Felmondás minta 2017 / 2018: változtak a szabályok! Erre figyeljen felmondás esetén 2017-ben

Felmondás minta 2017 / 2018: változtak a szabályok! Erre figyeljen felmondás esetén 2017. január 1-től: már a felmondások egyes elnevezései is változtak 2017-ben, így számos apró részletre figyelnie kell felmondás esetén. Akár a felmondás közös megegyezéssel köttetik meg 2017-ben, akár rendkívüli felmondás készül, az új Munka Törvénykönyve szabályozásait szükséges figyelembe venni. 2017-ben még számos internetes oldalon a régi szabályok szerinti elavult felmondó levél mintákat tölthet le, ezért fontos, hogy csak megbízható forrásból szerezzen információkat felmondás esetén, akár munkáltató, akár munkavállaló.

A felmondás munkaügyi és jogi kategória, azonban fontos érzelmi döntés is, a felmondással kapcsolatos következményeknek pedig nagy súlya van. Minden ember rendkívüli élethelyzetként éli meg, ha eldönti, hogy felmond a munkahelyén. De a munkáltatók sincsenek sokkal könnyebb helyzetben, ha megszületik az a döntés, hogy valamelyik munkatársat el kell bocsátani. Felmondás esetén fontos áttanulmányozni 2017-ben az aktuális jogszabályokat és a Munka Törvénykönyvét is, hiszen ha valaki munkavállalóként helytelenül adja be felmondását, vagy munkáltatóként nem szabályosan mond fel a munkavállalójának, akkor könnyen bármelyik fél a munkaügyi bíróság elé kerülhet. A felmondás 2017. január 1-től érvényes szabályait foglaljuk össze, valamint tanácsokat adunk, hogy hogyan érdemes felmondani, illetve a felmondást megírni.

Az új Munka Törvénykönyve már 2012. július elsejétől érvénybe lépett, ezáltal pedig a felmondásra is új szabályok vonatkoznak 2017-ben. Fontos tudni, hogy a felmondás elnevezések is változtak, vagyis a felmondás dokumentum címsorában 2017-ben már az új elnevezéseket kell alkalmazni, hogy a jogszabályoknak megfelelőek legyenek. Az új felmondás elnevezéseket részletesen összefoglaljuk.


 • Korábban: rendes felmondás > helyett (2017-ben is): felmondás
 • Korábban: rendkívüli felmondás > helyett (2017-ben is): azonnali hatályú felmondás
 • Korábban: felmondás közös megegyezéssel > marad (2017-ben is): felmondás közös megegyezéssel

Felmondás esetén ha az váratlanul (és nem a munkavállaló részéről) történik, hajlamosak vagyunk depresszióba esni, pedig nagyon fontos, hogy minden apró részletre figyelni kell ilyen esetben: például, hogy a munkáltató felmondás esetén betartja-e a törvényi előírásokat, mennyi felmondási idő és végkielégítés jár hivatalosan.

Ha a munkavállalók nem elég körültekintőek és tájékozottak, akkor sajnos sok esetben a munkahelyek ezt kihasználva további pénzügyi veszteségeket is okozhatnak, nem fizetve ki jogos járandóságokat. Már akkor figyelni kell, amikor valaki új munkahelyre kerül: mielőtt aláírja munkaszerződését, olvassa el figyelmesen, nehogy olyan kitételek szerepeljenek benne, amik később nagyon megnehezítik, vagy a munkavállaló szempontjából hátrányosan érintik a jövőbeni felmondás esetén a jogi lehetőségeket.

Természetesen a munkáltatónak és a munkavállalónak is joga van bármikor felmondani 2017-ben is, csupán arra szükséges figyelni, hogy mely szituációban mely felmondás mintát kell alkalmazni. A legfontosabb alaptézis, hogy szóban nem lehet felmondani, mindent írásba kell foglalni. Emellett amire ilyenkor nagyon fontos figyelni, hogy mi szerepel a felmondás indokolásában. Ami ebben a bekezdésben le van írva, arra lehet a jövőben hivatkozni egy esetleges munkaügyi per során.

Egy felmérés szerint Magyarországon védi Európában leginkább a Munka Törvénykönyve az alkalmazottakat, hiszen a munkáltatói felmondás esetén a foglalkoztatónak minden esetben indokolnia kell dolgozója elbocsátásának okát. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a munkáltató részéről történő felmondás jogellenesnek minősül, és a munkaügyi per során felmerülő költségek akár a felmondás költségének tízszeresét is elérhetik. Ehhez képest Nyugat-Európában sokkal könnyebben lehet elbocsátani a munkavállalókat, és a bírósági költségek is alacsonyabbak.

Egyébként az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseit az EU-s országok szabályaihoz hasonlítva látható, hogy ha Magyarországon jogellenesen bocsátanak el egy munkavállalót, akkor a később a munkáltató által fizetendő esetleges kártérítés vagy kompenzáció mértéke is rendkívül magasnak mondható.

Ha az alkalmazott érzi úgy, hogy munkahelyet szeretne váltani 2017-ben, akkor is körültekintően kell eljárnia a felmondása bejelentésekor. Minden munkavállalónak tudnia kell, hogy az nem járható út, hogy valaki a főnökségnek szóban bejelenti felmondását, és másnap már be sem megy dolgozni. Felmondani a munkavállaló részéről is kizárólag írásban lehet. Sokan elfelejtik azt is, hogy elhagyott munkahelyük részére minden a munkavégzéshez a munkahely által biztosított eszközt vissza kell szolgáltatni.

Sajnos Magyarországon a munkavállalók nagy hányada érzi úgy, hogy etikátlan dolgok történnek munkahelyükön. Sokszor a nem megfelelő munkakörülményeket, vagy a felettesek negatív stílusát hónapokig, sőt éveikig is tűrik a munkavállalók annak érdekében, hogy megmaradjon állásuk. Azonban európai összehasonlításban Magyarországon közel egyharmad azoknak az aránya, akik végül a tarthatatlan helyzetet munkavállalói felmondással szüntették meg az elmúlt években. Ez azt is jelenti, hogy nagyon fontos az, hogy a vállalatok vezetői felismerjék, hogy a nem megfelelő körülmények és az etikai problémák miatt értékes szakembereket is elveszthetnek, akiket később nehéz lesz pótolni.

Felmondás 2017

Az alábbi táblázatban átlátható módon foglaltuk össze, hogy milyen lehetőségei vannak a munkáltatóknak 2017-ben, ha valakit el szeretnének bocsátani, illetve milyen felmondási lehetőségek állnak a munkavállalók rendelkezésére abban az esetben, ha be szeretnék nyújtani felmondásukat munkáltatójuk felé:

Felmondási lehetőségek 2017-ben

Felmondás a munkavállaló részéről 2017-ben (Az alábbi felmondási lehetőségei vannak 2017-ben, ha Ön munkavállaló és szeretne a munkahelyén felmondani):

Felmondás a munkáltató részéről 2017-ben (Az alábbi felmondási lehetőségekkel élhet 2017-ben, ha Ön munkáltató és szeretne valakit elbocsátani):

 1. Felmondás közös megegyezéssel 2017
 1. Felmondás közös megegyezéssel 2017
 1. Felmondás a munkavállaló részéről 2017 (korábban rendes felmondás)
 1. Felmondás a munkáltató részéről 2017 (korábban rendes felmondás)
 1. Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről 2017 (korábban rendkívüli felmondás)
 1. Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről 2017 (korábban rendkívüli felmondás)
 1. Felmondás próbaidő alatt a munkavállaló részéről 2017
 1. Felmondás próbaidő alatt a munkáltató részéről 2017
 1. Felmondás a munkavállaló részéről határozott idejű munkaviszony esetén 2017

A felmondást munkáltatóként is érdemes alaposan végiggondolni, hiszen jogilag és könyveléstechnikailag sem mindegy, hogy egy alkalmazott mily módon kerül elbocsátásra. Érdemes munkáltatóként körültekintő módon eljárni, hiszen így a munkaügyi bírság és a személyes rossz tapasztalatok elkerülhetők. Ugyanez a körültekintés vonatkozik a dolgozókra is, hiszen ha valaki 2017-ben dönt úgy, hogy munkahelyet vált, akkor figyelembe kell vennie, hogy milyen módon a legelőnyösebb számára a felmondás benyújtása.

Többféle felmondás mintát is letölthet oldalunkról, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy 2017-ben milyen szabályok szerint lehet felmondani akár a munkáltató által, akár a munkavállaló részéről.

Továbbá részletesen olvashat a következő linken arról, hogy mire figyeljen abban az esetben, ha a felmondás a felek közös megállapodásán alapul: felmondás közös megegyezéssel 2017 (ahol letölthető a felmondás közös megegyezéssel 2017 minta is). Készítettünk egy újabb részletes összefoglalót, mely minden fontos tudnivalót tartalmaz a munkavállalói felmondás szabályairól (ahol letölthető a munkavállalói felmondás 2017 minta; a próbaidő alatti munkavállalói felmondás 2017 minta valamint a munkavállaló általi azonnali hatályú felmondás minta is). Természetesen nagyon gyakran a főnök mond fel beosztottjainak, így minderről a cégvezetők is hasznos összefoglalót olvashatnak a felmondás a munkáltató részéről cikkünkben (ahol letölthető a munkáltatói felmondás 2017 minta).

Ha a munkavállaló vagy a munkáltató kirívó munkaügyi szabálytalanságokat követ el, akkor a munkaviszony rendkívül gyorsan felbontható, tehát alkalmazható az azonnali hatályú felmondás (ahol letölthető a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás minta valamint a munkavállaló általi azonnali hatályú felmondás minta is). Három részletes írásban külön is foglalkozunk a végkielégítés, a felmondási idő valamint a felmondás indoklása példáival és közérthető módon megfogalmazott szabályaival is.

Felmondás esetén számos esetben jár munkanélküli segély 2017-ben a munkavállalónak, így az álláskeresési járadékról külön összeállításban részletesebben is foglalkozunk. A munkaviszony megszűnését követően általában a munkavállalók új munkahelyen dolgoznak tovább, vagy éppen a cégvezetés új munkatársak felvételét tervezi. Éppen ezért a felmondás után időszerű arról is olvasni lényegre törő információkat, hogy hogyan kell az új helyen szabályosan munkaviszonyt létesíteni, vagy új kollégát felvenni. Erről írunk bővebben a munkaszerződés tartalmát és formai megjelenését is taglaló írásunkban.


felmondási minta 2018   Munkaviszony megszüntetése 2018   Munkaviszony megszüntetése   Felmondás minta 2018   Felmondás 2018 minta   Felmondás 2018   felmondási minta 2017   felmondás minta 2017 pdf vagy doc   felmondási nyilatkozat 2017 minta   felmondási nyilatkozat   Felmondás szabályai 2017-ben   2017 felmondás minta   2017 felmondás szabályai   2017 felmondás   munkaszerződés megszüntetése 2017 minta   munkaszerződés megszüntetése 2017   munkaszerződés megszüntetése   munkanélküli segély felmondás esetén 2017   munkaszerződés felmondása minta 2017   munkaszerződés felmondása minta   munkaviszony megszüntetése minta   munkaszerződés felmondása 2017   munkaszerződés felmondása   Felmondás nyugdíj előtt minta 2017   Felmondás nyugdíj előtt minta   Felmondás nyugdíj előtt   Kilépő dolgozó nyomtatványok 2017 felmondás   Kilépő adatlap minta 2017   kilépő adatlap 2017   kilépő papír   kilépő papír minta 2017   Felmondás határozott idejű munkaszerződés esetén 2017 minta   Felmondás határozott idejű munkaszerződés esetén minta   Felmondás határozatlan idejű szerződés esetén 2017 minta   Felmondás határozatlan idejű szerződés esetén minta   elbocsátás 2017   Rendes felmondás minta 2017   munkaviszony megszűnése 2017   Munkaviszony megszüntetése minta 2017   felmondás után munkanélküli segély 2017   felmondás nyomtatvány 2017   Felmondó levél minta 2017   Felmondás minta 2017 doc Word szerkeszthető   Felmondás 2017 minta   munkaviszony megszüntetése 2017   Rendes felmondás 2017   végkielégítés 2017   felmondás minta 2017   felmondás 2017   felmondás indoklása   felmondás indoklás minta   elbocsátás   felmondás minta word   felmondási idő   felmondás a munkavállaló részéről   azonnali hatályú felmondás   felmondás közös megegyezéssel   felmondás  
Pénzmosás elleni szabályzat 2017 / 2018 minta: letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat 2017 / 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A  [ ... ]

Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok?

Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugd [ ... ]

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól

Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasa [ ... ]

Cafeteria szabályzat minta 2017: kötelező minden cég és vállalkozás számára

Cafeteria szabályzat minta 2017 / 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2017 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakma [ ... ]

CSOK 2017 / 2018 kisokos: a CSOK feltételei, összege, igénylése új és használt lakásra 2017-ben...

CSOK 2017 / 2018 változások, feltételek és az igénylés módja, CSOK-rendelet 2017 és kalkulátor: a CSOK támogatás összege új és használt lakásra, házra, bővítésre. Egy helyen minden [ ... ]

GYED / GYES kisokos 2017 / 2018: ezt kell tudni a CSED, GYED és GYES összegéről és igényléséről 2017...

GYED / GYES 2017 / 2018 összege, igénylés módja: fontos tudnivalók és kalkulátor a CSED, anyasági támogatás, GYES és GYED Extra 2017-től aktuális változásairól és a terhes nők és a  [ ... ]

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól

Minimálbér 2016 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2016-tól. A minimálbér és a garantát bérminimum összege is növekszik 2016-tól, így a magyar gazdaság jó teljesítményének er [ ... ]

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től

Minimálbér 2017 összege: ennyivel több nettó bért kaphat kézhez 2017-től. Minimálbér emelés 2017: jelentősen növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1 [ ... ]

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma

Munkaszüneti napok 2017-ben: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2017-ben! Tervezze meg előre szabadságát és nyaralását, hiszen már elérhetőek a 2017. évi munkaszüneti [ ... ]

Ingatlan illeték 2017 / 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke l...

Ingatlan illeték 2017 / 2018 eladás vagy vétel esetén: mennyi az átírási illeték és az adó mértéke lakás vagy ház eladásakor? Ingatlan illeték kedvezmény 2017-ben is számos esetben  [ ... ]

Felmondási idő 2017 / 2018: a felmondási idő számítása az új rendelkezések alapján 2017-ben...

Felmondási idő 2017 / 2018: a felmondási idő számítása közérthetően, az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján 2017-ben. Mivel a változtak a felmondással kapcsolatos szabályok [ ... ]

Jogosítvány ára 2017 / 2018: a jogosítvány hosszabbítás és az orvosi vizsgálat menete 2017-ben...

Jogosítvány ára 2017 / 2018: a lejárt B kategóriás jogosítvány hosszabbítása és az orvosi vizsgálat menete és ára 2017-ben. Mindent megtudhat összefoglalónkból, hogy 2017-ben a jogos [ ... ]

Családi adókedvezmény összege 2017 / 2018: kalkulátor és a nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben...

Családi adókedvezmény összege 2017 / 2018: kalkulátor és a családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltésnek módja 2017-ben. Tovább nő a családi adókedvezmény összege 2 gyerek után és [ ... ]

Nagy éves horoszkóp 2018: több újdonságra készülhetünk a 2018-as horoszkóp jóslatai alapján...

Éves horoszkóp 2018: több újdonságra és számos változásra készülhetünk az éves, heti és napi horoszkóp alapján 2018-ban. Horoszkóp 2018 a szerelem, az egészség, a pénz és a karrie [ ... ]

Tanév rendje 2017/18: itt a hivatalos lista, hogy mikor lesznek az iskolai szünetek idén

2017/2018 tanév rendje: ekkor lesz az őszi, a téli szünet, a tavaszi és a nyári szünet idén. Itt megtalálható a 2017-18-as tanév naptár szerinti időbeosztása, vagyis az iskolai tanítás [ ... ]

Munkaszüneti napok 2018: így alakul a munkarend és a hosszú hétvégék száma 2018-ban

Munkaszüneti napok 2018-ban, munkarend és munkaidő naptár 2018 minden tudnivalóval! Kilenc hosszú hétvége és áthelyezett munkanap vár ránk 2018-ban! A munkanap áthelyezések miatt 2018-ba [ ... ]

Felmondás munkavállaló részéről 2017 minta: mit tegyek, ha fel akarok mondani?

Felmondás a munkavállaló részéről 2017 minta: mit tehetek, ha már nem bírom tovább és fel akarok mondani 2017-ben? Munkavállalói rendes felmondás minta 2017: minden tudnivalót összefogl [ ... ]

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2017 / 2018: fontos változásokra kell számítani

Rokkantsági ellátás összege, igénylése 2017 / 2018: rokkant nyugdíj helyett fontos változások léptek életbe korábban, melyre 2017-ben is fontos figyelni. Érdemes tisztázni a rokkantsági [ ... ]

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben?

Kínai horoszkóp 2017: a Kakas éve Önnek is változásokat hoz 2017-ben? Most megtudhatja, hogy 2017-ben mire számíthat a kínai horoszkóp előrejelzései alapján: szerencse, harmónia, bőség [ ... ]

Nők nyugdíja 40 év után 2017 / 2018: feltételek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjhoz 2...

Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2017 / 2018: feltételek és szabályok a nők 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjához 2017-ben. Nők 40 éves nyugdíjazása 2017-ben is igény [ ... ]

Friss

Pénzmosás elleni szabályzat 2017 / 2018 minta: végre letölthető az új pénzmosási mintaszabályzat, mely az új pénzmosás elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) alapján készült. A pénzmosás elleni...
Nyugdíjprémium összege 2017: kinek jár és mennyi plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok a nyugdíjemelés mellett nyugdíj kiegészítésként? A kormány döntött, hogy 2017. novemberében a nyugdíjasok egyszeri...
Minimálbér 2018 összege: ennyi nettó bért kaphat kézhez 2018-tól. A minimálbér és a garantált bérminimum összege 2018-tól jelentősen nő, ráadásul az adócsökkentések révén magasabb nettó bért kap...
Cafeteria szabályzat minta 2017 / 2018: a kötelező céges dokumentum, mely azonnal letölthető. A cafeteria szabályzat minta 2017 ingyen jelenleg nem elérhető, hiszen egy elég bonyolult szakmai...
Kínai horoszkóp 2018: a Kutya éve neked milyen változásokat hoz 2018-ban? Nagy éves kínai horoszkóp 2018: kinek milyen előnyt tartogat a Kutya éve? A 2018-as év sok jót ígér azok számára, akik a...

CSOK 2017

Családi adókedvezmény 2017

Felmondás közös megegyezéssel

Közalkalmazotti bértábla 2017

Pénzmosás elleni szabályzat 2017

Munkaszerződés 2017

Munkáltatói tájékoztató 2017

Járulékok 2017

Albérleti szerződés 2017

Jelenléti ív 2017 / Túlóra 2017

Számviteli politika 2017

Ajándékozási szerződés 2017

Pénzkezelési szabályzat 2017

Számviteli szabályzatok 2017

Özvegyi nyugdíj 2016

SZÉP Kártya 2016 / Útlevél

Pedagógus bértábla

Táppénz 2016 / KATA 2017

Betegszabadság 2016

Autópálya matrica 2017

Jogosítvány 2016 / Szabadság

Új személyi igazolvány 2016

Közmunkabér 2017

Munkanélküli segély 2016

Szociális segély 2016

Megbízási szerződés minta 2017

Átvételi elismervény

Műszakpótlék 2016

Vasárnapi pótlék 2016

Munkáltatói felmondás 2017

Felmondási idő / Végkielégítés

Meghatalmazás / TB járulék 2016

Nyugdíjemelés 2016

Nyugdíj melletti munka 2016

Munkaszüneti napok 2016

Rokkantsági ellátás 2016

Rehabilitációs ellátás 2016

Adóbevallás 2017

Alkalmi munka 2016

Felmondás indoklása

Erzsébet Utalvány 2016

Munka GYED mellett 2016

GYED Extra 2016

Tulajdoni lap lekérése

Ingatlan illeték 2016

Nők nyugdíja 40 év után 2016

Nyugdíj utalás 2016

2016/2017 tanév rendje

Azonnali hatályú felmondás 2017

Felmondás munkavállaló részéről 2017

Indoklás nélküli felmondás

Vállalkozási szerződés 2017

Advent Bécsben 2017

Munkaszüneti napok 2017

Felmondás próbaidő alatt

Teljesítés igazolás

Fizetés nélküli szabadság

Számlatükör 2017

Kínai horoszkóp 2017

Éves horoszkóp 2017

Utazás

Szlovén autópálya matrica 2017 / 2018 árak, vásárlás és Szlovénia autópálya térkép. A szlovénmatricával igénybe vehetőautópálya fontos alternatív tranzitútvonal Horvátország tengerparti városai valamint...
Horvátország bankkártyás fizetés: hogyan lehetséges a gyors kártyás fizetés a horvát autópálya szakaszokon? Milyen bankkártyákkal és hol lehet fizetni Horvátországban? Érdemes-e a kuna árfolyammal és...
Top 12 homokos tengerpart Horvátország: itt a teljes lista és térkép a horvát homokos strandokról! Apartman és szállás ajánló a horvát homokos strandok közelében, melyek kisgyermekes családok számára...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress

Ahogy majdnem minden honlap, úgy mi is használunk sütiket oldalainkon. A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat, a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Erről bővebben itt olvashatsz.

  A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.