korábban számára gyermekek után tartásdíj járt. Az özvegyi nyugdíj összege ebben az esetben azonban nem lehet több a tartásdíj összegénél.

Állandó vagy rendes özvegyi nyugdíj 2016

Ha valakinek egy éven keresztül folyósítottak ideiglenes özvegyi nyugdíjat, akkor néhány további feltétel teljesülése esetén rendes vagy állandó özvegyi nyugdíjra is jogosult lehet 2016-ban, ha már betöltötte a nyugdíjkorhatárt. Az a személy kaphat rendes özvegyi nyugdíjat, aki házastársa vagy élettársa halálakor már betöltötte a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, vagy házastársa jogán árvaellátásra jogosult, esetleg megváltozott munkaképességű. Az igényléskor közölt feltételeket természetesen a nyugdíjfolyósítónak meg kell vizsgálnia. A rendes özvegyi nyugdíj mértéke az elhunyt nyugdíjának 30 vagy 60 százaléka, az egyéni körülményektől függően.

A rendes özvegyi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító feléledési űrlapjával lehet igényelni, a rendes özvegyi nyugdíj mértéke 60 százalék abban az esetben, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő özvegyet saját jogon nem illeti meg öregségi nyugdíj, árvaellátás, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás, sem egyéb rendszeres juttatás. A rendes özvegyi nyugdíj mértéke azonban csak 30 százalék abban az esetben, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő özvegyet saját jogon megilleti valamilyen rendszeres juttatás, például öregségi nyugdíj, árvaellátás, esetleg rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás.

Özvegyi nyugdíj feléledése

Az egyedül élő özvegy házastárs akkor kaphat rendes özvegyi nyugdíjat, ha az előbb is említett három feltétel (betölti a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, házastársa jogán árvaellátásra jogosult, vagy megváltozott munkaképességűvé válik) közül valamelyik bekövetkezik a házastárs halálától számított 10 éven belül (vagyis ez az özvegyi nyugdíj feléledése). Ez egy nagyon fontos kitétel, így nem kaphat rendes özvegyi nyugdíjat például az a hölgy, aki 40 év munka után megy nyugdíjba, ha még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt.

Az özvegyi nyugdíj második alkalommal is "feléledhet", abban az esetben például, ha az özvegy első házastársa után jogosult volt rendes özvegyi nyugdíjra, majd a második házasságkötés miatt a jogosultságot elvesztette. Egy - a második férjtől történő - válás után azonban első férje után az özvegy újra jogosult lehet az özvegyi nyugdíjra. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezek viszont már olyan személyre szabott feltételektől és egyénektől függő jogesetek, melyeknél minden esetben szakértők vagy a nyugdíjfolyósító segítségét érdemes kérni a kérdés tisztázásához.

A rendes özvegyi nyugdíjra való jogosultság abban az esetben szűnhet meg, ha az özvegy újra házasságot köt. Ezért is érdemes az állandó kifejezést inkább kerülni a rendes özvegyi nyugdíj megnevezésekor, hiszen van olyan eset, amikor elveszhet a jogosultság, ahogy az előbb is említettük.

Fontos figyelni özvegyi nyugdíjra való jogosultság esetén arra, hogy 2016-ban sem állapítja meg a hivatal senki számára automatikusan az özvegyi nyugdíjat. Vagyis az ideiglenes és a rendes özvegyi nyugdíjat (a feléledést) is külön kérelmek és nyomtatványok benyújtásával a nyugdíjfolyósítótól kell igényelni. Erre a fontos szabályra mindenkinek oda kell figyelni, aki jogosult lehet özvegyi nyugdíjra és szeretne 2016-ban igényelni ilyen ellátást.


Horvátországi autópályadíjak 2017: kalkulátor, térkép és benzinkutak listája

Horvát autópályadíj 2017 kalkulátor (frissített árak!), sebességhatárok Horvátországban, benzinkutak és 2017-es horvát autópálya térkép. A horvát autópálya díjak 2017-től újra d [ ... ]

Magyarországhoz legközelebbi horvát tengerpart: a leggyorsabban ide juthat el!

Magyarországhoz legközelebbi horvát tengerpart: a leggyorsabban ide juthat el! Rengetegen keresik minden évben a Magyarországhoz legközelebbi horvát >homokos vagy kavicsos strandokat és engerp [ ... ]

Horvátországi árak 2017: élelmiszer, szállás, étterem, benzin árak aktuális listája 2017-ben...

Aktuális árak Horvátországban új, 2017-es lista: horvátországi élelmiszer árak a szupermarketekben, olcsó szállás és apartman árak, étteremben tapasztalható étel és ital árak, benzi [ ... ]

Horvátország legszebb helyei, strandjai és tengerpartjai képekkel és leírással

Horvátország legszebb helyei, strandjai, szigetei és tengerpartjai képekkel és leírással 2017: ez a 10 legjobb strand és gyönyörű tengerpart a horvát Adrián, szubjektív értékelésünk  [ ... ]

CSOK 2017 kisokos: a CSOK feltételei, összege, igénylése új és használt lakásra 2017-ben

CSOK 2017 változások, feltételek és az igénylés módja, CSOK-rendelet 2017 és kalkulátor: a CSOK támogatás összege új és használt lakásra, házra, bővítésre. Egy helyen mindent megtu [ ... ]

GYED / GYES kisokos 2017: ezt kell tudni a CSED, GYED és GYES összegéről és igényléséről 2017-ben...

GYED / GYES / CSED 2017 összege, igénylés módja: fontos tudnivalók és kalkulátor a CSED, anyasági támogatás, GYES és GYED Extra 2017-től aktuális változásairól és a terhes nők és a  [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Végkielégítés 2017: kinek mennyi végkielégítés jár az új szabályok szerint 2017-ben?

Végkielégítés mértéke 2017: kinek mennyi végkielégítés jár az új szabályok szerint 2017-ben? Végkielégítés nem mindenkinek jár a munkaviszony megszűnése esetén 2017-ben sem. A mun [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Adóbevallás 2017 kisokos: a 1653 nyomtatvány kitöltése és adóbevallás határidők 2017-ben

Adóbevallás 2017 nyomtatvány és határidők: a 1653 és az adó 1% nyomtatványok letöltése egy helyről, kitöltési útmutatóval együtt! Adóbevallás 2017 határidők: változtak az időpon [ ... ]

Minimálbér 2015 nettó összege: ennyit kaphat kézhez 2015-ben

Minimálbér 2015 nettó összege: ennyit kaphat kézhez 2015-ben. A biztató gazdasági adatok miatt a magyarországi minimálbér összege 2015-ben újra emelkedni fog és jócskán meghaladhatja a  [ ... ]

Nagy éves horoszkóp 2017: számos változásra készülhetünk az éves horoszkóp alapján 2017-ben...

Nagy éves horoszkóp 2017: számos változásra készülhetünk az éves horoszkóp alapján 2017-ben. Tervezze előrelátó módon a 2017-es évet, hiszen az új év sok új lehetőségeket ígér,  [ ... ]

2016/2017-es tanév rendje: az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet időpontjai

Itt elérhető a 2016/2017-es tanév rendje: az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet időpontjai. Emellett a 2015/2016-os tanév rendje is megtalálható oldalunkon: ekkor lesz a tav [ ... ]

Ingatlan illeték 2017 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás va...

Ingatlan illeték 2017 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2017-ben is számos esetben érvény [ ... ]

Felmondás közös megegyezéssel minta 2017: szabályok és felmondó levél minta 2017

Felmondás közös megegyezéssel minta 2017: szabályok és felmondó levél minta letöltése 2017-ben. Közös megegyezéssel történő felmondás 2017-ben is a munkavállaló és a munkáltató m [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2017: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben

Családi adókedvezmény összege 2017: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben. Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gyerek után és jelent [ ... ]

Felmondási idő 2017: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2017-ben

Felmondási idő 2017: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2017-ben. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok az elm [ ... ]

Jogosítvány ára 2017: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2017-bean

Jogosítvány ára 2017: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2017-ben. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2017-ben a jogosítvány [ ... ]

Azonnali hatályú felmondás 2017 minta: mit kell tenni ha a munkavállaló vagy a munkáltató mond fel?...

Azonnali hatályú felmondás 2017 indoklás nélkül minta: mit kell tenni ha a munkavállaló vagy a munkáltató mond fel 2017-ben? Korábban rendkívüli felmondásnak nevezték ezt az elbocsátá [ ... ]

Friss

Érettségi 2017 kisokos: emelt szintű és középszintű írásbeli és szóbeli időpontok, jelentkezés, érettségi tantárgyak és tételek 2017, követelmények, új érettségi feladatok és megoldások. 2017-ben...
Munkáltatói tájékoztató 2017 minta: kötelező a munkaszerződéshez mellékelni 2017-ben! Munkáltatói tájékoztatás az új Munka Törvénykönyve előírásai alapján, melyet a munkavállaló részére el kell...
Számlatükör 2017 minta: ezt kell tudni a számlakeret felépítéséről 2017-ben. Letölthető számlatükör (számlakerettükör) 2017 minta található portálunkon, továbbá részletes leírást is találhat a...
Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2017: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést a jogosultak. 2017. Karácsonyán a fenyőfa alatt a nyugdíjasok állami nyugdíj-kiegészítést találnak majd, 10...
Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei. A lakhatási támogatás 2017. január 1-től jelentősen megváltozik, így a munkáltató akár adómentesen is segítheti dolgozója...

CSOK 2017

Családi adókedvezmény 2017

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2017

Munkaszerződés 2017

Munkáltatói tájékoztató 2017

Járulékok 2017

Albérleti szerződés 2017

Jelenléti ív 2017 / Túlóra 2017

Számviteli politika 2017

Ajándékozási szerződés 2017

Pénzkezelési szabályzat 2017

Számviteli szabályzatok 2017

Özvegyi nyugdíj 2016

SZÉP Kártya 2016 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2016 / KATA 2017

Betegszabadság 2016

Autópálya matrica 2017

Jogosítvány 2016 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2016

Közmunkabér 2017

Munkanélküli segély 2016

Szociális segély 2016

Megbízási szerződés minta 2017

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2016

Vasárnapi pótlék 2016

Munkáltatói felmondás 2017

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2016

Nyugdíjemelés 2016

Nyugdíj melletti munka 2016

Munkaszüneti napok 2016

Rokkantsági ellátás 2016

Rehabilitációs ellátás 2016

Adóbevallás 2017

Alkalmi munka 2016

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2016

Munka GYED mellett 2016

GYED Extra 2016

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2016

Nők nyugdíja 40 év után 2016

Nyugdíj utalás 2016

2016/2017 tanév rendje

Azonnali hatályú felmondás 2017

Felmondás munkavállaló részéről 2017

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2017

Advent Bécsben 2017

Munkaszüneti napok 2017

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2017

Kínai horoszkóp 2017

Éves horoszkóp 2017

Utazás

Horvát autópályadíj 2017 kalkulátor (frissített árak!), sebességhatárok Horvátországban, benzinkutak és 2017-es horvát autópálya térkép. A horvát autópálya díjak 2017-től újra drágultak, az árakról és...
Magyarországhoz legközelebbi horvát tengerpart: a leggyorsabban ide juthat el! Rengetegen keresik minden évben a Magyarországhoz legközelebbi horváthomokos vagy kavicsos strandokat és...
Aktuális árak Horvátországban új, 2017-es lista: horvátországi élelmiszer árak a szupermarketekben, olcsó szállás és apartman árak, étteremben tapasztalható étel és ital árak, benzin árak, strand,...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.