Felmondás minta 2017: változtak a szabályok! Erre figyeljen felmondás esetén 2017-ben

Felmondás minta 2017: változtak a szabályok! Erre figyeljen felmondás esetén 2017. január 1-től: már a felmondások egyes elnevezései is változtak 2017-ben, így számos apró részletre figyelnie kell felmondás esetén. Akár a felmondás közös megegyezéssel köttetik meg 2017-ben, akár rendkívüli felmondás készül, az új Munka Törvénykönyve szabályozásait szükséges figyelembe venni. 2017-ben még számos internetes oldalon a régi szabályok szerinti elavult felmondó levél mintákat tölthet le, ezért fontos, hogy csak megbízható forrásból szerezzen információkat felmondás esetén, akár munkáltató, akár munkavállaló.

A felmondás munkaügyi és jogi kategória, azonban fontos érzelmi döntés is, a felmondással kapcsolatos következményeknek pedig nagy súlya van. Minden ember rendkívüli élethelyzetként éli meg, ha eldönti, hogy felmond a munkahelyén. De a munkáltatók sincsenek sokkal könnyebb helyzetben, ha megszületik az a döntés, hogy valamelyik munkatársat el kell bocsátani. Felmondás esetén fontos áttanulmányozni 2017-ben az aktuális jogszabályokat és a Munka Törvénykönyvét is, hiszen ha valaki munkavállalóként helytelenül adja be felmondását, vagy munkáltatóként nem szabályosan mond fel a munkavállalójának, akkor könnyen bármelyik fél a munkaügyi bíróság elé kerülhet. A felmondás 2017. január 1-től érvényes szabályait foglaljuk össze, valamint tanácsokat adunk, hogy hogyan érdemes felmondani, illetve a felmondást megírni.

Az új Munka Törvénykönyve már 2012. július elsejétől érvénybe lépett, ezáltal pedig a felmondásra is új szabályok vonatkoznak 2017-ben. Fontos tudni, hogy a felmondás elnevezések is változtak, vagyis a felmondás dokumentum címsorában 2017-ben már az új elnevezéseket kell alkalmazni, hogy a jogszabályoknak megfelelőek legyenek. Az új felmondás elnevezéseket részletesen összefoglaljuk.


 • Korábban: rendes felmondás > helyett (2017-ben is): felmondás
 • Korábban: rendkívüli felmondás > helyett (2017-ben is): azonnali hatályú felmondás
 • Korábban: felmondás közös megegyezéssel > marad (2017-ben is): felmondás közös megegyezéssel

Felmondás esetén ha az váratlanul (és nem a munkavállaló részéről) történik, hajlamosak vagyunk depresszióba esni, pedig nagyon fontos, hogy minden apró részletre figyelni kell ilyen esetben: például, hogy a munkáltató felmondás esetén betartja-e a törvényi előírásokat, mennyi felmondási idő és végkielégítés jár hivatalosan.

Ha a munkavállalók nem elég körültekintőek és tájékozottak, akkor sajnos sok esetben a munkahelyek ezt kihasználva további pénzügyi veszteségeket is okozhatnak, nem fizetve ki jogos járandóságokat. Már akkor figyelni kell, amikor valaki új munkahelyre kerül: mielőtt aláírja munkaszerződését, olvassa el figyelmesen, nehogy olyan kitételek szerepeljenek benne, amik később nagyon megnehezítik, vagy a munkavállaló szempontjából hátrányosan érintik a jövőbeni felmondás esetén a jogi lehetőségeket.

Természetesen a munkáltatónak és a munkavállalónak is joga van bármikor felmondani 2017-ben is, csupán arra szükséges figyelni, hogy mely szituációban mely felmondás mintát kell alkalmazni. A legfontosabb alaptézis, hogy szóban nem lehet felmondani, mindent írásba kell foglalni. Emellett amire ilyenkor nagyon fontos figyelni, hogy mi szerepel a felmondás indokolásában. Ami ebben a bekezdésben le van írva, arra lehet a jövőben hivatkozni egy esetleges munkaügyi per során.

Egy felmérés szerint Magyarországon védi Európában leginkább a Munka Törvénykönyve az alkalmazottakat, hiszen a munkáltatói felmondás esetén a foglalkoztatónak minden esetben indokolnia kell dolgozója elbocsátásának okát. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a munkáltató részéről történő felmondás jogellenesnek minősül, és a munkaügyi per során felmerülő költségek akár a felmondás költségének tízszeresét is elérhetik. Ehhez képest Nyugat-Európában sokkal könnyebben lehet elbocsátani a munkavállalókat, és a bírósági költségek is alacsonyabbak.

Egyébként az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseit az EU-s országok szabályaihoz hasonlítva látható, hogy ha Magyarországon jogellenesen bocsátanak el egy munkavállalót, akkor a később a munkáltató által fizetendő esetleges kártérítés vagy kompenzáció mértéke is rendkívül magasnak mondható.

Ha az alkalmazott érzi úgy, hogy munkahelyet szeretne váltani 2017-ben, akkor is körültekintően kell eljárnia a felmondása bejelentésekor. Minden munkavállalónak tudnia kell, hogy az nem járható út, hogy valaki a főnökségnek szóban bejelenti felmondását, és másnap már be sem megy dolgozni. Felmondani a munkavállaló részéről is kizárólag írásban lehet. Sokan elfelejtik azt is, hogy elhagyott munkahelyük részére minden a munkavégzéshez a munkahely által biztosított eszközt vissza kell szolgáltatni.

Sajnos Magyarországon a munkavállalók nagy hányada érzi úgy, hogy etikátlan dolgok történnek munkahelyükön. Sokszor a nem megfelelő munkakörülményeket, vagy a felettesek negatív stílusát hónapokig, sőt éveikig is tűrik a munkavállalók annak érdekében, hogy megmaradjon állásuk. Azonban európai összehasonlításban Magyarországon közel egyharmad azoknak az aránya, akik végül a tarthatatlan helyzetet munkavállalói felmondással szüntették meg az elmúlt években. Ez azt is jelenti, hogy nagyon fontos az, hogy a vállalatok vezetői felismerjék, hogy a nem megfelelő körülmények és az etikai problémák miatt értékes szakembereket is elveszthetnek, akiket később nehéz lesz pótolni.

Felmondás 2017

Az alábbi táblázatban átlátható módon foglaltuk össze, hogy milyen lehetőségei vannak a munkáltatóknak 2017-ben, ha valakit el szeretnének bocsátani, illetve milyen felmondási lehetőségek állnak a munkavállalók rendelkezésére abban az esetben, ha be szeretnék nyújtani felmondásukat munkáltatójuk felé:

Felmondási lehetőségek 2017-ben

Felmondás a munkavállaló részéről 2017-ben (Az alábbi felmondási lehetőségei vannak 2017-ben, ha Ön munkavállaló és szeretne a munkahelyén felmondani):

Felmondás a munkáltató részéről 2017-ben (Az alábbi felmondási lehetőségekkel élhet 2017-ben, ha Ön munkáltató és szeretne valakit elbocsátani):

 1. Felmondás közös megegyezéssel 2017
 1. Felmondás közös megegyezéssel 2017
 1. Felmondás a munkavállaló részéről 2017 (korábban rendes felmondás)
 1. Felmondás a munkáltató részéről 2017 (korábban rendes felmondás)
 1. Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről 2017 (korábban rendkívüli felmondás)
 1. Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről 2017 (korábban rendkívüli felmondás)
 1. Felmondás próbaidő alatt a munkavállaló részéről 2017
 1. Felmondás próbaidő alatt a munkáltató részéről 2017
 1. Felmondás a munkavállaló részéről határozott idejű munkaviszony esetén 2017

A felmondást munkáltatóként is érdemes alaposan végiggondolni, hiszen jogilag és könyveléstechnikailag sem mindegy, hogy egy alkalmazott mily módon kerül elbocsátásra. Érdemes munkáltatóként körültekintő módon eljárni, hiszen így a munkaügyi bírság és a személyes rossz tapasztalatok elkerülhetők. Ugyanez a körültekintés vonatkozik a dolgozókra is, hiszen ha valaki 2017-ben dönt úgy, hogy munkahelyet vált, akkor figyelembe kell vennie, hogy milyen módon a legelőnyösebb számára a felmondás benyújtása.

Többféle felmondás mintát is letölthet oldalunkról, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy 2017-ben milyen szabályok szerint lehet felmondani akár a munkáltató által, akár a munkavállaló részéről.

Továbbá részletesen olvashat a következő linken arról, hogy mire figyeljen abban az esetben, ha a felmondás a felek közös megállapodásán alapul: felmondás közös megegyezéssel 2017 (ahol letölthető a felmondás közös megegyezéssel 2017 minta is). Készítettünk egy újabb részletes összefoglalót, mely minden fontos tudnivalót tartalmaz a munkavállalói felmondás szabályairól (ahol letölthető a munkavállalói felmondás 2017 minta; a próbaidő alatti munkavállalói felmondás 2017 minta valamint a munkavállaló általi azonnali hatályú felmondás minta is). Természetesen nagyon gyakran a főnök mond fel beosztottjainak, így minderről a cégvezetők is hasznos összefoglalót olvashatnak a felmondás a munkáltató részéről cikkünkben (ahol letölthető a munkáltatói felmondás 2017 minta).

Ha a munkavállaló vagy a munkáltató kirívó munkaügyi szabálytalanságokat követ el, akkor a munkaviszony rendkívül gyorsan felbontható, tehát alkalmazható az azonnali hatályú felmondás (ahol letölthető a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás minta valamint a munkavállaló általi azonnali hatályú felmondás minta is). Három részletes írásban külön is foglalkozunk a végkielégítés, a felmondási idő valamint a felmondás indoklása példáival és közérthető módon megfogalmazott szabályaival is.

Felmondás esetén számos esetben jár munkanélküli segély 2017-ben a munkavállalónak, így az álláskeresési járadékról külön összeállításban részletesebben is foglalkozunk. A munkaviszony megszűnését követően általában a munkavállalók új munkahelyen dolgoznak tovább, vagy éppen a cégvezetés új munkatársak felvételét tervezi. Éppen ezért a felmondás után időszerű arról is olvasni lényegre törő információkat, hogy hogyan kell az új helyen szabályosan munkaviszonyt létesíteni, vagy új kollégát felvenni. Erről írunk bővebben a munkaszerződés tartalmát és formai megjelenését is taglaló írásunkban.


munkaszerződés megszüntetése 2017 minta   munkaszerződés megszüntetése 2017   munkaszerződés megszüntetése   munkanélküli segély felmondás esetén 2017   munkaszerződés felmondása minta 2017   munkaszerződés felmondása minta   munkaviszony megszüntetése minta   munkaszerződés felmondása 2017   munkaszerződés felmondása   Felmondás nyugdíj előtt minta 2017   Felmondás nyugdíj előtt minta   Felmondás nyugdíj előtt   Kilépő dolgozó nyomtatványok 2017 felmondás   Kilépő adatlap minta 2017   kilépő adatlap 2017   kilépő papír   kilépő papír minta 2017   Felmondás határozott idejű munkaszerződés esetén 2017 minta   Felmondás határozott idejű munkaszerződés esetén minta   Felmondás határozatlan idejű szerződés esetén 2017 minta   Felmondás határozatlan idejű szerződés esetén minta   elbocsátás 2017   Rendes felmondás minta 2017   munkaviszony megszűnése 2017   Munkaviszony megszüntetése minta 2017   felmondás után munkanélküli segély 2017   felmondás nyomtatvány 2017   Felmondó levél minta 2017   Felmondás minta 2017 doc Word szerkeszthető   Felmondás 2017 minta   Rendes felmondás 2017   végkielégítés 2017   felmondás minta 2017   felmondás 2017   felmondás 2016 minta   felmondás indoklása   felmondás indoklás minta   felmondás minta 2016   felmondás 2016   elbocsátás   felmondás minta word   felmondási idő   felmondás a munkavállaló részéről   azonnali hatályú felmondás   felmondás közös megegyezéssel   felmondás  
Számlatükör 2017 minta: ezt kell tudni a számlakeret felépítéséről 2017-ben

Számlatükör 2017 minta: ezt kell tudni a számlakeret felépítéséről 2017-ben. Letölthető számlatükör (számlakerettükör) 2017 minta található portálunkon, továbbá részletes leír [ ... ]

Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2016: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegés...

Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2016: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést a jogosultak. 2016. Karácsonyán a fenyőfa alatt a nyugdíjasok állami nyugdíj-k [ ... ]

Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei

Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei. A lakhatási támogatás 2017. január 1-től jelentősen megváltozik, így a munkáltató akár adómentesen is s [ ... ]

Járulékok 2017, munkáltatói levonások a bruttó bérből: mi mennyi 2017-ben?

Járulékok 2017, munkáltatói levonások a bruttó bérből: mi mennyi 2017-ben? Változnak az adózás és a cafeteria szabályai! Részletes, frissített összefoglaló táblázat a 2017. évi ad [ ... ]

CSOK 2017 kisokos: a CSOK feltételei, összege, igénylése új és használt lakásra 2017-ben

CSOK 2017 változások, feltételek és az igénylés módja, CSOK-rendelet 2017 és kalkulátor: a CSOK támogatás összege új és használt lakásra, házra, bővítésre. Egy helyen mindent megtu [ ... ]

Családi pótlék 2017 összege, utalás időpontjai 2017-ben - A családi pótlék igénylés feltételei...

Családi pótlék összege, emelés, feltételei 2017; családi pótlék utalás vagy kifizetés 2017-ben mely napokon várható? - A családi pótlék igénylése 2017-ben már a megyei Kormányhivat [ ... ]

Erzsébet-program 2017 pályázatok: üdülési pályázat és nyugdíjas Erzsébet-utalvány igénylése 2017-ben...

Erzsébet-program pályázat nyugdíjasoknak 2017: ong>nyugdíjas Erzsébet-utalvány és rong>üdülési pályázatong> időseknek 2017-ben! Ingyenes fürdőbelépő nyugdíjasoknak a 2017-es évben sajnos nem ig [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

GYED / GYES kisokos 2017: ezt kell tudni a CSED, GYED és GYES összegéről és igényléséről 2017-ben...

GYED / GYES / CSED 2017 összege, igénylés módja: fontos tudnivalók és kalkulátor a CSED, anyasági támogatás, GYES és GYED Extra 2017-től aktuális változásairól és a terhes nők és a  [ ... ]

Útlevél 2017 igénylés okmányirodában, útlevél ára 2017-ben, az útlevél ügyintézés menete...

Útlevél 2017 igénylés okmányirodában, útlevél ára 2017-ben, a soron kívüli, sürgősségi és az azonnali útlevél ügyintézés menete 2017. január 1-től. Összefoglaltuk a teendőket a [ ... ]

Szabadság számítása 2017: kinek hány nap szabadság jár 2017-ben?

Szabadság számítása időarányosan 2017: kinek hány nap szabadság jár a kalkulátor alapján 2017-ben? A letölthető szabadság nyilvántartó lap 2017-ben is rögzíti a szabadnapok pontos sz [ ... ]

Pedagógus bértábla 2016/2017: béremelés, pótlékok, pedagógus életpályamodell 2016-ban

Pedagógus bértábla 2016/2017 szeptember: béremelés, pótlékok, fizetési fokozatok, életpályamodell a pedagógusoknak. 2016-ban eltolják a pedagógusok béremelését, mivel változtak az err [ ... ]

Végkielégítés 2017: kinek mennyi végkielégítés jár az új szabályok szerint 2017-ben?

Végkielégítés mértéke 2017: kinek mennyi végkielégítés jár az új szabályok szerint 2017-ben? Végkielégítés nem mindenkinek jár a munkaviszony megszűnése esetén 2017-ben sem. A mun [ ... ]

Adóbevallás 2017 kisokos: a 1653 nyomtatvány kitöltése és adóbevallás határidők 2017-ben

Adóbevallás 2017 nyomtatvány és határidők: a 1653 és az adó 1% nyomtatványok letöltése egy helyről, kitöltési útmutatóval együtt! Adóbevallás 2017 határidők: változtak az időpon [ ... ]

Autópálya matrica árak 2017 és érvényesség: a fizetős utak térképe megyénként 2017-ben

Magyar autópálya matrica árak 2017 és az érvényesség ideje: megyei, heti, havi és éves autópálya matricák díja és a fizetős utak térképe megyénként! 2017-ben is fizetős lesz az M0  [ ... ]

Minimálbér 2015 nettó összege: ennyit kaphat kézhez 2015-ben

Minimálbér 2015 nettó összege: ennyit kaphat kézhez 2015-ben. A biztató gazdasági adatok miatt a magyarországi minimálbér összege 2015-ben újra emelkedni fog és jócskán meghaladhatja a  [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Nagy éves horoszkóp 2017: számos változásra készülhetünk az éves horoszkóp alapján 2017-ben...

Nagy éves horoszkóp 2017: számos változásra készülhetünk az éves horoszkóp alapján 2017-ben. Tervezze előrelátó módon a 2017-es évet, hiszen az új év sok új lehetőségeket ígér,  [ ... ]

Új személyi igazolvány 2017 igénylés: ingyenes az e-személyi igazolvány 2017-ben

Új személyi igazolvány 2017 igénylés: kinek lesz ingyenes az e-személyi igazolvány 2017-ben? Az új személyi igazolvány tartalmazza a TAJ-kártya és az zonosító igazolvány (adókárt [ ... ]

Erkölcsi bizonyítvány igénylése ingyen 2017 - Tudnivalók a hatósági erkölcsi bizonyítványról 2017...

Erkölcsi bizonyítvány igénylése ingyenesen a Központi Okmányirodában 2017-ben; ingyenessé vált az erkölcsi bizonyítvány kikérése. Erkölcsi bizonyítványt 2017-ben is számos állásho [ ... ]

Friss

Számlatükör 2017 minta: ezt kell tudni a számlakeret felépítéséről 2017-ben. Letölthető számlatükör (számlakerettükör) 2017 minta található portálunkon, továbbá részletes leírást is találhat a...
Karácsonyi Erzsébet-utalvány nyugdíjasoknak 2016: ekkor kapják meg a 10 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést a jogosultak. 2016. Karácsonyán a fenyőfa alatt a nyugdíjasok állami nyugdíj-kiegészítést találnak majd, 10...
Albérlet-támogatás 2017-től adómentesen: összege, igénylése és feltételei. A lakhatási támogatás 2017. január 1-től jelentősen megváltozik, így a munkáltató akár adómentesen is segítheti dolgozója...
Járulékok 2017, munkáltatói levonások a bruttó bérből: mi mennyi 2017-ben? Változnak az adózás és a cafeteria szabályai! Részletes, frissített összefoglaló táblázat a 2017. évi adó- járulék- és...
Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1-jétől. Ennek oka...

Mi mennyi 2016 / CSOK 2017

Családi adókedvezmény 2017

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2017

Munkaszerződés 2017

Járulékok 2017

Albérleti szerződés 2017

Jelenléti ív 2017 / Túlóra 2017

Számviteli politika 2017

Ajándékozási szerződés 2017

Pénzkezelési szabályzat 2017

Számviteli szabályzatok 2017

Özvegyi nyugdíj 2016

SZÉP Kártya 2016 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2016 / KATA 2017

Betegszabadság 2016

Autópálya matrica 2017

Jogosítvány 2016 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2016

Közmunkabér 2017

Munkanélküli segély 2016

Szociális segély 2016

Megbízási szerződés minta 2017

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2016

Vasárnapi pótlék 2016

Munkáltatói felmondás 2017

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2016

Nyugdíjemelés 2016

Nyugdíj melletti munka 2016

Munkaszüneti napok 2016

Rokkantsági ellátás 2016

Rehabilitációs ellátás 2016

Adóbevallás 2017

Alkalmi munka 2016

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2016

Munka GYED mellett 2016

GYED Extra 2016

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2016

Nők nyugdíja 40 év után 2016

Nyugdíj utalás 2016

2016/2017 tanév rendje

Azonnali hatályú felmondás 2017

Felmondás munkavállaló részéről 2017

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2017

Advent Bécsben 2017

Munkaszüneti napok 2017

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2017

Kínai horoszkóp 2017

Éves horoszkóp 2017

Utazás

A Ryanair 2016-ban Gran Canaria szigetére és Las Palmas repülőterére indít fapados repülőjáratot Budapestről. Gran Canaria (Kanári-szigetek) és Las Palmas látnivalók, strandok, időjárás információk. A...
Fapados menetrend Budapest: 2016-ban ezek az új Wizz Air és Ryanair járatok indulnak Budapestről és Debrecenből. Mutatjuk az új célpontokat és a járatok pontos indulásának időpontjait is! Kezd még...
EasyJet kézipoggyász kisokos 2017: poggyász díjak, méret szabályok, EasyJet utasfelvételi (check-in) tudnivalók és az EasyJet közvetlen járatai budapestről. Berlin, Párizs és London Gatwick mellett...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.